2016 FAALİYET RAPORU
PDF BNP PARIBAS GRUP İLETİŞİM ENGLISH

HAKİM ŞİRKETLE İLİŞKİLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

2016 yılı faaliyet dönemi içerisinde doğrudan veya dolaylı hâkim şirketlerin yönlendirmesiyle hâkim şirketlerin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem bulunmamaktadır. Hâkim şirketler ile Şirketimiz arasında yapılan tüm hukuki işlemler piyasa teamüllerine, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine uygun şartlarda ve emsallerine uygunluk ilkesi kapsamında gerçekleştirilmiş olup, bu işlemler nedeniyle Şirketimiz herhangi bir  zarara uğramamıştır. Bu nedenle herhangi bir denkleştirme söz konusu olmamıştır.

2016 yılı faaliyet dönemi içerisinde hâkim şirketlerin yönlendirmesiyle hâkim şirketin bağlı şirketleri yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem bulunmamaktadır. Hâkim şirketin bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında yapılan tüm hukuki işlemler piyasa teamüllerine, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine uygun şartlarda ve emsallerine uygunluk ilkesi kapsamında gerçekleştirilmiş olup, bu işlemler nedeniyle Şirketimiz herhangi bir zarara uğramamıştır. Bu nedenle herhangi bir denkleştirme söz konusu olmamıştır.

Şirketimizin doğrudan veya dolaylı hâkim şirketleri yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem gerekmediği için alınmamış, dolayısıyla Şirketimiz aleyhine oluşan herhangi bir zarar söz konusu olmamıştır.

Hâkim şirketin bağlı şirketleri yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem gerekmediği için alınmamış, dolayısıyla Şirketimiz aleyhine oluşan herhangi bir zarar söz konusu olmamıştır.