Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu

TEB Portföy Dördüncü Değişken Fon

Son Güncellenme Tarihi : 30.12.2016
Portföy DağılımıPortföy Bilgileri
Ters Repo0.00Halka Arz Tarihi : 08.11.2004
Hisse Senetleri10.6630.12.2016 tarihi itibariyle
Devlet Tahvili42.47Fon Toplam Değeri3,190,898.11
Hazine Bonosu0.00Yatırımcı Sayısı293
Özel Sektör Tahvili12.22Birim Pay Değeri (TL)0.028429
Borsa Para Piyasası17.42En Az Alınabilir Pay Adedi : 5000 Adet
Kamu Dış Borç.Araçları0.00
Yabancı Menkul Kıy. A.0.00
Diğer8.90
TOPLAM%100
Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi : Fon, portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğ’de belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen değişken bir fondur. Bu kapsamda Fon temel olarak borçlanma araçlarına yatırım yapar. Bunun yanı sıra hisse senedi piyasasında potansiyel gördüğü dönemlerde paylara da yatırım yaparak portföyünü aktif olarak yönetir. Ayrıca, repo – ters repo, altın ve benzeri kıymetli madenlere ve diğer para ve sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ve finansal endekslere dayalı, yurt içi ve yurt dışı türev araçlara (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) yatırım yaparak, bu varlık sınıfları arasındaki getiri farklarından faydalanma amacını taşır.
Alım Satım Saatleri: 09:30 - 13:15
Alım Satım Yerleri:

TEB Şubeleri

TEB İnternet Şubesi

TEB Telefon Şubesi

Denizbank Şubeleri

Odeabank

Yatırım Fonları Benchmark ve Fon Getirisi (tıklayınız)
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri (tıklayınız)
Aylık Rapor (tıklayınız)
Fon İçtüzüğü (tıklayınız)
Fon İzahnamesi (tıklayınız)
Mali Tablolar (tıklayınız)
Yatırım Stratejisi (tıklayınız)
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı: TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Marcus Martinus TE RİELE
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mustafa Selim YAZICI
Yönetim Kurulu Üyesi
İzzet Cemal KİŞMİR
Yönetim Kurulu Üyesi
Cenk Kaan DÜRÜST
Yönetim Kurulu Üyesi
Melda Hatice Ersoy YALÇINKAYA
Yönetim Kurulu Üyesi (İç Kontrolden Sorumlu)
Tolga ATAMAN
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI (%1 den fazla iştirak olanları için doldurulur.)
Ortağın Adı / Soyadı - Ticaret UnvanıPay Tutarı(TL)Pay Oranı(%)
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.27,819,889.4896,6200
TEB FACTORİNG A.Ş.973,873.753,3800
Diğer Ortaklar 131.770,0000
TOPLAM28,793,895.00100,0000