2016 FAALİYET RAPORU
PDF BNP PARIBAS GRUP İLETİŞİM ENGLISH

SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca düzenlenmiş olan 01.01.2016 - 31.12.2016 dönemine ait yılsonu Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiş olup;

beyan ederiz.

Yavuz CANEVİ
Yönetim Kurulu Başkanı

 Ümit LEBLEBİCİ
 Genel Müdür

M. Aşkın DOLAŞTIR
Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı