2015 FAALİYET RAPORU
PDF BNP PARIBAS GRUP İLETİŞİM ENGLISH

RAPOR DÖNEMİ DAHİL BEŞ YILLIK DÖNEME İLİŞKİN ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(bin TL)

31.12.2011

2011-2010 değişim

31.12.2012

2012-2011 değişim

31.12.2013

2013-2012 değişim

31.12.2014

2014-2013 değişim

31.12.2015

2015-2014 değişim

Likit Aktifler

4,869,639

%78.32

6,858,891

%40.85

7,135,898

%4.04

9,820,075

%37.62

11,237,316

%14.43

Menkul Kıymetler

5,581,519

%49.81

4,708,275

%-15.65

5,205,234

%10.56

4,717,696

%-9.37

4,673,796

%-0.93

Krediler

25,652,425

%118.26

29,685,734

%15.72

38,134,957

%28.46

45,392,210

%19.03

53,212,833

%17.23

Diğer Aktifler

1,988,155

%142.07

2,279,435

%14.65

2,932,539

%28.65

3,061,908

%4.41

2,836,397

%-7.37

Toplam Aktifler

38,091,738

%100.16

43,532,335

%14.28

53,408,628

%22.69

62,991,889

%17.94

71,960,342

%14.24

Vadesiz Mevduat

4,026,090

%65.23

4,339,298

%7.78

5,424,318

%25.00

5,496,770

%1.34

6,981,478

%27.01

Vadeli Mevduat

18,860,522

%97.23

24,387,267

%29.30

28,863,656

%18.36

33,941,791

%17.59

37,414,382

%10.23

Kullanılan Krediler

8,396,293

%102.27

6,257,178

%-25.48

9,633,738

%53.96

12,604,468

%30.84

15,919,560

%26.30

Diğer Pasifler

2,595,522

%143.01

3,743,010

%44.21

4,200,478

%12.22

5,045,881

%20.13

4,683,098

%-7.19

Özkaynaklar (Kâr Hariç)

4,006,636

%164.89

4,309,604

%7.56

4,751,390

%10.25

5,280,419

%11.13

6,079,371

%15.13

Net Kâr

206,675

%-31.18

495,978

%139.98

535,048

%7.88

622,560

%16.36

882,453

%41.75

Toplam Pasifler

38,091,738

%100.16

43,532,335

%14.28

53,408,628

%22.69

62,991,889

%17.94

71,960,342

%14.24

Takipteki Krediler Rasyosu

%2.78

%-0.22

%2.14

%-0.64

%2.25

%0.11

%2.43

%0.18

%2.28

%-0.15

Özkaynak Verimliliği

%6.86

%-10.49

%12.41

%5.91

%11.50

%-1.20

%11.76

%0.46

%14.68

%2.65

Aktif Verimliliği

%0.72

%-1.04%

%1.19

%0.47

%1.10

%-0.09

%1.07

%-0.03

%1.31

%0.24

Sermaye Yeterliliği

%14.23

%-0.20

%15.24

%1.01

%14.23

%-1.01

%13.96

%-0.27

%13.94

%-0.02