Aval

    Paylaş

    Aval, bir tür kefalettir ve kambiyo senetlerine özgüdür. Poliçe borçlularından biri lehine aval verilerek poliçenin tedavülü kolaylaşmış olur. Bir kimse cirantalar arasında yer alabileceği gibi, poliçe veya senette imzaları bulunanlardan (senet borçlularından) biri ya da bir kaçı için aval vermek suretiyle de senedi daha teminatlı bir hale getirebilir. Aval senede bağlı bir kefalet olduğundan poliçe veya senet şekil şartlarındaki noksanlıktan dolayı kambiyo senedi olma niteliğine sahip olmadığı taktirde hükümsüz olur.

    Sayfa içeriğini puanla