2014 FAALİYET RAPORU
PDF BNP PARIBAS GRUP İLETİŞİM ENGLISH

ÖZET YÖNETİM KURULU RAPORU

Değerli hissedarlarımız, müşterilerimiz ve çalışanlarımız,

Ülkemiz bankacılık sektörünün yapıtaşlarından olan Bankamız, 2014 yılını, 63 milyar TL’ye yaklaşan aktif büyüklüğü ve 45,4 milyar TL’lik kredi stoku ile tamamlamıştır. Çağdaş bankacılığın tüm alanlarında katma değeri güçlü ürün, hizmet ve çözümleriyle farklılaşan TEB, faaliyetlerine başladığı günden bu yana geçen uzun süre zarfında Türkiye'nin ekonomik gelişimine ve müşterilerine katkıda bulunmuştur.

Günümüzde Bankamız, stratejik ortağımız BNP Paribas ile karşılıklı güven ve saygı temelinde işbirliği içinde çalışmakta, en zor ekonomik konjonktürleri başarıyla yöneterek müşterilerinin sürekli yanında yer almaktadır. TEB’in Türkiye piyasasındaki engin deneyim ve bilgi birikimi ortağımızın küresel hizmet gücü ve vizyonu ile birleşerek ihtisas ve bilgi birikimine dayalı iş modelimiz ve stratejilerimiz kapsamında değer üretmektedir. Benzer şekilde iştiraklerimizle yarattığımız sinerji, daha geniş bir müşteri kitlesine erişmemizde rol oynamakta, sunduğumuz değerin niteliğine katkıda bulunmaktadır.

Memnuniyetle ifade etmek isteriz ki, 2014 sadece Bankamız için değil aynı zamanda iştiraklerimiz için de başarılarla dolu bir yıl olmuş, hizmet sunulan müşteri adetlerinden işlem hacimlerine kadar tüm parametrelerde önemli ilerlemeler sağlanmıştır.

Bankamız ekonominin temeli olan KOBİ’leri ve kadın girişimciler başta olmak üzere girişimcileri çok yönlü olarak desteklemekte; toplumsal ölçekte finansal okuryazarlığın gelişmesi ve farkındalığın artması konusunda örnek çalışmalar yürütmekte ve yatırımlarını sürdürmektedir. Sosyal sorumluluğumuzun temel bileşenlerinden biri olarak gördüğümüz bu sahada, sadece ülkemizde değil küresel ölçekte BNP Paribas grubunda da “en iyi uygulama” olarak değerlendirilecek projeler üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz.

Sorumluluk sahibi bir kurumsal vatandaş olarak tüm paydaşlarımıza dair yükümlülükler taşıyor ve bunları faaliyetlerimiz kapsamında dengeli bir yaklaşımla gözetiyoruz. Gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir ekosistem ve gelişmeyi destekleyecek bir toplumsal yapıyı devretmenin, paylaşılan bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Hizmet döngümüz kapsamındaki çalışmalarımızla bu alanlarda değer üretmeye özel çaba gösteriyoruz.

Bankamız, 87. faaliyet yılını, içte ve dışta pekişen itibarı ve daha da güçlenen piyasa konumu ile tamamlamış, kaydettiği mali ve operasyonel performans ile hissedar değerinin artışında yaptığı katkı ile gücünü bir kez daha ortaya koymuştur.

Rekabet, yarın çok daha yoğun yaşanacak, yarış hızlanacak ve küresel ölçekte cereyan edecektir. TEB, köklü ve dinamik bir kurum olarak bu yarışta en önde olmaya devam edecektir. İnsan kaynağımız, bu yolculukta en değerli varlığımız ve enerji kaynağımız olmayı sürdürecektir.

Her zaman yanımızda yer alan ve bize güvenen siz değerli pay sahiplerimize, ekibimize, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza Yönetim Kurulu olarak teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla,

 

Yönetim Kurulu