Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

Son Güncellenme Tarihi : 30.12.2016
Portföy DağılımıPortföy Bilgileri
Ters Repo0.00Halka Arz Tarihi : 27.06.1990
Hisse Senetleri0.0030.12.2016 tarihi itibariyle
Devlet Tahvili0.00Fon Toplam Değeri276,545,316.89
Hazine Bonosu0.00Yatırımcı Sayısı2973
Özel Sektör Tahvili81.56Birim Pay Değeri (TL)102.289132
Borsa Para Piyasası9.72En Az Alınabilir Pay Adedi : 1 Adet
Kamu Dış Borç.Araçları0.00
Yabancı Menkul Kıy. A.0.00
Diğer8.72
TOPLAM%100
Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi :

Fon, toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli özel sektör borçlanma araçlarından oluşan Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu’dur. Fon portföyü yönetilirken, özel sektör borçlanma araçlarının ihraççıları, vade yapısı ve getiri oranı dikkate alınarak, kamu borçlanma araçları getirilerinin üzerinde bir getiri sağlanması hedeflenir. 

Alım Satım Saatleri: 09:30 - 13:15
Alım Satım Yerleri:

TEB Şubeleri

TEB İnternet Şubesi

TEB Telefon Şubesi

Denizbank Şubeleri

Odeabank
Aylık Rapor (tıklayınız)
Yatırım Fonları Benchmark ve Fon Getirisi (tıklayınız)
Duyuru (tıklayınız)
Fon İçtüzüğü (tıklayınız)
Fon İzahnamesi (tıklayınız)
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri (tıklayınız)
Mali Tablolar (tıklayınız)
Fonun Yatırım Stratejisi ve Karşılaştırma Ölçütleri (tıklayınız)
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı: TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Marcus Martinus TE RİELE
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mustafa Selim YAZICI
Yönetim Kurulu Üyesi
İzzet Cemal KİŞMİR
Yönetim Kurulu Üyesi
Cenk Kaan DÜRÜST
Yönetim Kurulu Üyesi
Melda Hatice Ersoy YALÇINKAYA
Yönetim Kurulu Üyesi (İç Kontrolden Sorumlu)
Tolga ATAMAN
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI (%1 den fazla iştirak olanları için doldurulur.)
Ortağın Adı / Soyadı - Ticaret UnvanıPay Tutarı(TL)Pay Oranı(%)
TEB HOLDİNG A.Ş.1,212,414,499.9955,0000
BNP PARIBAS YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.514,615,804.5223,3400
BNP PARIBAS FORTIS YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.376,583,806.6017,0800
Diğer Ortaklar100,775,888.894,5800
TOPLAM2,204,390,000.00100,0000