2015 FAALİYET RAPORU
PDF BNP PARIBAS GRUP İLETİŞİM ENGLISH

GENEL MÜDÜR'ÜN DEĞERLENDİRMESİ

2015 yılı bankacılık sektörü açısından durağan bir yıl olarak yaşansa da sektörün deneyimli ve yenilikçi bir üyesi olarak, faaliyet dönemini öngörülerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda başarılı bir şekilde tamamlamış bulunuyoruz.

Değerli hissedarlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışma arkadaşlarım,

TEB, uzun vadeli bir bakış açısıyla belirlediği “İyi Banka” olma vizyonu ışığında, sadece kurum için değil çalışanları, müşterileri ve geniş anlamda tüm paydaş kitlesi için artan oranda katma değer üretmeye odaklıdır. TEB, bu kapsamda, 2015 yılında inovasyondan spora, finansal okuryazarlıktan girişimciliğe, KOBİ’lerden kadın girişimcilere kadar pek çok eksende sayısız projeyi hayata geçirerek başta milyonlarca müşterisi olmak üzere tüm paydaşları için değer üretmiş ve büyümesini kesintisiz ve stratejik planlarına uygun olarak sürdürmüştür.

Dalgalı küresel ve ulusal ortamın bir sonucu olarak ekonomik büyüme ılımlı olmuştur.
İki genel seçim sürecinin neden olduğu bekleme süreci ile yılın özellikle ikinci yarısında gelişmekte olan ülke piyasaları kaynaklı dalgalanmalar makroekonomi üzerinde baskı yaratmıştır. Buna rağmen, Türkiye ekonomisi, 2015 yılının üç çeyreğinde iç talep kaynaklı bir büyüme performansı sergileyebilmiş, sınırlı da olsa büyüme başarısı gösteren gelişmekte olan ülkeler arasında yerini almıştır. 2015 yılının tamamında GSYH büyümesinin yüzde %3.5 civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

Cari açığın GSYH'ya oranındaki düzelme 2015 yılında da devam etmiştir. Tarihi düşük seviyelerde seyreden petrol fiyatlarının da desteğiyle, bu oranın 2014 yılındaki %5.8 seviyesinden 2015 yılında %4.8’e gerilediği mevcut makroekeonomik konjonktürde, bankacılık sektörü, kötü bir performans göstermemiş ve büyümesini sürdürmüştür. 2015 yılında kredilerin artış hızında bir miktar gerileme yaşansa da bankaların kârlılığı yatay kalmıştır.

Öngörü ve hedeflerimize paralel, başarılı bir yılı geride bırakmış bulunuyoruz.
Türk bankacılık sektörünün deneyimli ve yenilikçi bir üyesi olarak, 2015 yılını öngörülerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda başarılı bir şekilde tamamlamış bulunuyoruz.

2015 yılı bankacılık sektörü açısından durağan bir yıl olarak yaşansa da TEB mali yapı, kârlılık ve özsermaye getirisi gibi kalemlerde güçlü duruşunu sürdürmüş, dengeli büyümesine devam etmiştir.

Geride bıraktığımız yıl, TEB’in aktif toplamı %14 büyüme kaydederek 71.96 milyar TL’ye, toplam mevduatı ise %13 oranında büyüyerek 44.4 milyar TL’ye ulaşmıştır. Özkaynaklarımız, %18 oranında artmış ve 6.96 milyar TL olmuştur. TEB’in sermaye yeterlilik rasyosu ise %13.94 mertebesinde gerçekleşmiştir.

Kredi hacmimiz 2015 yılında 53.21 milyar TL’lik bir büyüklüğe ulaşmıştır. Türkiye’nin kalkınmasına, istihdama ve ihracata olan dolaylı desteğimizi ortaya koyan kredi hacmimiz gelişmesini sürdürmüştür. %17 oranında artan kredi hacmimiz 2015 yıl sonu bilanço büyüklüğümüzün %74’ünü oluşturmuştur.

KOBİ segmentine kullandırdığımız krediler, %46 ile toplam kredi stokumuzun en büyük dilimini oluşturmayı sürdümüştür.

Takipteki kredilerimizin oranı %2.28 olurken, memnuniyetle ifade etmek isterim ki, kredi portföyümüzü riske duyarlı ve başarılı bir şekilde yönetmiş bulunuyoruz. Kredi portföyümüzün sürdürülebilen sağlığını, KOBİ merkezli ve sektörel çeşitliliğe odaklı bankacılık stratejimize olduğu kadar doğru kredilendirmeye, titiz izlemeye ve özenli takip politikalarımıza da borçluyuz.

