2015 FAALİYET RAPORU
PDF BNP PARIBAS GRUP İLETİŞİM ENGLISH

TÜRK EKONOMİ BANKASI’NDA FAALİYET GÖSTEREN KOMİTELER

KREDİ KOMİTESİ

Komitenin Sorumlulukları:

Başkan: Dr. Akın Akbaygil
Başkan Vekili: Jacques Roger Jean Marie Rinino

Üyeler:
Xavier Henri Jean Guilmineau
Musa Erden
Ümit Leblebici
Yedek üyeler:
Sabri Davaz
Ayşe Aşardağ

Toplanma sıklığı: Gerektiğinde

DENETİM KOMİTESİ

Komitenin Sorumlulukları:

• Dış denetçilerin bağımsızlığının gözetilmesi
• İç kontrol, teftiş ve risk yönetiminde nesnelliğin ve kurallara uyumun sağlanması
• İç denetim ve iç kontrol sistemlerinin izlenmesi
• Konsolide mali tabloların gözden geçirilmesi
• Uygulamalardaki potansiyel farklılıkların tespit edilmesi


Başkan: Jacques Roger Jean Marie Rinino
Başkan Vekili: Dr. Akın Akbaygil

Üyeler:
Yvan L.A.M De Cock
Sabri Davaz

Toplanma sıklığı: En az üç ayda bir