2015 FAALİYET RAPORU
PDF BNP PARIBAS GRUP İLETİŞİM ENGLISH

ÖZEL VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2015 hesap döneminde Bankamız ve iştirakleri nezdinde Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından dış denetim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan; bankamız nezdinde BDDK, TCMB, Hazine Müsteşarlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gibi düzenleyici kamu otoritelerinin muhtelif denetimleri yapılmıştır.