2016 FAALİYET RAPORU
PDF BNP PARIBAS GRUP İLETİŞİM ENGLISH

TEB'İN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

31 ARALIK 2016 İTİBARIYLA 2,204,390,000.00 TL’LİK SERMAYENİN DAĞILIMI

Ortak Adı/Unvanı

2,204,390,000.00 TL’lik Sermaye İçindeki

Tutarı                                

Oranı

TEB HOLDİNG A.Ş.

1,212,414,500.002

%55.00

BNPP YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.

518,342,498.520

%23.51

BNP PARIBAS FORTIS YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.

467,879,148.835

%21.23

BNP PARIBAS SA

5,253,352.000

%0.24

KOCAELİ TİCARET ODASI

500,500.643

%0.02

GENEL TOPLAM

2,204,390,000.000

%100.00

2016 yılı içerisinde Banka’nın sermaye yapısında ya da ortaklık yapısında bir değişiklik olmamıştır.

Bankada Nitelikli Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilere İlişkin Bilgiler:

Ortak Adı/Unvanı

2,204,390,000.00 TL’lik Sermaye İçindeki

Tutarı                                

Oranı

TEB HOLDİNG A.Ş.

1,212,414,500.002

%55.00

BNPP YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.

518,342,498.520

%23.51

BNP PARIBAS FORTIS YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.

467,879,148.835

%21.23

TEB Holding A.Ş. bir Çolakoğlu ve BNP Paribas Şirketler Grubu üyesidir. TEB Holding A.Ş.’nin %50 hissesi BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş., diğer %50 hissesi ise Çolakoğlu Grubu tarafından kontrol edilmektedir. BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş., %100 hisse ile BNP Paribas Fortis NV/SA tarafından kontrol edilmektedir. BNPP Yatırımlar Holding A.Ş. ise %100 hisse ile BNP Paribas S.A. tarafından kontrol edilmektedir.

Bankanın Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcılarının Bankada Sahip Oldukları Paylara İlişkin Açıklamalar:

Banka’nın yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının Banka’da sahip oldukları paylar bulunmamaktadır.