2016 FAALİYET RAPORU
PDF BNP PARIBAS GRUP İLETİŞİM ENGLISH

ÖZET YÖNETİM KURULU RAPORU

Değerli hissedarlarımız, müşterilerimiz ve çalışanlarımız,

TEB, dünyada ve ülkemizdeki dalgalanmalara rağmen müşterilerini merkeze koyan sorumlu ve iyi banka olarak sürdürülebilir bir büyüme hedeflediği başarılı bir yılı tamamlamıştır. Piyasa koşullarının ve yasal düzenlemelerinin hassaslığına öncelik verilmiş ve yüksek bir uyum kültürü sağlanmıştır.

2016 yılında TEB’in net kârı 941,8 milyon TL’ye ulaşmıştır; toplam aktifleri %11 artışla 79,7 milyar TL, kullandırdığı krediler %6 artışla 56 milyar TL, mevduatları ise %12 artışla 49,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Dönem kârı, aktif ve kredi büyümesine kaynak olmuş; sermaye yeterlilik rasyomuz %13,94’den %14,37’ye çıkmıştır. Ekonomik gelişmelerin Banka bilançosu üzerinde doğabilecek etkileri yakından takip edilmiş, etkin risk yönetimi politikaları ile takipteki kredilerin toplam krediler içindeki oranının, sektör ortalaması altında, %3,08 olarak kalması sağlanmıştır.

Ekonominin her kesimine olan desteğimiz hem ülkemizde hem de ortağımız BNP Paribas kanalıyla yurt dışında devam etmiş; üretim ve istihdamın önemli bir parçası olan KOBİ ve  kadın girişimcilerimize ayrıca önem verilmiştir. Ortağımız BNP Paribas ile dış ticaret finansmanından, nakit yönetimine ve yatırım bankacılığına kadar çeşitlilik gösteren geniş bir yelpazedeki hizmetleriyle fark yaratmaya 2016 yılında da devam edilmiştir.

Müşterilere daha yakından hizmet vermeyi amaçlayan dijital platformlar ve Alternatif Dağıtım Kanallarına verilen öncelik, 2016 yılında Bankamıza birçok ödül kazandırmıştır. Müşteri memnuniyetinin ön sırada olduğu, dijital ve çevik bir banka için 2020’li yılların dönüşüm çalışmaları başlamıştır. Bankamızı geleceğe hazırlayacak bu çalışmalar için teknolojik gelişmeler ve müşteri beklentileri ana etken olarak belirlenmiştir.

TEB, 2016 yılı boyunca şubeden yapılan işlemleri dijital kanallara taşıyarak, operasyonel maliyetleri ve gelir-gider rasyosunu düşürmeye devam etmiştir. Bireysel kredi ve kredi kartı başvuru süreçleri tamamen dijitalleştirilmiş, kredi kullandırımının şubeye gitmeden tamamlanması sağlanarak süreç ve müşteri deneyimi iyileştirmeleri yapılmıştır. TEB, 2016 yılında dijital bankacılık kanallarının kullanımında artış sağlayarak bireysel müşterilerinin %82’sini dijital kanallara taşımıştır. 2015 yılında hayata geçen CEPTETEB Dijital Bankacılık Platformu, 2016 yılında müşteri tabanını büyüterek yıl sonu itibarıyla 350,000 müşteriye ve 3.3 milyar TL mevduat hacmine ulaşarak dijital kanallardaki deneyimi geliştirmeye devam etmiştir.

TEB’in 2016 yılı faaliyet sonuçlarını ve mali tablolarını görüşlerinize sunarken, her zaman yanımızda yer alan ve bize güvenen siz değerli pay sahiplerimize, ekibimize, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza Yönetim Kurulu olarak teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu