Garantiler ve Kontrgarantiler

  Paylaş

  GARANTİLER

  Garantiler veya Banka Teminat Mektupları bir işin veya ödemenin yapılacağına ilişkin banka güvencesi sağlayan taahhütlerdir. Banka garantileri ile yurdışında veya yurtiçinde yapacağınız yasal hertürlü iş veya ödeme için müşterinize güvence verebilirsiniz. TEB garantileri ile dünya üzerinde çok geniş bir alanda kabul görmektedir, böylece dünyanın her yerinde TEB’in desteğini yanınıza alarak rahatlıkla yeni piyaslara girebilirsiniz. 

  ULUSLARARASI KURALLARDA GARANTİ TANIMI

  Garanti veya teminat mektubu (demand guarantee or guarantee), uygun bir talebin ibrazı üzerine ödeme yapılacağı şartını içeren, adı veya tanımı nasıl olursa olsun imzalı herhangi bir taahhüt anlamına gelir.

  KONTRGARANTİLER

  Kontrgarantiler, bir garanti veya banka teminat mektubunun verilmesine ilişkin banka güvencesi sağlayan taahhütlerdir. Kontrgaranti ile yurdışında direkt olarak Türkiye’ nin riskini almak istemeyen veya alamayan müşterilere yurtdışından garanti verilmesi mümkündür. Aynı şekilde yurt içindeki bir bankadan garanti verilmesini isteyen müşterilerin ihtiyacı da yurtdışındn gelen kontrgarantiler ile karşılanabilir. Yurtdışındaki bir müşteriye garanti verilebilmesi için TEB’ in yurtdışındaki bir bankaya kontrgaranti göndermesi gerekir. Yurtiçindeki bir müşteriye TEB’ in bir garanti verebilmesi için TEB’ e yurtdışındaki bir bankadan kontrgaranti gelmesi gerekir. 

  ULUSLARARASI KURALLARDA KONTGARANTİ TANIMI

  Kontrgaranti (counter-guarantee), kontrgarantör tarafından diğer bir tarafa, o diğer tarafın bir garanti veya başka bir kontrgaranti düzenlemesi için verilen ve lehine kontrgaranti düzenlenen o diğer tarafın ibraz edeceği uygun bir talep üzerine ödeme yapılacağı şartını içeren, adı veya tanımı nasıl olursa olsun imzalı herhangi bir taahhüt anlamına gelir.

  Genelde karşılaşılan garanti ve kontrgaranti türleri şunlardır:

  • Geçici Garantiler (Bid Bond, Tender Bond/Guarantee)
  • Kesin Garantiler (Performace Bond/Guarantee)
  • Avans Garantileri (Advance Payment Guarantee)
  • Diğer Garantiler
  • Retention Guarantees,
  • Warranty Guarantees,
  • Maintenance Guarantees,
  • Steamship Indemnity/Guarantees,
  • Leasing Guarantees,
  • Judical Guarantees
  • Customs Guarantees,
  • Promissory Note Guarantees,
  • Red-Clause Guarantees,
  • Security For a Credit Line,
  • Consortium Guarantees,
  • Participation Guarantees,
  • Syndication Guarantees,
  • Joint Venture Guarantees,
  • ECA(Export Credit Agency) Guarantees
  • Back-to-back Guarantees,
  • Kefalet (suretyship) (Garanti değildir)
  Sayfa içeriğini puanla