2015 FAALİYET RAPORU
PDF BNP PARIBAS GRUP İLETİŞİM ENGLISH

TEB FİNANSAL HİZMETLER GRUBU

TEB FAKTORİNG A.Ş.

Faaliyet gösterdiği sektörün en büyük 4 firmasından olan TEB Faktoring, kurumsal ve ticari firmalar ile KOBİ’lere ihracat, ithalat ve yurt içi faktoring ürünleri ile hizmet sunmaktadır.

TEB Faktoring ’in 2014 yılında 9 milyar TL olan iş hacmi, 2015 yılında yavaşlayan ekonomik büyüme paralelinde 7.6 milyar TL olarak gerçekleşmiş, aktifleri ise 1,240,129 TL olmuştur. Şirket’in özkaynak kârlılığı %11.10, aktif kârlılığı ise %0.64’tür.

TEB Faktoring, faktoring sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile kıyaslandığında en yüksek verimlilik ile çalışan firmalardan biridir.

2015 senesindeki toplam müşteri adedini 22,635’e çıkaran TEB Faktoring’in 2015 yıl sonu itibarıyla 2,758 aktif müşterisi, 18 şubesi ve 131 kişilik personeli bulunmaktadır.

TEB Faktoring, dünyanın en önemli ve en büyük faktoring organizasyonu olan Factors Chain International (FCI) üyeleri (77 ülkede, 280 üye) tarafından 2009 ve 2014 yılları arasında peş peşe dört defa olmak üzere toplam 5 kez “En İyi İhracat Faktoring Şirketi” seçilmiştir. Şirket ihracat faktoringi alanındaki başarısını; 2015 yılında da sektörde bir ilke imza atarak, ihracatçılarına, Eximbank sevk sonrası reeskont kredileri ile devam ettirmiştir.

Türkiye’de 2015 yılı iki farklı seçim sürecinde geçmiş ve ekonomik büyüme yavaşlamıştır. Bu süreçte, kredi sigortası ürünlerine olan talep artmış olmakla beraber, bu ürün ülkemizde yaygın olarak kullanılabilir aşamada değildir.

TEB Faktoring, önümüzdeki dönemde, özellikle iç piyasaya yönelik kredi sigortası ürününün yaygınlaşacağını öngörmektedir.

Şirket, bu çerçevede söz konusu ürünün altyapısını tamamlamış ve 2015 yılında hayata geçirmiştir.

TEB Faktoring, 2016 yılında da ürünü geliştirerek garantili faktoring işlemlerini gerçekleştirmeyi ve bu alanda pazar payını artırmayı hedeflemektedir.

2016 yılında dünyadaki BNP Paribas şirketleri ile ortak geliştirilen ürünlerde daha fazla yol kat etmeyi planlayan TEB Faktoring’in bir diğer amacı da, Türkiye’yi faktoring sektöründe dünyanın önde gelen ülkeleri arasında temsil etmektir.

TEB Faktoring’in 2015 yılına damgasını vuran yeniliklerinden biri de dijitalleşme çalışmaları olmuştur. TEB Faktoring, Türkiye’de bir ilke imza atarak, yenilenen internet şubesi aracılığı ile müşterilerine tüm faktoring işlemlerini sanal ortamda başlatma ve takip etme olanağı sunmuştur. Şirketin hedefi dijitalleşme seviyesini yeni modüller ve işlemlerle geliştirmektir.

TEB Faktoring’in BNP Paribas faktoring şirketleri ile ortaklaşa yürüttüğü Multi Local ürününün gelişimi için 2016 yılı aksiyon planı hazırlanmıştır. Bu doğrultuda ürünün TEB şubelerine yoğun pazarlaması yapılmasının yanı sıra sosyal medyada ürünle ilgili reklamlar paylaşılmaya başlanmıştır.

 

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Varlık yönetimi alanında Avrupa’nın önde gelen finans kurumlarından BNP Paribas'nın ve Türkiye'nin önde gelen bankalarından TEB'in iştiraki olarak faaliyetlerini sürdüren TEB Portföy, 2015 yıl sonu itibarıyla %3.5’lik pazar payı ile 3.5 milyar TL’nin üzerinde varlık büyüklüğünü yönetmekte olan sektördeki 9. büyük portföy yönetimi şirketidir.

Şirket, bireysel ve kurumsal yatırımcıların, risk profiline uygun finansal enstrümanların optimum dağılımının belirlenerek portföylerinin en iyi şekilde yönetilmesini amaçlamaktadır.

Aralık 2015 itibarıyla TEB Portföy;

ve geniş bir dış dağıtım kanalına sahip olan bir portföy yönetim şirketidir.

