2014 FAALİYET RAPORU
PDF BNP PARIBAS GRUP İLETİŞİM ENGLISH

BANKANIN DAHİL OLDUĞU RİSK GRUBU İLE YAPTIĞI İŞLEMLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Bankamız dahil olduğu risk grubu ile ilgili çeşitli bankacılık işlemleri yapmakta olup, bu işlemler ticari amaçlarla ve geçerli piyasa fiyatlarıyla uyumlu gerçekleştirilmektedir. Risk grubu ile yapılmış kredi işlemlerinin Bankamız toplam kredi riski içindeki payları 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir:


(%)

31.12.2014

31.12.2013

Toplam nakdi krediler içindeki payı

0.20

0.05

Toplam gayrinakdi krediler içindeki payı

2.37

3.39

Toplam nakdi ve gayrinakdi krediler içindeki payı

0.65

0.82


Bankamızın dahil olduğu risk grubu ile ilgili diğer detay açıklamalara “Faaliyet Raporu”nun 4’üncü bölümünde “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre hazırlanarak sunulmuş, 31 Aralık 2014 tarihli Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu’nun VII’inci bölümünün 1’inci maddesinde detaylı olarak yer verilmiştir.