2016 FAALİYET RAPORU
PDF BNP PARIBAS GRUP İLETİŞİM ENGLISH

PERFORMANS İKRAMİYESİ VE SATIŞ PRİMLERİ

Yıllık performans ikramiyesi havuzu piyasa uygulamaları (yerel ve/veya mesleki) doğrultusunda Banka kârlılığı, Banka faaliyetlerinin sonuçları ve hedef gerçekleşmeler dikkate alınarak belirlenir. Performans ikramiyesi, ilgili yıl için en az %80 hedef gerçekleşme oranı sağlanması durumunda ödenebilir.

Başarı ve Satış Primi kapsamına giren çalışanlarımız için, yıl içindeki hedef gerçekleşmelerine yönelik Başarı ve Satış Primi ödenir. 2017 yılında ödenmek üzere Bankamız 2016 yılı finansal tablolarında; çalışanlarımızın yıl içindeki performansına bağlı olarak 81.5 milyon TL ve satış elemanlarımızın 2016 yılında gerçekleştirdikleri satışlara paralel olarak satış primi adı altında 14.9 milyon TL olmak üzere toplam 96.4 milyon TL performans ikramiyesi ve satış primi karşılığı ayrılmıştır. Ayrıca kazanıldığı dönemden daha sonraki bir dönemde ilgili çalışana ödenmesi beklenen ertelenmiş ikramiye tutarı 10 milyon TL’dir.