Bankacılığın faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarında başarılara imza atarken, iştiraklerimiz de 2015 yılında hedeflerine ulaşmıştır. Net bankacılık gelirimiz %16 oranında büyüyerek 3.851 milyon TL olarak gerçekleştirmiş, TEB, 2015 yılını 1.077 milyon TL vergi öncesi kâr elde ederek tamamlamıştır. Net kârımız ise, 2014’e göre %42 artışla 882.5 milyon TL’ye ulaşmıştır.

Verimliliği ve etkinliği geliştirme çabalarımızın bir sonucu olarak, 2015 yılında da özkaynak ve aktif kârlılığımızdaki artışlar sürmüştür. Yıl sonu itibarıyla özkaynak kârlılığımız %14.7, aktif kârlılığımız ise %1.3 olarak kaydedilmiştir.

“Müşterilerin ilk aklına gelen banka” olma hedefimiz doğrultusunda farklı alanlarda yoğun olarak çalışıyoruz…
Ortağımız BNP Paribas ile geliştirdiğimiz sinerjik işbirliği kapsamında TEB, müşterilerine dış ticaret finansmanından, nakit yönetimine ve yatırım bankacılığına kadar çeşitlilik gösteren geniş bir yelpazedeki hizmetleriyle fark yaratmaya 2015 yılında da devam etmiştir.

Müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirdiğimiz dış ticaret finansman modelleri, BNP Paribas’nın dünya çapında 60’tan fazla ülkedeki 100’ü aşkın noktada yer alan Trade Center ağının sunduğu rekabet üstünlükleri ile bir araya gelerek, müşterilerimize hızlı ve rekabetçi maliyetler ile ayrıcalıklı çözümler sunmamıza imkan tanımıştır.

Nakit Yönetimi uzun zamandır yatırım yaptığımız ve gerek “Danışman Banka” anlayışımızla gerekse yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin yanında olduğumuz alanlardan biri olmaya ve gelişmeye devam etmiştir. BNP Paribas ile olan işbirliğimiz, bizi dünyanın 57 ülkesinde nakit yönetimi hizmeti sunan tek Türk bankası olarak konumlarken, ana stratejimiz müşterilerimize vereceğimiz danışmanlık, geniş ürün gamımız ve hizmet kalitemizle sektördeki diğer oyunculardan ayrışmak üzerine kurgulanmıştır.

2015 yılında başarılarımızın uluslararası alanda aldığımız 16 inovasyon ödülü ile tescil edilmesi bizi gururlandırmış, ilkini gerçekleştirdiğimiz TEB Nakit Yönetimi Akademisi dijitalleşen dünyada bankacılığa katacağımız yeni boyutu detaylı olarak irdelememiz için önemli bir platform sunmuştur.

Sendikasyon kredimizi başarıyla yeniledik.
TEB, 2015 Ağustos ayında vadesi dolan, dış ticareti desteklemeye yönelik bir yıl vadeli sendikasyon kredisini, bir önceki yıla göre %115 oranında artırarak yenilemiştir. Toplam 544 milyon Euro tutarındaki Euro ve Dolar dilimlerinden oluşan krediye 33 banka katılmıştır. Bu yenileme, TEB’in uluslararası piyasalardaki güçlü itibarının bir göstergesidir.

Girişimciler, TEB’in katkı ve destekleriyle projelerini gerçekleştirmeye başlamıştır.
Yaklaşık üç yıl önce TEB’i, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemi giderek artan girişimcilik ekosisteminin merkezinde konumlandırarak ülkemizin en kapsamlı Girişim Bankacılığını başlatmıştık.

TEB, girişimciliğin önem taşıdığı bir piyasada, gerek KOBİ Bankacılığı’nda gerekse Girişim Bankacılığı’nda benimsediği “Danışman Banka” anlayışı ile çeşitli projeleri hayata geçirmeyi sürdürmektedir.

Türkiye’nin en kapsamlı Girişim Bankacılığı hizmetlerini sunan TEB, TEB Girişim Evi’nde iş fikirleri olanlara eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermekte, TEB Kuluçka Merkezi’nde ise potansiyeli olan girişimcilere ofis desteğinin yanı sıra yatırımcı ve müşteri buluşmaları ile projelerini tanıtma imkanı sunmaktadır.

Bugüne kadar Kuluçka Merkezi’mize 2,900’e yakın yeni iş fikri gelirken, bunlardan 280’i kabul edilmiş ve 10 girişimci yatırım almayı başarmıştır.

