2014 FAALİYET RAPORU
PDF BNP PARIBAS GRUP İLETİŞİM ENGLISH

MALİ DURUM, KÂRLILIK VE BORÇ ÖDEME GÜCÜNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

TEB’in Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan mali tabloları değerlendirildiğinde;

Karlılık ve verimlilik odaklı stratejiler doğrultusunda TEB’in 2014 yılı vergi sonrası kârı %16 artışla 623 milyon TL’ye ulaşmış ve özkaynak karlılığı %11,7 olarak gerçekleşmiştir.

Banka 2014 yılında aktif büyüklüğünü % 18 artışla 62.992 milyon TL’ye çıkartırken, toplam kredilerini %19 civarında büyüterek 45,392 milyon TL seviyesine getirmiş ve bu bağlamda bireysel ve tüzel müşterilerine verdiği desteği azami düzeyde devam ettirmiştir. Daha geniş bir müşteri tabanına hizmet verme stratejisi dahilinde, bireysel krediler %14’lük bir artış göstererek 13,815 milyon TL’ye ulaşmıştır. TEB’in ülke ekonomisine verdiği düzenli desteğin en önemli göstergelerinden olan Kobi, Ticari ve Kurumsal müşterilere verilen krediler 31,176 milyon TL ile Banka’nın canlı kredi portföyünün % 69’unu oluşturmaktadır.

TEB 2014 sonu itibarıyla topladığı mevduatın tamamını krediye dönüştürmüş ve yılı % 115,1’lik Kredi/Mevduat oranı ile tamamlamıştır. Bankamız fonlama ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan vadeli mevduat hacmi %17.6 oranında artarak toplam mevduatın bilanço pasifi içindeki payını % 63’e çıkarmıştır. Diğer taraftan vadesiz mevduatlarımız da 5.497 milyon TL seviyesine ulaşmış ve fonlama maliyeti açısından bankamıza önemli bir katkı sağlamıştır.

TEB fonlama kaynaklarını uluslararası borçlanmalarla çeşitlendirmektedir. Uzun vadeli fon kaynağı sağlanması amacıyla uluslararası piyasalardan sendikasyon ve benzeri kredilerin alınmasına devam edilmiştir. Küresel finansal piyasalardaki olumsuz gelişmelere rağmen TEB, 2014 yılında vadesi dolan, ihracatçı firmaları desteklemek amacıyla alınmış bir yıl vadeli sendikasyon kredisini % 113 oranında ve 2014 yılı için sektörün en düşük oranı olan Libor/Euribor + %0,90 maliyet ile yenileyebilmiştir. 335 milyon Euro ve 180 milyon Dolar olmak üzere iki ayrı dilimde toplam 625 milyon Dolar karşılığı tutarında gerçekleşen ve sözleşmesi 21 Ağustos 2014 tarihinde imzalanan sendikasyon kredisine 32 banka tarafından katılım sağlanmıştır.

2014 yılı sonu itibari ile bankanın çeşitli banka ve finansal kurumlar ile imzalanmış olan anlaşmalar neticesinde devam eden toplam 400 milyon Euro ve 280 milyon Dolar tutarında sermaye benzeri kredisi bulunmaktadır.

Fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcılara mevduat haricinde alternatif ürünler sunulması çalışmaları kapsamında Eylül 2014’te 228,2 milyon TL nominal tutarlı 173 gün vadeli, Ekim 2014’te 254,5 milyon TL nominal tutarlı 176 gün vadeli, 26,9 milyon TL nominal tutarlı 302 gün vadeli,   21,8, 20,6, 31,0, 28,8 ve 24,4 milyon USD nominal tutarlı, Kasım 2014’te 241,3 milyon TL nominal tutarlı 166 gün vadeli olmak üzere yurtiçi piyasalarda toplam 991,6 milyon TL nominal tutarlı Türk Ekonomi Bankası bonosu halka arz edilmiştir.