2014 FAALİYET RAPORU
PDF BNP PARIBAS GRUP İLETİŞİM ENGLISH

TEB'İN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

31 ARALIK 2014 İTİBARIYLA TEB’İN 2,204,390,000.00 TL.’LİK ÇIKARILMIŞ SERMAYESİNİN DAĞILIMI

 Ortak Adı/Unvanı

2.204.390.000,00 TL’lik Sermaye İçindeki

Oranı

Tutarı

TEB HOLDİNG A.Ş.

1.212.414.500,00

%55,00

BNP PARIBAS HOLDİNG A.Ş.

518.342.498,52

%23,51

BNP PARIBAS FORTIS YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.*

402.516.578,48

%18,26

DİĞER

71.116.423,00

%3,23

GENEL TOPLAM (ÇIKARILMIŞ SERMAYE)

2.204.390.000,00

%100,00

*Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği çerçevesinde 14 Kasım 2014 - 16 Şubat 2015 tarihleri arasında satma hakkı kullanılmış, BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş.’nin pay tutarı 463.901.510,51 TL ve sermaye içindeki oranı %21,04’e ulaşmıştır.

Bankanın Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcılarının Bankada Sahip Oldukları Paylara İlişkin Açıklamalar:

Yavuz Canevi (Yönetim Kurulu Başkanı)

28,83 TL

Dr. Akın Akbaygil (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Denetim Komitesi Başkan Vekili)

46,36 TL

Ayşe Aşardağ (Yönetim Kurulu Üyesi)

38,05 TL

*Yavuz Canevi ve Dr. Akın Akbaygil satma hakkı kullanımı çerçevesinde sırası ile 10.02.2015 ve 12.02.2015  tarihlerinde paylarını satmıştır.

Yönetim Kurulu ve Komite Üyelerinin İlgili Toplantılara Katılımları Hakkında Bilgiler:

31.12.2014 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu tarafından 176 karar alınmıştır.
Yönetim Kurulu üyelerinin ve Komite üyelerinin toplantılara katılımı yeterli düzeyde olmuştur.