2014 FAALİYET RAPORU
PDF BNP PARIBAS GRUP İLETİŞİM ENGLISH

KÂR DAĞITIM TEKLİFİ

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

2.204.390.000,00

 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)

172.700.462,75

Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

 

 

Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3.

Dönem Kârı

795.054.006,43

4.

Vergiler ( - )

(172.494.790,43)

5.

Net Dönem Kârı ( = )

622.559.2160

6.

Geçmiş Yıllar Zararları ( - )

0,00

7.

Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )

(31.127.960,80)

8.

NET DAĞITILABİLİR
DÖNEM KÂRI (=)

591.431.255,20

9.

Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )

 

10.

Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem
Kârı

 

11.

Ortaklara Birinci Kâr Payı

0,00

   -Nakit

0,00

   -Bedelsiz

0,00

   -Toplam

0,00

12.

İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı

0,00

13.

Dağıtılan Diğer Kâr Payı
- Yönetim Kurulu Üyelerine,
- Çalışanlara
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere

0,00

14.

İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı

0,50

15.

Ortaklara İkinci Kâr Payı

0,00

16.

Genel Kanuni Yedek Akçe

0,06

17.

Statü Yedekleri

0,00

18.

Özel Yedekler (5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5.1/e maddesine istinaden gayrimenkul satış karının %75’lik kısmıdır.)

5,032,744.37

19.

OLAĞANÜSTÜ YEDEK

586,398,510.27

20.

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

 

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

 

 

Grubu

Toplam dağıtılan kâr payı

Toplam dağıtılan kâr payı/net dağıtılabilir dönem kârı

1 TL nominal değerli paya isabet kâr payı

Nakit (TL)

Bedelsiz (TL)

Oranı (%)

Tutarı (TL)

Oranı (%)

NET

A

0

0

0

0

0

B

0

0

0

0

0

TOPLAM

0

0

0

0

0