İcra İflas Kanunu’nun taşınmaz satışını düzenleyen ilgili maddeleri ve konuyla ilgili yasal mevzuat kapsamında; Bankamızın alacaklı sıfatı taşıdığı taşınmaz satış dosyalarından; icra daireleri tarafından ilgili yasal mevzuata uygun olarak düzenlenen açık arttırmalara katılım suretiyle “Bankamız alacağına mahsuben edinilen” taşınmazlara ilişkin bilgilere ait arama kriterleri, aşağıya çıkartılmıştır. Sözkonusu ilan detaylarında yer alan bilgiler; taşınmazlara ilişkin fikir edinilmesini sağlamaya yönelik olup; Bankamız adına ilan detaylarında mübrez taşınmazlarla ilgili bir taahhüt veya garanti verilmesi anlamını taşımamaktadır. İlana konu taşınmazların satın alınması amacıyla, Bankamıza yapılacak başvurularda; başvuru sahipleri, ilana konu taşınmazları; mevcut durumu ile (Kiracı, işgalci, hasar, hisse, imar, iskan, konum, yüzölçüm, tapu bilgileri vb.) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacaklardır. Bu anlamda, ilan detayında çeşitli nedenlerle yer verilememiş hususlarda, başvuru sahibi de gerekli araştırmaları yapmak hakkına sahip olup; bilahare; bu konularda eksik, ayıp, farklılık vb. gibi nedenlerle veya hangi nam altında olursa olsun Bankamızdan herhangi bir def’i veya itiraz nedeniyle talepte bulunmayacaktır. Bankamız dışında bir sebeple taşınmaz tapu devrinin gerçekleşmemesi halinde başvuru sahibi tarafından ödenen kaparo tutarından bankamız vekaletname ücreti mahsup edilerek kalan kaparo tutarı başvuru sahibine iade edilecektir. 


İlanlarda fikir vermesi amacıyla bulunan detaylar için ilan tarihi esas alınmış olup; taşınmazların satılıp satılmaması veya kesin satış bedeli konusundaki takdir yetkisi Bankamıza ait olup; taşınmazları dilediği bedelle, dilediğine satmak ve güncel ekonomik koşullara fiyatları uyarlamak konusunda Bankamız serbesttir.


Belirlenen satış fiyatları peşin ödeme için öngörülmüş olup, Bankamızca kredilendirilmesi talep edilecek satış işlemlerinin sonuçlandırılması süreci Bankamızın olağan kredilendirme süreci içerisinde değerlendirilecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

Gayrimenkul Arayın