2016 FAALİYET RAPORU
PDF BNP PARIBAS GRUP İLETİŞİM ENGLISH

RAPOR DÖNEMİ DAHİL BEŞ YILLIK DÖNEME İLİŞKİN ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(bin TL)

31.12.2012

2012-2011 değişim

31.12.2013

2013-2012 değişim

31.12.2014

2014-2013 değişim

31.12.2015

2015-2014 değişim

31.12.2016

2016-2015 değişim

Likit Aktifler

6,858,891

%40.85

7,135,898

%4.04

9,820,075

%37.62

11,237,316

%14.43

15,237,022

%35.59

Menkul Kıymetler

4,708,275

%-15.65

5,205,234

%10.56

4,717,696

%-9.37

4,673,796

%-0.93

4,668,068

%-0.12

Krediler

29,685,734

%15.72

38,134,957

%28.46

45,392,210

%19.03

53,212,833

%17.23

56,363,829

%5.92

Diğer Aktifler

2,279,435

%14.65

2,932,539

%28.65

3,061,908

%4.41

2,836,397

%-7.37

3,458,471

%21.93

Toplam Aktifler

43,532,335

%14.28

53,408,628

%22.69

62,991,889

%17.94

71,960,342

%14.24

79,727,390

%10.79

Vadesiz Mevduat

4,339,298

%7.78

5,424,318

%25.00

5,496,770

%1.34

6,981,476

%27.01

7,628,600

%9.27

Vadeli Mevduat

24,387,267

%29.30

28,863,656

%18.36

33,941,791

%17.59

37,414,384

%10.23

42,204,058

%12.80

Kullanılan Krediler

6,257,178

%-25.48

9,633,738

%53.96

12,604,468

%30.84

15,919,560

%26.30

16,596,691

%4.25

Diğer Pasifler

3,743,010

%44.21

4,200,478

%12.22

5,045,881

%20.13

4,683,098

%-7.19

5,498,640

%17.41

Özkaynaklar (Kâr Hariç)

4,309,604

%7.56

4,751,390

%10.25

5,280,419

%11.13

6,079,371

%15.13

6,857,602

%12.80

Net Kâr

495,978

%139.98

535,048

%7.88

622,560

%16.36

882,453

%41.75

941,799

%6.73

Toplam Pasifler

43,532,335

%14.28

53,408,628

%22.69

62,991,889

%17.94

71,960,342

%14.24

79,727,390

%10.79

Takipteki Krediler Rasyosu

%2.14

%-0.64

%2.25

%0.11

%2.43

%0.18

%2.28

%-0.15

%3.08

%0.80

Özkaynak Verimliliği

%12.13

%6.32

%11.57

%-0.56

%12.03

%0.46

%14.68

%2.65

%13.53

%-1.15

Aktif Verimliliği

%1.19

%0.47

%1.10

%-0.09

%1.07

%-0.03

%1.31

%0.24

%1.24

%-0.07

Sermaye Yeterliliği

%15.24

%1.01

%14.23

%-1.01

%13.96

%-0.27

%13.94

%-0.02

%14.37

%0.43