2016 FAALİYET RAPORU
PDF BNP PARIBAS GRUP İLETİŞİM ENGLISH

ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

2016 yılında Banka aleyhine 42,195,141 TL değerinde 16,891 adet hukuk davası açılmıştır. 2016 yılında ve öncesi yıllarda açılan toplam 30,893 adet dava devam etmektedir. Bu davalar için, 31 Aralık 2016 itibarıyla 52,687,477 TL karşılık ayrılmıştır.