2014 FAALİYET RAPORU
PDF BNP PARIBAS GRUP İLETİŞİM ENGLISH

RAPOR DÖNEMİ DAHİL BEŞ YILLIK DÖNEME İLİŞKİN ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(bin TL)

31.12.2010

31.12.2011

2010-2011 değişim

31.12.2012

2012-2011 değişim

31.12.2013

2013-2012 değişim

31.12.2014

2014-2013 değişim

Likit Aktifler

2.730.780

4.869.639

%78,32

6.858.891

%40,85

7.135.898

%4,04

9.820.075

%37,62

Menkul Kıymetler

3.725.750

5.581.519

%49,81

4.708.275

%-15,65

5.205.234

%10,56

4.717.696

%-9,37

Krediler

11.753.255

25.652.425

%118,26

29.685.734

%15,72

38.134.957

%28,46

45.392.210

%19,03

Diğer Aktifler

821.320

1.,988.155

%142,07

2.279.435

%14,65

2.932.539

%28,65

3.061.908

%4,41

Toplam Aktifler

19.031.105

38.091.738

%100,16

43.532.335

%14,28

53.408.628

%22,69

62.991.889

%17,94

Vadesiz Mevduat

2.,436.586

4.026.090

%65,23

4.339.298

%7,78

5.424.318

%25,00

5.496.768

%1,34

Vadeli Mevduat

9.562.564

18.860.522

%97,23

24.387.267

%29,30

28.863.656

%18,36

33.941.793

%17,59

Kullanılan Krediler

4.151.017

8.396.293

%102,27

6.,257.178

%-25,48

9.633.738

%53,96

12.604.468

%30,84

Diğer Pasifler

1.068.075

2.,595.522

%143,01

3.743.010

%44,21

4.200.478

%12,22

5.045.881

%20,13

Özkaynaklar (Kâr Hariç)

1.512.562

4.006.636

%164,89

4.309.604

%7,56

4.751.390

%10,25

5.280.419

%11,13

Net Kâr

300.301

206.675

%-31,18

495.978

%139,98

535.048

%7,88

622.560

%16,36

Toplam Pasifler

19.031.105

38.091.738

%100,16

43.532.335

%14,28

53.408.628

%22,69

62.991.889

%17,94

Seçilmiş Rasyolar

Takipteki Krediler Rasyosu

%3.00

-%35.34

%2.78

%-7.49

%2.14

%-22.93

%2.25

%2,43

%8,21

Özkaynak Verimliliği

%17.35

%26.83

%6.86

%-60.47

%12.41

%138.15

%11.50

%11,76

%2,30

Aktif Verimliliği

%1.76

%24.82

%0.72

%-58.89

%1.19

%64.44

%1.10

%1.07

%-3,10

Sermaye Yeterliliği

%14,43

%14,23

%-1,39

%15,24

%7,10

%14,23

%-6,63

%13,96

%-1,90