Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu

TEB Portföy PY Değişken Özel Fon

Son Güncellenme Tarihi : 30.12.2016
Portföy DağılımıPortföy Bilgileri
Ters Repo44.10Halka Arz Tarihi : 18.02.2002
Hisse Senetleri3.5230.12.2016 tarihi itibariyle
Devlet Tahvili18.04Fon Toplam Değeri4,540,214.80
Hazine Bonosu0.00Yatırımcı Sayısı22
Özel Sektör Tahvili17.34Birim Pay Değeri (TL)1.231746
Borsa Para Piyasası7.31En Az Alınabilir Pay Adedi : 1 Adet
Kamu Dış Borç.Araçları0.00
Yabancı Menkul Kıy. A.0.00
Diğer9.69
TOPLAM%100
Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi : Fon, portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğ’de belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen değişken bir fondur. Bu kapsamda Fon, paylar, kamu ve özel sektör borçlanma araçları, repo – ters repo, altın ve benzeri kıymetli madenlere ve diğer para ve sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ve finansal endekslere dayalı, yurt içi ve yurt dışı türev araçlara (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) yatırım yaparak, bu varlık sınıfları arasındaki getiri farklarından faydalanma amacını taşır. Bu amaca ulaşabilmek için, fon portföyündeki varlıkların dağılımını aktif olarak değiştirir.
Alım Satım Saatleri: 09:30 - 14:00
Alım Satım Yerleri:

TEB Şubeleri

TEB İnternet Şubesi

TEB Telefon Şubesi

Denizbank Şubeleri

Vadeli İşlemlerde Uygulanacak İlkeler (tıklayınız)
Yatırım Fonları Benchmark ve Fon Getirisi (tıklayınız)
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri (tıklayınız)
Aylık Rapor (tıklayınız)
Fon İçtüzüğü (tıklayınız)
Fon İzahnamesi (tıklayınız)
Mali Tablolar (tıklayınız)
Yatırım Stratejisi (tıklayınız)
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı: TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Marcus Martinus TE RİELE
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mustafa Selim YAZICI
Yönetim Kurulu Üyesi
İzzet Cemal KİŞMİR
Yönetim Kurulu Üyesi
Cenk Kaan DÜRÜST
Yönetim Kurulu Üyesi
Melda Hatice Ersoy YALÇINKAYA
Yönetim Kurulu Üyesi (İç Kontrolden Sorumlu)
Tolga ATAMAN
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI (%1 den fazla iştirak olanları için doldurulur.)
Ortağın Adı / Soyadı - Ticaret UnvanıPay Tutarı(TL)Pay Oranı(%)
TEB HOLDİNG A.Ş.1,212,414,499.9955,0000
BNP PARIBAS YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.514,615,804.5223,3400
BNP PARIBAS FORTIS YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.376,583,806.6017,0800
Diğer Ortaklar100,775,888.894,5800
TOPLAM2,204,390,000.00100,0000