Kamu Finansmanı

Kamu Finansmanı
  Paylaş

  KAMU FİNANSMANI

  Yerel Yönetimlere ve Bağlı İştiraklere Finansman Sağlanması

  • Orta ve uzun vadeli yatırım, araç, hizmet ve makine ekipman alımlarına yönelik olarak kullanılacak kredi paketleri ( Banka ve Leasing seçenekleri)

                      - Yol, ulaşım, sağlık, kültür, spor yatırımları

  • Uzun vadeli proje finansman kredileri

                      - Çevre bazlı temiz su, atık su, kanalizasyon, su ve katı atık bertaraf, katı atık düzenli depolama projeleri
                      - Toplu ulaşım sistemleri
                      - Kentsel dönüşüm projeleri
                      - Enerji verimliliği projeleri

  • Kısa vadeli piyasa ve müteahhit ödemelerine yönelik krediler

  Yerel Yönetimlerin Tahsilatlarına Yönelik Çözümler

  • Belediyelerin yasalar gereği tahsil etmeleri gereken tüm tahsilatlara aracılık edilmesi

                      - Su tahsilatları
                      - Vergi tahsilatları
                      - Harçlar
                      - Kira gelirleri
                      - Yasal pay gelirleri
                      - Otopark, marina vs. gibi diğer gelirler

  • Belediyelerin yapmak zorunda oldukları tüm ödemelere aracılık edilmesi

                      - Hizmet alımlarına ilişkin ödemeler
                      - Yatırımlara ilişkin ödemeler

  • Tüm bu tahsilatlar ve ödemelerin teknolojik bankacılık uygulamaları kullanılarak hayata geçirilmesi

                      - Online ve anlık yönetilen sistemler
                      - Düzenli ödemeler
                      - Düzenli tahsilatlar
                      - Doğrudan tahsilat sistemleri
                      - İnternet üzerinden veri akışı sağlanması
                      - Kartlı ödeme sistemleri
                      - POS, sanal kart uygulamaları

  • Tahsilat ve ödemelerin muhasebe entegrasyon sistemleri ile otomatik olarak muhasebeleştirilmeleri
  • E-devlet uygulamaları
  • Otomatik raporlama hizmetleri
  • Vergi sistemleri, ulaştırma sistemleri, muhasebe sistemleri
  • E-devlet ve elektronik imza uygulamaları

  Akıllı Kent Uygulamaları

  • Sampaş kullanıcısı belediyelerde online/ anlık tahsilat yapılabilmesi
  Sayfa içeriğini puanla