Girişimciliğin küresel merkezi ABD’deki Silikon Vadisi’nde açtığımız TEB Girişim Evi Noktası ile tüm imkanlarımızı dünyaya açılmayı hedefleyen, yenilikçi ve katma değerli fikirlere sahip girişimcilerimizle paylaşıyor, danışmanlıktan network kurmaya kadar her türlü desteği kendilerine sunuyoruz.

Bunlara ek olarak, TEB Özel Melek Yatırım Platformu ve TEB Özel Yatırımcı Kulübü üzerinden girişimcilerle melek yatırımcıları bir araya getiriyor; girişimcilere, inovatif projelerini sermaye sahiplerine sunmalarına aracılık ediyor ve böylece TEB Özel müşterilerine de alternatif yatırım araçları geliştirmiş oluyoruz.

TEB Girişim Evi çatısı altında desteklediğimiz girişimcilerin müşteri ya da melek yatırımcı desteği bularak fikirlerini hayata geçirmeye başlamaları bizim için mutluluk ve övünç kaynağıdır.

Bankamızın desteğiyle ve KOSGEB’in öncülüğünde gerçekleştirilen ve sonuçları 2015 yılında açıklanan dünyanın en kapsamlı Girişimcilik Endeksi araştırması, ülkemizde girişimcilik faaliyetlerine açık olunduğunu ve konuya önem verildiğini göstermiştir. Küresel Girişimcilik Monitörü 2014 Türkiye araştırmasına göreülkemizde her 100 kişiden 35’i önümüzdeki üç yıl içinde girişimciliği hedeflemektedir.

TEB, 2016 ve sonrasında da ülkemizin sahip olduğu genç, eğitimli, teknolojiye ve yeniliğe açık iş gücüyle girişimciliği teşvik etmeye; yenilikçi fikirlerin önünü açmaya ve katma değerli iş fikirlerini ekonomiye kazandırmaya kararlılıkla devam edecek ve kaynaklarını girişimcilere kullandırmayı sürdürecektir.

Kadın Bankacılığı hizmetiyle ilklere imza atmayı sürdürüyoruz.
TEB, 2005 yılından beri KOBİ’lere işlerini büyüterek rekabette güçlenebilmeleri ve elde ettikleri finansmanı doğru kullanabilmeleri için gerekli bilgi, eğitim ve danışmanlık desteği sunmakta, yatırımlarında izleyecekleri yol konusunda kılavuzluk etmektedir. Kadın KOBİ ve girişimcileri desteklemek ve iş hayatındaki varlıklarını güçlendirmek amacıyla sektörde bir ilke imza atan TEB, 2015 yılında ayrı bir departman kurarak Kadın Bankacılığı hizmeti sunmaya başlamıştır.

İş hayatında sadece sağladığı finansmanla değil, Danışman Banka anlayışıyla da kadınların yanında yer alan TEB, kadın KOBİ ve girişimcilere, finans, pazar, eğitim ve networking başta olmak üzere çeşitli konularda özel olarak tasarladığı ürün ve hizmetleriyle destek vermektedir.

Ayrıca TEB, Kadın Akademisi’nde, günümüzde kadınların iş dünyasındaki varlığını güçlendirmek, işlerini geliştirmek amacıyla onları iş dünyasının başarılarıyla ilham veren kadınlarıyla bir araya getirmiştir.
Kadınların tüketici kimliğiyle değil üretici kimliğiyle iş hayatına katılmalarını sağlamak, işgücündeki ağırlığını artırmak ve iş hayatında karşılaştıkları engelleri aşma konusunda bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu alanda geliştirdiğimiz çalışmalar ile Kadın Bankacılığı’nı önümüzdeki dönemde güçlendirmeyi sürdüreceğiz.

İnovasyona ve katma değere dayalı ekonomiyi ülkemizin geleceği olarak görüyoruz.
TEB olarak, 2015’te de inovasyon ile ilgili aktivitelerimizle çalışanlarımızı, üniversite öğrencilerini, teknolojik girişimcileri ve müşterilerimizi teşvik ederek inovasyon kültürünü yaygınlaştırmaya ve müşterilerimize yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam etmekteyiz.

2015 yılında TEB’in inovasyon çalışmalarının kurum dışındaki en büyük yansımalarından biri olan Geleneksel TEB Akıl Fikir Yarışması’nın dokuzuncusu düzenlenmiştir. Akıl Fikir Yarışması kanalı ile TEB’e sadece 2015 yılında 13,900 proje iletilmiştir. Yarışma başvurularının alındığı www.icatcikar.com sitemiz 95 ülkeden 186,000 ziyaretçiyi ağırlamıştır.

