2016 FAALİYET RAPORU
PDF BNP PARIBAS GRUP İLETİŞİM ENGLISH

TEB FİNANSAL HİZMETLER GRUBU

TEB FAKTORİNG A.Ş.

Faaliyet gösterdiği sektörün en büyük 5 firmasından olan TEB Faktoring, kurumsal ve ticari firmalar ile KOBİ’lere ihracat, ithalat ve yurt içi faktoring ürünleri ile hizmet sunmaktadır.

TEB Faktoring’in 2015 yılında 7.6 milyar TL olan iş hacmi, 2016 yılındaki ekonomik küçülmeye rağmen 7.7 milyar TL olarak gerçekleşmiş, aktifleri  %37 artışla 1,704,802 TL olmuştur. Ayrıca Şirket’in net kârı ve toplam faktoring alacakları 2015 yılına göre %39 artış göstermiştir. 2016 yıl sonu itibarıyla TEB Faktoring’in özkaynak kârlılığı %15,41, aktif kârlılığı ise %0,78’dir.Finansal Kurumlar Birliği tarafından yayımlanan verilere göre 2016 yılı sektör öz kaynak karlılığı oranı %13,59 olarak gerçekleşmiştir.

Faktoring sektöründe NPL oranı %5’lere yaklaşırken risk yönetimine daha fazla ağırlık veren TEB Faktoring’in 2016 NPL oranı hem bütçenin hem de sektör ortalamasının çok altında kalarak %2,39 olmuştur.

2016 senesindeki toplam müşteri adedini 24,701’e çıkaran TEB Faktoring’in 2016 yıl sonu itibarıyla 2,182 aktif müşterisi, 18 şubesi ve 128 kişilik personeli bulunmaktadır.

TEB Faktoring 2016 yılında ihracat faktoring işlem hacminde Türkiye’nin ilk 2, Dünya’nın en büyük faktoring zinciri Factors Chain International (FCI) üyeleri nezdinde ise dünyanın en büyük şirketleri arasındadır.  Şirket, 2016 yılında FCI’ da 99.9% puanla en iyi ikinci ihracat faktoring şirketi seçilmiş olup tarihte “En İyi İhracat Faktoring Şirketi”  ödülünü 5 kez kazanan ilk ve tek faktoring şirketi ünvanını korumaktadır.

Merkez Bankası’nın kararına göre faktoring firmalarına devir edilen ihracat alacaklarına istinaden düzenlenen ve faktoring firmalarınca Türk Eximbank’a ciro edilen bonoların reeskonta kabulü suretiyle firmalara, sevk sonrası ihracat reeskont kredisi kullandırılması imkanı getirilmiştir.  Böylece ihracat yapan şirketlere Merkez Bankası kaynağından uygun fiyatlı kredi sağlanmaya başlanmıştır. TEB Faktoring bu kapsamda kredi kullandıran sektördeki ilk şirket olma başarısını göstermiştir. Ayrıca yine Merkez Bankası’nca faktoring firmalarına döviz kazandırıcı hizmet ve sevk öncesi ihracat alacaklarına da bankalar aracılığı ile reeskont kredisi kullanma imkanı getirilmiştir.

Faktoring sektörü müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek ve pastayı büyütmek adına temelinde dijitalleşme olan projeler üzerinde çalışmakta ve 2017 ‘de bunları hayata geçirmeyi planlamaktadır. Karlılığın en önemli unsurlarından olan risk yönetimi, verimliliğin artırılması ve otomasyonun sağlanması adına Şirket de 2015 yılından beri dijitalizasyon projelerine ağırlık vermiş ve 2016 yılında bir kısmını hayata geçirmiştir. 2017 yılında da Şirket bu konuya ağırlık vermeye devam edecektir.
Dünyada yaygın olarak kullanılan diğer bir ürün olan Tedarik Zinciri Finansmanı da 2016 yılında faktoring sektörünün gündemine alınmıştır. Finansal Kurumlar Birliği çatısı altında kurulması hedeflenen bir portal ile finansal kurumlar, alıcılar ve tedarikçilerin aynı platformda işlem yapabilecekleri ortak elektronik bir alt yapı sayesinde özellikle KOBİ’lerin daha düşük maliyetlerle finansman yaratmalarına olanak sağlanacaktır.   TEB Faktoring de bu konuda çalışmalarına başlamış olup yakın gelecekte müşterilerine bu ürünü de sunmayı hedeflemektedir.

 

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

TEB Portföy, varlık yönetimi alanında Avrupa’nın lider finans kurumlarından BNP Paribas'nın ve Türkiye'nin önde gelen bankalarından TEB'in iştiraki olarak 1999 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. 2016 Aralık sonu itibarıyla %3.48’lük pazar payı ile 4.2 milyar TL’nin üzerinde varlık büyüklüğünü yönetmekte olan TEB Portföy, sektördeki 8. büyük portföy yönetimi şirketidir.
                                                                                      
Şirket, bireysel ve kurumsal yatırımcıların, risk profiline uygun finansal enstrümanların optimum dağılımının belirlenerek portföylerinin en iyi şekilde yönetilmesini amaçlamaktadır.

