2015 FAALİYET RAPORU
PDF BNP PARIBAS GRUP İLETİŞİM ENGLISH

MALİ DURUM, KÂRLILIK VE BORÇ ÖDEME GÜCÜNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

TEB’in Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan mali tabloları değerlendirildiğinde;

Kârlılık ve verimlilik odaklı stratejiler doğrultusunda TEB’in 2015 yılı vergi sonrası kârı %42 artışla 882 milyon TL’ye ulaşmış ve özkaynak kârlılığı %14.7 olarak gerçekleşmiştir.

Banka 2015 yılında aktif büyüklüğünü %14 artışla 71,960 milyon TL’ye çıkartırken, toplam kredilerini %17 civarında büyüterek 53,2 milyar TL seviyesine getirmiş ve bu bağlamda bireysel ve tüzel müşterilerine verdiği desteği azami düzeyde devam ettirmiştir. Daha geniş bir müşteri tabanına hizmet verme stratejisi dahilinde, bireysel krediler %9’luk bir artış göstererek 15 milyar TL’ye ulaşmıştır. TEB’in ülke ekonomisine verdiği düzenli desteğin en önemli göstergelerinden olan Kobi, Ticari ve Kurumsal müşterilere verilen krediler 37,8 milyar TL ile Banka’nın canlı kredi portföyünün %72’sini oluşturmaktadır.

TEB 2015 sonu itibarıyla topladığı mevduatın tamamını krediye dönüştürmüş ve yılı %120’lik Kredi/Mevduat oranı ile tamamlamıştır. Bankamız fonlama ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan vadeli mevduat hacmi %10 oranında artarak toplam mevduatın bilanço pasifi içindeki payı %62 olmuştur. Diğer taraftan vadesiz mevduatlarımız da 6.98 milyar TL seviyesine ulaşmış ve fonlama maliyeti açısından Bankamıza önemli bir katkı sağlamıştır.

TEB fonlama kaynaklarını uluslararası borçlanmalarla çeşitlendirmektedir. Uzun vadeli fon kaynağı sağlanması amacıyla uluslararası piyasalardan sendikasyon ve benzeri kredilerin alınmasına devam edilmiştir. Küresel finansal piyasalardaki olumsuz gelişmelere rağmen TEB, 2015 yılında vadesi dolan, ihracatçı firmaları desteklemek amacıyla 19 Ağustos 2015 tarihinde uluslararası bankalardan toplam 385,000,000 Euro ve 175,000,000 ABD Doları olmak üzere 364 gün ve 367 gün vadeli dilimlerden oluşan sendikasyon kredisi sağlanması amacıyla kredi sözleşmesi imzalanmıştır. İhracatın finansmanı amaçlı kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti sırasıyla 364 gün vadeli dilimler için LIBOR/EURIBOR +%0.65 ve 367 gün vadeli dilimler için LIBOR/EURIBOR +%0.75'tir.

2015 yılı sonu itibarıyla Banka’nın çeşitli banka ve finansal kurumlar ile imzalanmış olan anlaşmalar neticesinde devam eden toplam 400 milyon Euro ve 230 milyon ABD Doları tutarında sermaye benzeri kredisi bulunmaktadır.

Fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcılara mevduat haricinde alternatif ürünler sunulması çalışmaları kapsamında Şubat 2015’te 29 milyon TL nominal tutarlı 175 gün vadeli, Mart 2015’te 225 milyon TL nominal tutarlı 180 gün vadeli, Nisan 2015’te 177.8 milyon TL nominal tutarlı 173 gün vadeli, Temmuz 2015’te 52.4 milyon TL nominal tutarlı 89 gün vadeli, Ekim 2015’te 107.5 milyon TL nominal tutarlı 89 gün vadeli, Kasım 2015’te 78.2 milyon TL nominal tutarlı 89 gün vadeli olmak üzere yurt içi piyasalarda toplam 669.9 milyon TL nominal tutarlı Türk Ekonomi Bankası bonosu halka arz edilmiştir.