Açık Hesap (Mal Mukabili)

Açık Hesap (Mal Mukabili)
    Paylaş

    Vesaik Mukabili ödemenin tersine satıcının böyle bir ödeme türünü tercih edebilmesi için hem alıcıya hem de alıcının ülkesindeki siyasi ve ekonomik yapıya güvenmesi gerekir. Mal mukabili ithalat/ihracat alıcı ile satıcının aralarında yaptıkları anlaşma çerçevesinde gerçekleşen hızlı ve pratik bir yöntemdir. Satıcı yapılan anlaşmaya göre malı alıcıya gönderir ve malın gümrükten alınmasını için gereken sevk belgelerini ya mal ile birlikte ya da banka aracılığıyla alıcıya ulaştırır. Alıcı malı gümrükten aldıktan sonra, yapılan anlaşma çerçevesinde mal bedelini satıcıya öder. Bazı durumlarda alıcı ile satıcının yaptığı anlaşmada bir bankanın harici garantisi de istenebilir. İhracatçıya mal bedelinin ödenmesi hususunda hiçbir güvence sağlanmadığından ihracatçı açısından risk içermektedir. 

    KABUL KREDİLİ MAL MUKABİLİ

    Mal mukabilinin bir poliçeye bağlandığı ödeme şeklidir. Banka tarafından poliçeye aval verilmesi halinde banka açısından taahhüt doğurur ve satıcıya ek bir güvence sağlar.

    Sayfa içeriğini puanla