2016 FAALİYET RAPORU
PDF BNP PARIBAS GRUP İLETİŞİM ENGLISH

TEB’DE FAALİYET GÖSTEREN KOMİTELER

Yönetim Kurulu ve Komite Üyelerinin İlgili Toplantılara Katılımları Hakkında Bilgiler:

31.12.2016 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu tarafından 171 karar alınmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Komite üyelerinin toplantılara katılımı yeterli düzeyde olmuştur.

ÜST İCRA KOMİTESİ

Komitenin Sorumlulukları: TEB Yönetim Kurulu’nun adına, ve onun talimatlarına uygun olarak, TEB ve TEB Grubu’nun işletme performansını yakından gözetim ve takip etme

Başkan
Jean Paul SABET, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Başkan Vekili
Dr. Akın AKBAYGİL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Üyeler
Genel Müdür

Toplanma sıklığı: Gerektiğinde

 

KREDİ KOMİTESİ

Komitenin Sorumlulukları: Komite yetki limitlerine giren kredilerin değerlendirilmesi ve onaylanması

Başkan
Dr. Akın AKBAYGİL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Başkan Vekili
Jacques Roger Jean Marie RININO, Yönetim Kurulu Üyesi

Üyeler
Musa ERDEN, Yönetim Kurulu Üyesi
Xavier Henri Jean GUILMINEAU, Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Toplanma sıklığı: Gerektiğinde

 

RİSK POLİTİKALARI KOMİTESİ

Komitenin Sorumlulukları:

Başkan
Jacques Roger Jean Marie RININO, Yönetim Kurulu Üyesi

Başkan Vekili
Dr. Akın AKBAYGİL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Üyeler
Genel Müdür
Grup Risk Yönetimi Başkanı
Kredi Risk Direktörü

Toplanma sıklığı: Ayda bir veya gerektiğinde

 

DENETİM KOMİTESİ

Komitenin Sorumlulukları:

Başkan
Jacques Roger Jean Marie RININO, Yönetim Kurulu Üyesi

Başkan Vekili
Dr. Akın AKBAYGİL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Üyeler
Yvan De COCK, Yönetim Kurulu Üyesi
Sabri DAVAZ, Yönetim Kurulu Üyesi

Toplanma sıklığı: En az üç ayda bir

 

SEÇİLİM VE MALİ HAKLAR KOMİTESİ

Komitenin Sorumlulukları:

Başkan
Jean Paul SABET, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Başkan Vekili
Dr. Akın AKBAYGİL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Sürekli Katılımcılar
Genel Müdür

Toplanma sıklığı: Gerektiğinde

 

UYUM KOMİTESİ

Komitenin Sorumlulukları:

Başkan
Xavier Henri Jean GUILMINEAU, Yönetim Kurulu Üyesi

Başkan Vekili
Dr. Akın AKBAYGİL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Üyeler
Sabri DAVAZ, Yönetim Kurulu Üyesi
Yvan L.A.M. DE COCK, Yönetim Kurulu Üyesi

Toplanma sıklığı: Gerektiğinde

 

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Komitenin Sorumlulukları: Bankanın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun izlenmesi, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunulması ve Yönetim Kurulu’na öneriler sunulması.

Başkan
Dr. Akın AKBAYGİL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Başkan Vekili
Yavuz CANEVİ, Yönetim Kurulu Başkanı

Üyeler
Jacques Roger Jean Marie RININO, Yönetim Kurulu Üyesi
Xavier Henri Jean GUILMINEAU, Yönetim Kurulu Üyesi

Toplanma sıklığı: Gerektiğinde

 

AKTİF PASİF KOMİTESİ

Komitenin Sorumlulukları:

Başkan
Genel Müdür

Başkan Vekili
Aktif Pasif Yönetimi ve Hazine Genel Müdür Yardımcısı

Üyeler
Kurumsal Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı
Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı
KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili
Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
Finansal Piyasalar Genel Müdür Yardımcısı
Aktif Pasif Yönetimi Direktörü
Baş Ekonomist
Baş Yatırım Danışmanı

Toplanma sıklığı: İki haftada bir veya gerektiğinde

 

YENİ ÜRÜN KOMİTESİ

Komitenin Sorumlulukları: Yeni Ürün, Faaliyet ve Organizasyon Yönetmeliği kapsamında “yeni” olarak tanımlanan ürün, faaliyet ve organizasyonlara ilişkin kararların alınması.

Başkan
Uyum ve İç Kontrol Grubu Başkanı

Başkan Vekili
-

Üyeler
Ürün sahibi iş kolu Genel Müdür Yardımcısı
İç Kontrol Direktörü
Yönetim Raporlaması Direktörü
Temel Bankacılık ve ADK Operasyonları Direktörü
Kredi Risk Direktörü
Piyasa, Likidite, Karşı Taraf Riski ve Bilanco Analiz Direktörü
İş Süreçleri Grup Direktörü
İş Çözümleri Direktörü
Hukuk Baş Müşaviri, Yönetim Kurulu Sekreteri
Sözleşmeler, Hukuki Danışmanlık ve Projeler Direktörü
Genel Muhasebe Direktörü
Grup Risk Yönetimi Başkanı
Vergi İcra Direktörü
Müşteri ve Ürün Güvenliği Direktörü
Uyum Bölümü Temsilcisi
Operasyonel Risk ve İş Sürekliliği Müdürü
Mevzuat Bölümü Temsilcisi

Toplanma sıklığı: Yeni ürün, faaliyet ve müşteriye yönelik organizasyon değişikliği gündeme
geldiğinde

 

PİYASA VE LİKİDİTE RİSK KOMİTESİ

Komitenin Sorumlulukları:

Başkan
Uyum ve İç Kontrol Grubu Başkanı

Başkan Vekili
-

Üyeler
Ürün sahibi iş kolu Genel Müdür Yardımcısı
İç Kontrol Direktörü
Yönetim Raporlaması Direktörü
Temel Bankacılık ve ADK Operasyonları Direktörü
Kredi Risk Direktörü
Piyasa, Likidite, Karşı Taraf Riski ve Bilanco Analiz Direktörü
İş Süreçleri Grup Direktörü
İş Çözümleri Direktörü
Hukuk Baş Müşaviri, Yönetim Kurulu Sekreteri
Sözleşmeler, Hukuki Danışmanlık ve Projeler Direktörü
Genel Muhasebe Direktörü
Grup Risk Yönetimi Başkanı
Vergi İcra Direktörü
Müşteri ve Ürün Güvenliği Direktörü
Uyum Bölümü Temsilcisi
Operasyonel Risk ve İş Sürekliliği Müdürü
Mevzuat Bölümü Temsilcisi

Toplanma sıklığı: Yeni ürün, faaliyet ve müşteriye yönelik organizasyon değişikliği gündeme
geldiğinde