Genel Kurallar

Genel Kurallar
  Paylaş

  Üye İşyerlerinin Dikkat Etmesi Gereken Güvenlik Kuralları

  Kartın İncelenmesi
  • Kartın ön yüzünde kredi kartı ise Visa, MasterCard; banka kartı (Debit kart) ise Visa Electron, Electron veya Maestro logoları bulunmalıdır. Visa ve MasterCard logosu taşıyan kartların özellikleri için tıklayın.
  • Kart numarasının altında veya üstünde, kart numarasının ilk dört karakteri ile aynı dört karakterli hemzemin olarak basılmış bir numara yer almalıdır.
  • Kart numarasının altında kartın son kullanma tarihi ay ve yıl olarak yer almalı ve işlem tarihi kartın vadesi içinde olmalıdır.
  • Kartın arkasındaki imza panelinde müşteri imzası bulunmalıdır.
  • İmza bandının üzerinde kart numarasının son dört hanesi ve bu numaranın da yanında üç karakterli bir numara bulunmalıdır.
  İşlemin Gerçekleştirilmesi
  • Kart hamilinden resimli bir kimlik belgesi isteyerek kartın gerçek kart hamiline ait olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz.
  • Satış tutarını kesinlikle bölmeyiniz.
  • Müşterinin POS makinesine müdahele etmesine kesinlikle izin vermeyiniz.
  • Visa Electron, Electron veya Maestro amblemi taşıyan bir kartın ibrazı halinde müşteriden şifresini POS cihazı üzerinden girmesini isteyiniz (Şifre girişi mutlaka müşterinin kendisi tarafından yapılmalıdır).
  • Satış/Alacak Belgesi üzerindeki kart numarası ve son kullanma tarihi ile kartın ön yüzünde yer  alan kart numarası ve son kullanma tarihinin aynı olmasına dikkat ediniz.
  • Satış/Alacak Belgesi üzerinde yeralan kartın türünü belirten kısaltmalara dikkat ederek, kısaltmalarda yeralan açıklamadan farklı bir kart ibraz edilmişse işlemi bitirmeden önce Bankanızı arayınız. Kısaltmaların açıklamaları için tıklayın.
  • POS makinesinden gelen mesajlara mutlaka uyunuz.
  • Manyetik şerit kullanılarak gerçekleşen işlemlerde satış belgesi üzerine kart hamilinin imzasını almayı unutmayınız.
  • Satış Belgesindeki imza ile kartın arka yüzünde yer alan imza bandındaki imzanın, aynı olmasına dikkat ediniz.
  • Satış Belgesi kart hamilince imzalanıp işyeri nüshası tarafınıza verilinceye kadar kart hamiline kartı teslim etmeyiniz.
  • İşlem sırasında kart hamilinin sizi acele davranmaya teşebbüs ettirmesine izin vermeyiniz.
  • Kart hamilinin POS makinesine müdahale etmesine kesinlikle izin vermeyiniz.
  • Elinde birden fazla kart bulunduran ve yüksek tutarlarda işlem yaptıran müşterilere şüpheyle yaklaşınız.
  • Chipli bir kartla ısrarla manyetik banttan işlem yapmak isteyen müşterilere izin vermeyiniz.
  • İşleme ait orijinal slip belgelerinin kuru ve karanlık ortamda muhafaza edilmesine dikkat ediniz.
  • İşlem yaparken fotoğraflı kimlikle kart üzerindeki ismin karşılaştırılması bilgisinin yanı sıra slip üzerinde yer alan isim bilgisinin de bu bilgilere göre kontrol edilmesi gerekmektedir.
  • Yurtdışı kartla işlem yapmak isteyen kişilerin belirtilen diğer kontrollere tabi tutulmasının yanı sıra; görünümünden, aksanından ya da diğer belirleyici özelliklerinden şüphelenilmesi durumunda kesinlikle işlem yapılmamalıdır. (Örneğin; Hiroshi Sakura olduğunu iddia eden siyahi bir kişiden şüphelenilmesi ya da kart hamilinin hiç müdahil olmadığı ve satış işleminin tercüman olduğunu iddia eden kişilerle yapılmaya çalışılması durumunda şüphelenilmesi gibi.)
  • Kart limitini bilmeyen, sürekli yetersiz bakiye yanıtı alınmasına karşın kartın kullanabileceği en fazla tutarı kullanmak adına sürekli işlem tutarı düşüren müşterilere şüphe ile yaklaşılmalıdır.
  Banka Otorizasyon Servisinin Aranması
  • Vadesi geçmiş bir kartın ibraz edilmesi,
  • Kartın imza panelinin boş olması,
  • POS makinesinden “Bankanızı arayınız” mesajı alınması,
  • Slip üzerinde kartın yurtdışı kart olduğu belirtilmesine rağmen, kartın üzerinde yurtiçi banka adı yazması

  durumlarında Banka’nın Otorizasyon Servisi’ni arayarak alınacak talimata göre işlem yapmalısınız.
  Kart hamilinden veya işlemden kuşku duyulması halinde mutlak surette Banka’nın Otorizasyon Servisi’ne Kod 10 otorizasyon araması yapınız.
  POS Destek: 444 0 832
  Otorizasyon (Provizyon): (0216) 635 65 20

  Karta El Konulması
  • POS makinesinden “Karta el koyunuz” mesajı alınıyorsa,
  •  Kart numarasının altında veya üstünde hemzemin olarak yazılmış dört karakterli bir numara bulunmuyorsa ve/veya bu numara kart numarasının ilk dört rakamından farklı ise,
  •  Kredi kartı işlemlerinde kartın ön yüzündeki ilk veya son dört rakam ile slibin üzerinde yeralan ilk veya son dört rakam aynı değil ise,
  • Banka’nın Otorizasyon Servisi “Karta el konulması” talimatını veriyorsa,

  karta el konularak Banka’nın Otorizasyon Servisi bilgilendirilmelidir. Eğer kart hamili itiraz eder ve kartını teslim etmekten kaçınırsa kesinlikle fiziksel tartışmaya girmeyiniz ve durumu Banka’nın Otorizasyon Servisi’ne bildiriniz.
  Önemli Uyarı: POS cihazına bakım için gelen yetkilinin kimlik belgesini kontrol etmeyi unutmayınız.

  Kod 10: Şüpheli durumlarda kullanılacak özel güvenlik uygulamasıdır. İşyeri yetkilisi işlem sırasında şüpheli bir durumla karşılaşması halinde 0216 635 65 20 numaralı telefondan TEB Otorizasyon Servisi’ni arayarak müşteriyi kuşkulandırmadan "KOD 10" parolasını söyleyip provizyon isteğini belirtir. Provizyon yetkilisi bu parolayı duyunca "evet" veya "hayır" ile yanıtlanması gereken bir dizi soru soracaktır. Bu sırada kart işyeri yetkilisinin elinde olmalı ve müşteriyi kuşkulandıracak hareket ve söylemlerden kaçınmalıdır. Eğer provizyon yetkilisi kart ile ilgili şüpheli bir durum tespit ederse işlemin gerçekleştirilmemesini ve karta el konulmasını talep edecektir. Karta el konulma işlemi, sorunsuz ve zarar görmeyecek bir şekilde gerçekleşebiliyorsa  uygulanmalıdır.
  Sayfa içeriğini puanla