Aralık 2016 itibarıyla TEB Portföy;

ve geniş bir dış dağıtım kanalına sahip olan bir portföy yönetim şirketidir.

TEB Portföy, Haziran 2004’ten beri Varlık Yönetimi Hizmeti sunmaktadır. Şirket ayrıca 2005 yıl sonu itibarıyla “Kurumsal Varlık Yönetimi Hizmeti” vermeye başlamıştır. Vakıf, dernek, kurum ve tüzel kişilerin varlıklarının yönetilmesi amacıyla yapılandırılan Kurumsal Varlık Yönetimi Hizmeti; bono, mutlak getiri ve hisse olmak üzere 3 farklı kategoriden oluşan TL ve döviz bazlı modeller kapsamında yürütülmektedir.

TEB Portföy’ün, Euro Bölgesi’nde varlık yönetimi alanında ilk sıralarda yer alan BNP Paribas Investment Partners ile oluşturduğu sinerji, Şirket’in global güç olma yönünde attığı adımlara hız kazandırmıştır. TEB Portföy bu işbirliği sayesinde, birçok uluslararası şirket ile stratejik işbirliklerine imza atmaya devam etmektedir.

TEB Portföy’ün yönetimini gerçekleştirdiği Parvest Turkey Fonu, 156 milyon TL’lik büyüklüğüyle Türkiye hisse senetlerine yatırım yapan, öncü Türkiye hisse fonlarından birisi olmuştur. Yine TEB Portföy’ün yönetimini yaptığı, Japonya’da bulunan Turkish Equity Mother Fonu, yaklaşık olarak 120 milyon TL büyüklüğündedir. Bunun dışında TEB Portföy, danışmanlık verdiği Türkiye hisse senetlerine yatırım yapan diğer yabancı fonlar 65 milyon TL ile toplam yönettiği yabancı hisse senedi fonu hacmi açısından Türkiye’nin en büyük Fon Yöneticisi konumundadır.

2016 değişim yılı
Uzun yıllardır likit fon ağırlıklı bir yapıda devam eden portföy yönetimi sektörü, 2016 yılında daha fazla çeşitlendirilmiş portföyler yöneten bir kompozisyona dönüşmek amacıyla, farklı enstrümanlara yönelmeye başlamıştır. Bu doğrultuda, özel sektör borçlanma araçları ve kira sertifikaları (sukuk) gibi  enstrümanların kullanıldığı yatırım fonlarının ağırlık kazanmaya başladığı gözlemlenmiştir. Ayrıca, Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları da kolektif yatırım kuruluşları arasına ilk kez bu yıl içinde katılmıştır. TEB Portföy Yönetimi, farklı yatırım profillerine yönelik;

kurarak 2016 yılında da sektördeki öncü rolünü sürdürmüştür.

2017 yılında
TEB Portföy 2017 yılında da yenilikçi iş yaklaşımı çerçevesinde yeni ürünlerin halka arzına devam edecektir. Şirket, yatırımcılarını doğru zamanlama ile doğru yatırım seçeneklerine yönlendirecek, yurt içi ve yurt dışı paydaşları ile birlikte pazar payını artırabilecek işbirliği fırsatlarını değerlendirecek, piyasalarda oluşabilecek negatif risklere karşı müşterilerini ve kendisini koruma altına almaya yönelik stratejiler geliştirecektir.

 

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 1996’da faaliyetlerine başlamıştır. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında sermaye piyasası faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği (Yatırım Hizmetleri Tebliği) ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Yatırım Kuruluşları Tebliği) uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirket’in faaliyet izinleri yenilenerek,  13 Kasım 2015 tarihinden itibaren “Geniş Yetkili Aracı Kurum” olarak yatırım hizmet ve faaliyetlerini gerçekleştirmesine izin verilmiştir.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27 Haziran 2016 tarihli izni ile TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş’nin Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’ye emir iletimine aracılık faaliyetinde bulunmasına izin verilmiştir.

Belirtilen faaliyet izinleri kapsamında Şirket aşağıda belirtilen yatırım hizmet ve faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

TEB Yatırım, yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine geniş ürün ve hizmet yelpazesi ile yatırımcı profiline göre farklılık gösteren hizmet kanalları aracılığıyla ulaşmaktadır. Bu kapsamda farklı müşteri gruplarına pay senedi, vadeli işlemler, yatırım fonu, tahvil-bono ve repo gibi yatırım hizmetleri ile kurumsal finansman ve araştırma hizmetleri sunulmaktadır.

TEB Yatırım’ı sektöründe farklılaştıran unsurlar;

TEB Yatırım, 2016 Aralık itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası’nda 101.064 milyon TL işlem hacmine sahip olarak %4.99 pazar payı ile 7. sırada yer almıştır. TEB Yatırım Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda ise 151.645 milyon TL işlem hacmi ve %13.06 pazar payı ile 1.sırada bulunmaktadır.