Sigortalı Alacakların Finansmanı

Sigortalı Alacakların Finansmanı
  Paylaş

  Eximbank Kısa Vadeli / Orta-Uzun Vadeli İhracat Kredi Sigortası

  1989 yılında Türk Eximbank bünyesinde uygulanmaya başlanan ihracat kredi sigortası programları ile ihracatçı firmaların ihraç ettiği mal bedellerinin, ticari ve politik risklere karşı belirli oranlarda teminat altına alınması ve Sigortalı firmaların gerek Türk Eximbank nezdinde doğmuş veya doğacak alacak haklarını ticari bankalara temlik etmek suretiyle, gerekse kambiyo senedine bağlı vadeli alacaklarını ister Türk Eximbank'da, isterse Türk Eximbank onayı ile ticari bankalarda iskonto ettirmek suretiyle hem sevk öncesi, hem de sevk sonrası dönem için düzenli finansman imkanına erişmeleri amaçlanmaktadır.

  Bankamız, Türk Eximbank ile imzalamış bulunduğu protokol kapsamında ihracatçı müşterilerimizin sigorta programı kapsamında yapacakları ihracattan doğan alacaklarını iskonto ederek finansman sağlamaktadır. Bu konuda detaylı bilgi için Dış Ticaret Merkezlerimiz ile temas kurulması yeterli olacaktır.

  Ayrıntılı bilgi www.eximbank.gov.tr sitesinden alınabilmektedir.

  COFACE  Sigortalı Alacakların Finansmanı

  COFACE Uluslararası bir sigorta kuruluşudur. 1946 yılında kurulmuştur. BPCE (Banque Populaire & Caisse d’Epargne)'nin ortaklığındaki, toplam sermayesi 12.7 Milyar € olan Natixis Bank’a bağlı uluslararası bir kuruluştur.

  COFACE hizmetlerini 3 ana iş alanında sürdürmektedir:

  • Yurt içi ve ihracat kredi sigortası
  • Kredi bilgileri ve şirket derecelendirme hizmetleri
  • Alacak yönetimi ve tahsilat hizmetleri


  COFACE 66 ülkede doğrudan, toplam 158  ülkede 35.000 müşterisine, yaklaşık 4.400 çalışanı ile doğrudan hizmet vermektedir.

  Bankamız, aynı zamanda COFACE sigortanın bir acentesi olarak çalışmaktadır ve COFACE tarafından belirli oranda sigortalanan ihracat alacakları teminat olarak alınarak ihracatçı müşterilerimize kredi kullandırmamız mümkün olabilmektedir. Kredi kullanımı ile ilgili ihracatçı müşterilerimizin Bankamız nezdinde tahsis edilmiş kredi limiti olması gerektiğinden, başvuruları ile ilgili olarak çalıştıkları şube ve müşteri temsilcileri ile temasa geçmeleri gerekmektedir.

  Sayfa içeriğini puanla