Yapılandırılmış Ticaret ve Emtia Finansmanı

  Paylaş

  Özellikle kompleks dış ticaret işlemlerinin yapılandırılmasında işlemlerin üretim öncesinden başlayarak nihai kullanıcıya kadar olabilecek her aşamasında dış ticaret uzmanlarımız sizlere yakın destek sunuyorlar. Emtia özelliklerine sahip ürünlerin teminat olarak kabul edilmesi ve bunun karşılığında finansman sağlanması bankamızda uzman kadromuz ile mümkündür.

  • Devredilebilir (“transferable”) akreditiflerin sorunsuz operasyonu
  • Back-to-back akreditiflerle finansman
  • Emtia özelliklerine sahip ürünlerin teminata alınması karşılığında finansman sağlanması,
  • CMA / SMA anlaşmaları kapsamında emtia rehni ile finansman,
  • YEDİEMİN sözleşmesi kapsamında finansman,
  • Yurtdışındaki üretici veya satıcıya yapılacak ödemenin finansmanı,
  • Yükleyici firmaların teslim aldıkları emtianın finansmanı,
  • Yüklemeden itibaren varış limanına kadar lojistik sürecinin finansmanı,
  • Yükleme ya da Tahliye Gözetimi kapsamında kesintisiz finansman temini,
  • Fiili ithali yapılmış hammadde veya yarı mamülün stok veya işlenme sürecinin finansmanı,
  • İç piyasaya satılacak ya da ihracat vesaikine bağlanmış emtianın finansmanı,
  • İhraç edilmesi amacıyla depolanmış malların rehni ile finansman,
  • Vadeli satışlarda vadeli alacağın finansmanı.

  Konusunda uzman ekibimiz ile emtianın tedarik aşamasından başlayarak nakde dönüşüne kadar geçen süre için alternatif finansman yöntemleri kullanmak suretiyle projelerinizi beraber çalışalım, risklerinizi değerlendirelim, yapısını kurgulayalım.

  Sayfa içeriğini puanla