Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu

TEB Portföy Birinci Orta Vadeli Kamu Borçlanma Araçları Fonu

Son Güncellenme Tarihi : 30.12.2016
Portföy DağılımıPortföy Bilgileri
Ters Repo0.00Halka Arz Tarihi : 24.10.2002
Hisse Senetleri0.0030.12.2016 tarihi itibariyle
Devlet Tahvili80.31Fon Toplam Değeri13,474,286.92
Hazine Bonosu0.00Yatırımcı Sayısı573
Özel Sektör Tahvili8.25Birim Pay Değeri (TL)13.879127
Borsa Para Piyasası2.26En Az Alınabilir Pay Adedi : 10 Adet
Kamu Dış Borç.Araçları0.00
Yabancı Menkul Kıy. A.0.00
Diğer9.18
TOPLAM%100
Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi :  

Fon, toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli kamu borçlanma araçlarından oluşan ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 547 gün civarı olan Orta Vadeli Kamu Borçlanma Araçları Fonu’dur. Bu çerçevede, fon söz konusu vade yapısına uygun olan borçlanma araçlarına yatırım yaparak, getiri eğrisinin ilgili bölümüne kıyasla daha fazla getiri elde etmeyi hedefler. Fon portföyünün en fazla %20’lik bölümü ise izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer varlık ve işlemlerden oluşur.Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır.

 

Alım Satım Saatleri:

09:30-13:15

Alım Satım Yerleri:

TEB Şubeleri

TEB İnternet Şubesi

TEB Telefon Şubesi

Denizbank Şubeleri

Yatırım Fonları Benchmark ve Fon Getirisi (tıklayınız)
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri (tıklayınız)
Aylık Rapor (tıklayınız)
Fon İçtüzüğü (tıklayınız)
Fon İzahnamesi (tıklayınız)
Mali Tablolar (tıklayınız)
Opsiyon Duyurusu (tıklayınız)
Yatırım Stratejisi (tıklayınız)
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı: TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Marcus Martinus TE RİELE
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mustafa Selim YAZICI
Yönetim Kurulu Üyesi
İzzet Cemal KİŞMİR
Yönetim Kurulu Üyesi
Cenk Kaan DÜRÜST
Yönetim Kurulu Üyesi
Melda Hatice Ersoy YALÇINKAYA
Yönetim Kurulu Üyesi (İç Kontrolden Sorumlu)
Tolga ATAMAN
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI (%1 den fazla iştirak olanları için doldurulur.)
Ortağın Adı / Soyadı - Ticaret UnvanıPay Tutarı(TL)Pay Oranı(%)
TEB HOLDİNG A.Ş.1,212,414,499.9955,0000
BNP PARIBAS YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.514,615,804.5223,3400
BNP PARIBAS FORTIS YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.376,583,806.6017,0800
Diğer Ortaklar100,775,888.894,5800
TOPLAM2,204,390,000.00100,0000