Kuruluş tarihi 1999 yılı olan TEB Portföy, Haziran 2004’ten beri Varlık Yönetimi Hizmeti sunmaktadır. Şirket ayrıca 2005 yıl sonu itibarıyla “Kurumsal Varlık Yönetimi Hizmeti” sunmaya başlamıştır. Kurumsal Varlık Yönetimi Hizmeti; vakıf, dernek, kurum ve tüzel kişilerin varlıklarının yönetilmesi amacıyla oluşturulmuştur ve bono, mutlak getiri ve hisse olmak üzere 3 farklı kategoriden oluşan TL ve döviz bazlı modeller altında gerçekleştirilmektedir.

TEB Portföy’ün Euro Bölgesi’nde varlık yönetimi işinde ilk sıralarda yer alan BNP Paribas Investment Partners ile kurduğu sinerji, Şirket’in global güç olma yönünde attığı adımları hızlandırmıştır. TEB Portföy bu işbirliği sayesinde, birçok uluslararası şirket ile stratejik işbirliklerine imza atmaya devam etmektedir.

TEB Portföy’ün yönetimini gerçekleştirdiği Parvest Turkey Fonu 220 milyon TL’lik büyüklüğüyle Türkiye hisse senetlerine yatırım yapan önde gelen Türkiye hisse fonlarından birisi olmuştur. Yine TEB Portföy’ün yönetimini yaptığı, Japonya’da bulunan Turkish Equity Mother Fonu yaklaşık olarak 168 milyon TL büyüklüğündedir. Bunun dışında TEB Portföy, danışmanlık verdiği Türkiye hisse senetlerine yatırım yapan diğer yabancı fonlar (82 milyon TL) ile toplam yönettiği yabancı hisse senedi fonu hacmi açısından Türkiye’nin en büyük Fon Yöneticisi olmuştur.

Değişikliklerin yaşandığı bir yıl
2015 portföy yönetimi sektörü açısından genel olarak bir geçiş yılı olarak tamamlanmıştır.

Sektördeki en önemli gelişme yatırım fonlarının kuruculuğunun portföy yönetim şirketlerine verilmesi olmuştur. TEB Portföy, TEB’in kurucusu olduğu yatırım fonlarını devralmış ve fon kuruculuğu transferini de gerçekleştirmiştir. TEB Portföy, aynı zamanda fonların aktif dağıtımları için çeşitli banka ve aracı kurumlarla da sözleşme imzalamıştır.

2015 yılında devreye giren yeniliklerden biri de portföy yönetim şirketlerinin hizmet verdiği müşterilerin varlıklarının, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yetkilendirilmiş bir portföy saklama kuruluşunda saklanmasının zorunlu kılınması olmuştur. TEB Portföy bu doğrultuda, kurucusu olduğu yatırım fonlarındaki yatırımcılarının varlıklarının en üst düzeyde korunması ve yatırımcı güveninin daha da artırılması amacıyla TEB ile Saklama anlaşması imzalamıştır.

2015 yılının bir diğer önemli gelişmesi Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS)’nun devreye girmesidir. Bu sistem ile yatırımcılar Türk sermaye piyasalarında yer alan tüm yatırım fonlarına tek bir dağıtım kanalından erişebilme imkanına sahip olmuştur.

2016 yılında
TEB Portföy 2016 yılında da, inovatif yaklaşımı çerçevesinde yeni ürünlerin halka arzını sürdürecek ve yatırımcılarını doğru zamanlama ile doğru yatırım seçeneklerine yönlendirerek, yurt içi ve yurt dışı paydaşları ile birlikte, pazar payını artırabilecek işbirliği fırsatlarını geliştirerek piyasalarda oluşabilecek negatif risklere karşı müşterilerini ve kendisini korumaya devam edecektir.

 

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

1996 yılında faaliyetlerine başlayan TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında sermaye piyasası hizmetleri sunmaktadır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği (Yatırım Hizmetleri Tebliği) ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Yatırım Kuruluşları Tebliği) uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirket’in faaliyet izinleri yenilenerek, 13.11.2015 tarihinden itibaren “Geniş Yetkili Aracı Kurum” olarak yatırım hizmet ve faaliyetlerini gerçekleştirmesine izin verilmiştir.

Söz konusu faaliyet izinleri kapsamında Şirket, aşağıda belirtilen yatırım hizmet ve faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

TEB Yatırım, yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine geniş ürün ve hizmet yelpazesi ile yatırımcı profiline göre farklılık gösteren hizmet kanalları aracılığıyla ulaşmaktadır. Bu kapsamda Şirket, farklı müşteri gruplarına pay senedi, vadeli işlemler, yatırım fonu, tahvil-bono ve repo gibi yatırım hizmetleri ile kurumsal finansman ve araştırma hizmetleri sunmaktadır.

TEB Yatırım’ı sektöründe farklılaştıran unsurlar;

TEB Yatırım, 2015 yıl sonu itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası’nda 113,359 milyon TL işlem hacmine sahip olarak, %5.55 pazar payı ile 5. sırada yer almıştır. TEB Yatırım, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda ise 165,724 milyon TL işlem hacmi ve %14.60 pazar payı ile 1. sırada yer almıştır.