2016 FAALİYET RAPORU
PDF BNP PARIBAS GRUP İLETİŞİM ENGLISH

MALİ DURUM, KÂRLILIK VE BORÇ ÖDEME GÜCÜNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

TEB’in Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan mali tabloları değerlendirildiğinde;

Kârlılık ve verimlilik odaklı stratejiler doğrultusunda TEB’in 2016 yılı vergi sonrası kârı %7 artışla 941.8 milyon TL’ye ulaşmış ve özkaynak kârlılığı %13.5 olarak gerçekleşmiştir.

Banka 2016 yılında aktif büyüklüğünü %11 artışla 79,727 milyon TL’ye çıkartırken, toplam kredilerini %6 civarında büyüterek 56.4 milyar TL seviyesine getirmiş ve bu bağlamda bireysel ve tüzel müşterilerine verdiği desteği azami düzeyde devam ettirmiştir. Daha geniş bir müşteri tabanına hizmet verme stratejisi dahilinde, bireysel krediler 15.5 milyar TL’ye ulaşmıştır. TEB’in ülke ekonomisine verdiği düzenli desteğin en önemli göstergelerinden olan Kobi, Ticari ve Kurumsal müşterilere verilen krediler 40.3 milyar TL ile Banka’nın canlı kredi portföyünün %72’sini oluşturmaktadır.

TEB 2016 sonu itibarıyla topladığı mevduatın tamamını krediye dönüştürmüş ve yılı %113’lük Kredi/Mevduat oranı ile tamamlamıştır. Bankamız fonlama ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan vadeli mevduat hacmi %13 oranında artarak toplam mevduatın bilanço pasifi içindeki payı %63 olmuştur. Diğer taraftan vadesiz mevduatlarımız da 7.63 milyar TL seviyesine ulaşmış ve fonlama maliyeti açısından Bankamıza önemli bir katkı sağlamıştır.

TEB fonlama kaynaklarını uluslararası borçlanmalarla çeşitlendirmektedir. Uzun vadeli fon kaynağı sağlanması amacıyla uluslararası piyasalardan sendikasyon ve benzeri kredilerin alınmasına devam edilmiştir. Küresel finansal piyasalardaki olumsuz gelişmelere rağmen TEB, 2016 yılında vadesi dolan, ihracatçı firmaları desteklemek amacıyla 31 Ağustos 2016 tarihinde uluslararası bankalardan toplam 352,000,000 Euro ve 205,000,000 ABD Doları olmak üzere 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlanması amacıyla kredi sözleşmesi imzalanmıştır. İhracatın finansmanı amaçlı kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti ABD Doları için LIBOR +%0.85 ve Euro için EURIBOR +%0.75'tir.

2016 yılı sonu itibarıyla Banka’nın çeşitli banka ve finansal kurumlar ile imzalanmış olan anlaşmalar neticesinde devam eden toplam 400 milyon Euro ve 230 milyon ABD Doları tutarında sermaye benzeri kredisi bulunmaktadır.

Fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcılara mevduat haricinde alternatif ürünler sunulması çalışmaları kapsamında Şubat 2016’da 109.15 milyon TL nominal tutarlı 173 gün vadeli, Mayıs 2016’da 146.9 milyon TL nominal tutarlı 168 gün vadeli, Haziran 2016’da 259.5 milyon TL nominal tutarlı 168 gün vadeli, Ağustos 2016’da 137.7 milyon TL nominal tutarlı 169 gün vadeli, Kasım 2016’da 297.6 milyon TL nominal tutarlı 160 gün vadeli ve 325 milyon TL nominal tutarlı 168 gün vadeli olmak üzere yurt içi piyasalarda toplam 1.28 milyar TL nominal tutarlı Türk Ekonomi Bankası bonosu halka arz edilmiştir.