Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu

TEB Portföy İkinci Uzun Vadeli Kamu Borçlanma Araçları Fonu

Son Güncellenme Tarihi : 30.12.2016
Portföy DağılımıPortföy Bilgileri
Ters Repo0.00Halka Arz Tarihi : 25.10.2002
Hisse Senetleri0.0030.12.2016 tarihi itibariyle
Devlet Tahvili82.90Fon Toplam Değeri6,211,372.74
Hazine Bonosu0.00Yatırımcı Sayısı330
Özel Sektör Tahvili5.61Birim Pay Değeri (TL)0.175461
Borsa Para Piyasası3.54En Az Alınabilir Pay Adedi : 500 Adet
Kamu Dış Borç.Araçları0.00
Yabancı Menkul Kıy. A.0.00
Diğer7.95
TOPLAM%100
Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi : Fon, toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli kamu borçlanma araçlarından oluşan ve fon portföyü ağırlıklı olarak piyasadaki en uzun vadeli tahvillerde yoğunlaşacak olan Uzun Vadeli Kamu Borçlanma Araçları Fonu’dur. Bu çerçevede, fon söz konusu vade yapısına uygun olan borçlanma araçlarına yatırım yaparak, getiri eğrisinin ilgili bölümüne kıyasla daha fazla getiri elde etmeyi hedefler. Bu amaca ulaşabilmek için, fon portföyü aktif olarak yönetilir. Fon portföyünün en fazla %20’lik bölümü ise izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer varlık ve işlemlerden oluşur.
Alım Satım Saatleri: 09:30 - 13:15
Alım Satım Yerleri:

TEB Şubeleri

TEB İnternet Şubesi

TEB Telefon Şubesi

TEB Yatırım Genel Müdürlük

TEB Yatırım İnternet Şubesi

Denizbank Şubeleri

Fibabanka Merkez ve Şubeleri

Odeabank

Yatırım Fonları Benchmark ve Fon Getirisi (tıklayınız)
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri (tıklayınız)
Aylık Rapor (tıklayınız)
Fon İçtüzüğü (tıklayınız)
Fon İzahnamesi (tıklayınız)
Mali Tablolar (tıklayınız)
Opsiyon Duyurusu (tıklayınız)
Yatırım Stratejisi (tıklayınız)
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı: TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Marcus Martinus TE RİELE
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mustafa Selim YAZICI
Yönetim Kurulu Üyesi
İzzet Cemal KİŞMİR
Yönetim Kurulu Üyesi
Cenk Kaan DÜRÜST
Yönetim Kurulu Üyesi
Melda Hatice Ersoy YALÇINKAYA
Yönetim Kurulu Üyesi (İç Kontrolden Sorumlu)
Tolga ATAMAN
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI (%1 den fazla iştirak olanları için doldurulur.)
Ortağın Adı / Soyadı - Ticaret UnvanıPay Tutarı(TL)Pay Oranı(%)
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.27,819,889.4896,6200
TEB FACTORİNG A.Ş.973,873.753,3800
Diğer Ortaklar 131.770,0000
TOPLAM28,793,895.00100,0000