2014 FAALİYET RAPORU
PDF BNP PARIBAS GRUP İLETİŞİM ENGLISH

DİĞER HUSUSLAR

ÖZEL VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2014 hesap döneminde Bankamız ve iştirakleri nezdinde Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından dış denetim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan; bankamız nezdinde BDDK, TCMB gibi düzenleyici kamu otoritelerinin muhtelif denetimleri yapılmıştır.

ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

2014 yılında Banka aleyhine 31.291.453 TL değerinde 15.518 adet hukuk davası açılmıştır. 2014 yılında  ve öncesi yıllarda açılan toplam 29.451 adet dava devam etmektedir. Bu davalar için, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 37.355.454 TL karşılık ayrılmıştır.

MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VEYA ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Yıl içinde Banka aleyhine düzenleyici ve denetleyici otoriteler tarafından uygulanan idari para cezalarının toplamı 239.841,62 TL olup, Bankamız yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli herhangi bir yaptırım bulunmamaktadır.

İŞTİRAK PAYLARINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

TEB Faktoring A.Ş. sermayesinin 9.379.369,32 TL’lik kısmı Olağanüstü Yedekler Hesabı altında yer alan Dağıtılmamış Karlardan, 973.164,36 TL’lik kısmı I. Tertip Yedek Akçe Enflasyona Göre Düzeltme Farkları Hesabından, 647.466,32 TL’lik kısmı II. Tertip Yedek Akçe Enflasyona Göre Düzeltme Farkları Hesabından karşılanmak suretiyle 11.000.000,- artırılarak TL.19.000.000,- TL’den 30.000.000,- TL’ye yükseltilmesine 27 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında kararlaştırılmış olup, sermaye artırımı ile ilgili prosedür tamamlanarak keyfiyet 31 Mart 2014 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu’nca tescil edilmiş bulunmaktadır. Söz konusu bedelsiz sermaye artırımı neticesinde Bankamızın TEB Faktoring A.Ş.’ndeki payı 18.999.996,- TL’den 29.999.993,68 TL’ye yükselmiş bulunmaktadır.

HAKİM ŞİRKETLE İLİŞKİLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

2014 yılı faaliyet dönemi içerisinde doğrudan veya dolaylı hâkim şirketlerin yönlendirmesiyle hâkim şirketlerin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem bulunmamaktadır. Hâkim şirketler ile Şirketimiz arasında yapılan tüm hukuki işlemler piyasa teamüllerine, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine uygun şartlarda ve emsallerine uygunluk ilkesi kapsamında gerçekleştirilmiş olup, bu işlemler nedeniyle Şirketimiz herhangi bir zarara uğramamıştır. Bu nedenle herhangi bir denkleştirme söz konusu olmamıştır.

2014 yılı faaliyet dönemi içerisinde hâkim şirketlerin yönlendirmesiyle hâkim şirketin bağlı şirketleri yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem bulunmamaktadır. Hâkim şirketin bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında yapılan tüm hukuki işlemler piyasa teamüllerine, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine uygun şartlarda ve emsallerine uygunluk ilkesi kapsamında gerçekleştirilmiş olup, bu işlemler nedeniyle Şirketimiz herhangi bir zarara uğramamıştır. Bu nedenle herhangi bir denkleştirme söz konusu olmamıştır.

Şirketimizin doğrudan veya dolaylı hâkim şirketleri yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem gerekmediği için alınmamış, dolayısıyla Şirketimiz aleyhine oluşan herhangi bir zarar söz konusu olmamıştır.

Hâkim şirketin bağlı şirketleri yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem gerekmediği için alınmamış, dolayısıyla Şirketimiz aleyhine oluşan herhangi bir zarar söz konusu olmamıştır.