İhracat Finansmanına Yönelik Krediler

  Paylaş

  Bankamız Kaynaklı Krediler

  Banka kaynaklarımızdan, alternatif vade yapıları ile ihracatçı müşterilerimize özel olarak sunduğumuz kredilerdir. TCMB Sermaye hareketleri genelgesi kapsamında, yapılacak ihracatın kredi kullanımından itibaren belirli süreler içinde gerçekleştirilmesi şartı ile sağladığımız bu kredilerin, mevzuat gereği vergi avantajları da mevcuttur. İhracat yapan /yapacak olan müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun olarak Bankamızda tahsis edilmiş kredi limitleri dahilinde kullandırılacak olan bu krediler ile ilgili olarak çalıştıkları şube ile doğrudan temasa geçmeleri yeterli olacaktır.

  Türk Eximbank Kaynaklı Krediler

  Türk Eximbank, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren girişimcileri kısa, orta-uzun vadeli nakdi ve gayrinakdi kredi programları ile desteklemektedir. Ayrıca, vadeli satış işlemlerini teşvik etmek ve bu yolla ihracat hacmini artırmak, yeni ve hedef pazarlara girilmesini kolaylaştırmak amacıyla vadeli ihracat alacaklarını sigorta etmektedir. 


  T.Eximbank Kaynaklı Kredi Türleri: 

  • Kısa Vadeli İhracat Kredileri
  • Özellikli Krediler
  • Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamında Krediler
  • İhracata Hazırlık Kredileri
  • İhracata Yönelik Orta Uzun Vadeli İşletme Sermayesi ve Yatırım Kredileri
  • Avrupa Yatırım Bankası Kredisi
  • İhracata Dönük Üretim Fin. Krd.
  • Serbest Bölgelere Yönelik Krediler

  Bankamız, Türk Eximbank kaynaklı kredilere yoğun olarak aracılık etmekte olup, bu kredilerin vade yapıları, faiz oranları ve kredi türlerinde piyasa koşullarına göre değişiklikler olmaktadır. Kredilerin detayları, uygulama esasları ve faiz oranları ile ilgili olarak www.eximbank.gov.tr sitesinden gerekli bilgiler alınabilmektedir. Kredi kullanımı ile ilgili ihracatçı müşterilerimizin Bankamız nezdinde tahsis edilmiş kredi limiti olması gerektiğinden, başvuruları ile ilgili olarak çalıştıkları şube ve müşteri temsilcileri ile temasa geçmeleri  gerekmektedir. 

  Sayfa içeriğini puanla