Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu

TEB Yatırım M.Değerler.A.Ş. B Tipi Değişken Fonu

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi : Fon yönetiminde yatırım yapılacak araçların seçiminde, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. BİST Ters Repo işlemleri ile orta vadeli devlet iç borçlanma senetlerine yatırım yapılarak, kısa vadeli faizlerin üzerinde bir getiri sağlanması hedeflenmekte, risk seviyesi asgari düzeyde tutulmaya çalışılmaktadır.
Alım Satım Saatleri: 09:30 - 13:15
Alım Satım Yerleri:

TEB Şubeleri

TEB İnternet Şubesi

TEB Telefon Şubesi

TEB Yatırım Genel Müdürlük

TEB Yatırım İnternet Şubesi

Denizbank Şubeleri

Fibabanka Merkez ve Şubeleri

Odeabank

Camiş
Yatırım Fonları Benchmark ve Fon Getirisi (tıklayınız)
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri (tıklayınız)
Aylık Rapor (tıklayınız)
Fon İçtüzüğü (tıklayınız)
Fon İzahnamesi (tıklayınız)
Mali Tablolar (tıklayınız)
Yatırım Stratejisi (tıklayınız)
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı: TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Abidin YENİDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Aslı ERTAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Mahmut Burak ÖZTUNÇ
Yönetim Kurulu Üyesi
Emrah Hadi TERCAN
Yönetim Kurulu Üyesi
$prmFonUye3$
Yönetim Kurulu Üyesi (İç Kontrolden Sorumlu)
$prmFonUye4$
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI (%1 den fazla iştirak olanları için doldurulur.)
Ortağın Adı / Soyadı - Ticaret UnvanıPay Tutarı(TL)Pay Oranı(%)