2015 FAALİYET RAPORU
PDF BNP PARIBAS GRUP İLETİŞİM ENGLISH

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

30 Mart 2015 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Alain Kokocinski’ye bu görevi nedeniyle görev süresinin sonuna kadar aylık brüt 6,000 TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise bu görevleri nedeniyle huzur hakkı ödenmemesi yönünde karar alınmıştır.

2015 yılında Yönetim Kurulu üyelerimize ve üst düzey yöneticilerimize sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret toplamı 26,717,251 TL’dir.

Yönetim Kurulu üyelerimize yasal sınırlar çerçevesinde kredi kullandırılabilmekte ve üyelere, Banka’nın performansı, üstlendikleri görev, tahsis ettikleri zaman gibi kriterlere dayanan ödüllendirme uygulanabilmektedir.