TEB müşterileri, üniversite öğrencileri ve yeni mezun genç profesyonellerden gelen yenilikçi fikirler yine TEB’in müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlere dönüşmüştür.

İnovasyon alanındaki çalışmalarını bir adım ileri taşıyarak sektörde bir ilk olan TEB Kurum İçi Girişimcilik Programı’nı başlatmış, girişimci çalışanların yenilikçi yaratıcılığını ortaya çıkaracak, performanslarını gösterebilecekleri ekosistemi onlar için yaratmıştır.

TEB Kurum İçi Girişimcilik Programı kapsamında gerçekleştirdiği Hackathonlar ile yenilikçi, yaratıcı, girişimci çalışanlarını bir araya getirmekte ve çalışanların birbirlerinden beslenerek projelerini geliştirdikleri proje maratonu ortamını sağlamakta, çalışanlarını fikirlerini kar getiren işlere dönüştürmeleri için eğitim ve mentorluk ile desteklemeye devam etmektedir.

Bankamız için stratejik önem taşıyan alanlardan biri olan dijital bankacılıkta, yenilikçi ürün ve hizmetlerle sektöre öncülük etmeye 2015 yılında devam etmiş bulunuyoruz.

Kısa zamanda 140 bin müşteriye ulaştığımız yeni nesil bankacılığın adresi CEPTETEB, dijital banka olarak banka şubesine gitmeye gerek kalmadan İnternet Şubesi, Mobil Şube, Destek Merkezi ve ATM’ler üzerinden hizmet sunan yenilikçi bir ürün platformudur.

2015 yılında müşterilerimizin %82’si Bankamızın sunduğu dijital dağıtım kanallarını kullanmış; aynı yıl internet bankacılığı kullanıcı tabanı %40 büyüyerek 780 bini, mobil bankacılık uygulamasını kullanan aktif müşteri sayımız ise %100 büyüyerek 450 bini geçmiştir.

Dijital bankacılıkta elde ettiğimiz bu güçlü başarılarla TEB’in toplam bankacılık işlemlerinde dijital bankacılığın payı %83’e ulaşmıştır. Müşterilerimiz 2015 yılında, para yatırma işlemlerinin %69’unu, para çekme işlemlerinin %87’sini, kredi kartı ödemelerinin %79’unu, fatura ödemelerinin %84’ünü ve para transferlerinin %87’sini TEB dijital bankacılık kanalları üzerinden gerçekleştirmiştir.

Şubelerimizden yapılan işlemlerin artan oranda dijital kanallara taşınması, operasyonel maliyetleri ve gelir-gider rasyosunu düşürmemize olanak sunmakta, TEB’in topyekün rekabet gücüne olumlu katkıda bulunmaktadır. Önümüzdeki dönem hedefimiz, mümkün olan her bankacılık işlemini artan oranda dijital kanallara taşımak ve bu suretle şubelerimizi daha etkin birer pazarlama noktası olarak kullanarak maliyet tabanımızı çok daha düşük seviyelerde dengelemektir.

2015 yılında ön plana çıkan bir diğer konu, mobil ve giyilebilir teknolojiye yatırımlarımız olmuştur. Dijital bankacılığın önemli bir bileşeni olarak gördüğümüz bu alanda 2014’de gerçekleştirdiğimiz Samsung Gear 2 akıllı saat, Google Glass gibi yatırımlarımızı, 2015 yılında yeni atılımlarla devam ettirmekteyiz. Apple Watch’a özel CEPTETEB ve Pratik Borsa uygulamalarını hayata geçiren TEB, Türkiye’de 2 uygulama ile Apple Watch’da yerini alan ilk ve tek banka olmayı başarmıştır.

Benim Yeni Nesil Bankam
TEB, bankacılık işlemlerini müşterileri için daha kolay ve pratik bir deneyim haline getirmek amacıyla “Benim Yeni Nesil Bankam” projesini devreye almış bulunmaktadır.

TEB, “Benim Yeni Nesil Bankam” ile ATM’den gerçekleştirilen bankacılık işlemlerini genişleterek çok daha gelişmiş bir hizmet anlayışını sunmuştur. Bu proje tamamlandığında müşterilerimiz para çekme, yatırma, kredi kartı teslimi gibi fiziksel alışveriş gerektiren işlemlerin yanı sıra ıslak imzanın zorunlu olduğu konut kredisi kullanımı gibi işlemleri dahi ATM’den yapabilecekler. Ayrıca, kullanıcılarımızın ihtiyaç duyduklarında müşteri temsilcisine bağlanıp canlı destek alabilecekleri bir modülü de sisteme dahil etmiş bulunuyoruz.

