2016 FAALİYET RAPORU
PDF BNP PARIBAS GRUP İLETİŞİM ENGLISH

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) “Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik” ve ölçülülük ilkesi çerçevesinde “Bankalarda İyi Ücretlendirme Uygulamalarına İlişkin Rehber” esaslarına uyumlu olarak hazırlanmış olan bankamızın Ücretlendirme Politikası, Banka’nın faaliyetlerinin içeriğine, yapısına, stratejilerine ve Bankanın uzun dönem hedeflerine ve risk yönetimi yapısına ve lokal düzenlemelere uygun olarak düzenlenmiştir. Bu yönetmelik aşırı risk alımını önlemeyi ve risk yönetimine fiili katkıları değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Ücretlendirme Politikamız, Banka’yı, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve onaylanan ilkeler ve parametreler doğrultusunda risklerin yönetilmesi konusunda destekler.

Ücretlendirme Politikamızın amacı, hem işkolu hem de destek fonksiyonlarda Banka’nın stratejik hedeflerine ulaşmasında destek verecek yetkin ve uzman çalışanların Banka’ya kazandırılması ve tutundurulmasını sağlamaktır.

SECOM (Seçilim ve Mali Haklar Komitesi), Yönetim Kurulu adına ücretlendirme politikasının lokal ve BNP Paribas düzenlemeleriyle uyumlu olarak hazırlanmasından sorumlu komitedir. SECOM, ücretlendirme politikasının esaslarını İnsan Kaynakları, Mali İşler, Risk, Uyum ve İç Kontrol Gruplarının görüşlerini alarak yönetir. Seçilim ve Mali Haklar Komitesi’nin gözden geçirdiği ve onayladığı ücretlendirme politikasını, Yönetim Kurulu onayına sunulur. Ücretlendirme politikası yıllık gözden geçirmeye tâbidir.

Temel görev ve sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir;

28 Mart 2016 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle huzur hakkı ödenmemesi yönünde karar alınmıştır.

28 Mart 2016 tarihinde görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Alain Kokocinski’ye, bu tarihe kadar; 30 Mart 2015 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görev süresi sonuna kadar ödenmesi karar verilen aylık brüt 6,000 TL ücret ödenmiştir.

2016 yılında Yönetim Kurulu üyelerimize ve üst düzey yöneticilerimize sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret toplamı 27,930,000 TL; yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ise 1,504,701 TL’dir.

Yönetim Kurulu üyelerimize yasal sınırlar çerçevesinde kredi kullandırılabilmekte ve üyelere, Banka’nın performansı, üstlendikleri görev, tahsis ettikleri zaman gibi kriterlere dayanan ödüllendirme uygulanabilmektedir.