İnovasyon yaklaşımımız çerçevesinde değinmek istediğim bir diğer konu, 2015 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) stratejik ortaklığında destek verdiğimiz Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında, global ortağımız BNP Paribas’nın tasarladığı WAVE İnovasyon Sergisi’ni İstanbul’a getirmemizdir.

Sorumlu bankacılık anlayışımızın kapsamı ve etki alanı genişliyor.
“Sorumlu Bankacılık” anlayışımızla 2012’de başlattığımız TEB Aile Akademisi, toplumun finansal okuryazarlık seviyesini yükseltmek ve tasarruf bilincini geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Bu doğrultudaki çalışmalarımızı 2015 yılında da sürdürmüş bulunuyoruz. Şubelerimizin yanı sıra STK ve kurumların daveti üzerine şube dışında da verdiğimiz eğitimlerle birlikte değerlendirildiğinde, TEB Aile Akademisi bugüne kadar 200 bin kişiye ulaşmıştır.

Sorumlu bankacılık anlayışımızı yeni ufuklara taşıma yolculuğumuzun sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF ile işbirliği kapsamında ilköğretim öğrencilerine yönelik “Sanat Yoluyla Sosyal ve Finansal Eğitim” projesini başlatmış ve 2014-2015 eğitim-öğretim dönemi itibarıyla Türkiye’de ilk kez müfredata girmesini sağlamıştık. Hedefimiz, MEB ile işbirliğimizi daha da geliştirerek finansal okuryazarlık çalışmalarımızı farklı platformlarda çok daha geniş kitlelere ulaştırmaktır. Bu doğrultuda devreye aldığımız “Bütçemi Yönetebiliyorum” projesi ile 3 yıllık bir dönemde 5 milyon kişiye finansal okuryazarlık eğitimi vermeyi planlıyoruz. Özetle, etki alanımızı genişletmeye ve çok daha geniş bir paydaş kitlesine ulaşmayı sürdürüyoruz.

Tenis sporuna desteğimizi tenisin önde gelen isimlerini İstanbul’da misafir ederek devam ettirdik.
2010’dan beri ülkemizde tenis sporunun kitlelere ulaşması ve yeni sporcuların kazandırılması amacıyla düzenlediğimiz TEB BNP Paribas WTA Championships ve TEB BNP Paribas İstanbul Cup gibi turnuvalarla uluslararası çapta başarılar kazanmış olan Bankamız, 2015 yılında ATP World Tour 250 kapsamında Roger Federer’i İstanbul’da misafir ederek ülkemizde tenis heyecanını zirveye taşımıştır.

2016 yılında da ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceğiz.
TEB, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de ülke ekonomisine artan oranda katma değer sağlamayı sürdürecektir. TEB, rakamsal büyümenin yanı sıra bütün paydaşları için değer üreterek, verimlilik odaklı büyümeyi hedeflemektedir.

Gelişmekte olan dijital platformlar kilit önem atfettiğimiz konuların başında gelirken, aynı zamanda Alternatif Dağıtım Kanalları ve yaygın şube ağımızla müşterilerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz.

Her alandaki verimliliği gözeterek emek, etkin kaynak kullanımı ve daha fazla üretim ekseninde katma değeri yüksek ürünler ve hizmetler sunmak için çalışacağız. İstihdam ve özellikle kadınların işgücüne daha fazla katılımı ile ülkemizdeki tasarruf oranlarının yükseltilmesi konusunda alternatif çözümler üreteceğiz.

Dünyanın saygın bankalarından BNP Paribas ile olan sinerjik işbirliğimizi, 2016 yılında faaliyetlerimizin her cephesinde sürdürmeye ve bu güçlü sinerjiden artan oranda faydalanmaya odaklanacağız. BNP Paribas’nın dünya çapında yaygın hizmet ağından aldığımız gücün de katkısıyla, farklılaşmış ve ihtisaslaşmış yapımızı daha da ileriye taşımaya kararlıyız.

Stratejik ortağımız BNP Paribas’nın gücü, çalışanlarımızın katkısı ve emeği, müşterilerimizin güveni ve sadakati, Yönetim Kurulumuzun yenilikçi ve üretken bakış açısı geleceğe umutla bakmamızı sağlamaktadır. Bu bağlamda müşterilerimize, yatırımcılarımıza ve çalışanlarımıza değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

Saygılarımla,

Ümit Leblebici
Genel Müdür