Standby Akreditifler

Standby Akreditifler
  Paylaş

  STANDBY

  Standby'lar ödünç veya avans olarak verilen paraya daya­lı yükümlülüklerin vadesinde yerine getirileceğinin veya yerine getirilmediğinde veya diğer bir olasılığın gerçekleş­mesi ya da gerçekleşmemesi üzerine ödeme yapılacağının güvencesi açılan taahhütlerdir.

  Genel olarak aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar;

  • Bir "Performance Standby" (kesin teminat akreditifi), para ödeme taahhüdü dışında, ilgili işin tamamlanma­sında amirin başarısızlığı sonucu oluşan zarar-ziyanı karşılama amacı dahil bir eylemin yerine getirilmesi taahhüdünü güvence altına alır.
   • Bir “Advance Payment Standby” (peşin ödeme teminat akreditifi), lehtar tarafından amire yapılan peşin ödemenin hesabının verilmesine ilişkin bir taahhüdü güvence altına alır.
   • Bir “Bid Bond/Tender Bond Standby” (geçici teminat akreditifi), Amirin bir ihaleyi kazanması halinde o işe ait sözleşmeyi imzalama taahhüdünü güvence altına alır.  
   • Bir “Counter Standby” (kontrgaranti), kontrgaranti lehtarının münferit bir standby açmasını veya diğer bir taahhüde girmesini güvence altına alır.
   • Bir “Financial Standby” (mali teminat akreditifi), ödünç alınmış paranın geri ödenmesi taahhüdünü kanıtlayan herhangi bir araç dahil, para ödeme taahhüdünü güvence altına alır.
   • Bir “Direct Pay Standby” (doğrudan ödeme teminat akreditifi), tipik olarak bir mali standby ile ilgili olarak, iş konusu ödeme taahhüdünün yerine getirilme zamanı geldiğinde ödeme yapılacağını doğrudan, yani bir ödememe hali (temerrüt) ile ilişki kurmadan güvence altına alır.
   • Bir “Insurance Standby” (sigorta teminat akreditifi), amirin bir sigorta veya reasürans taahhüdünü güvence altına alır.
   • Bir “Commercial Standby” (ticari teminat akreditifi), mallar veya hizmetler için diğer yöntemlerle ödeme yapmaması halinde amirin ödeme taahhüdünü güvence altına alır.
  Sayfa içeriğini puanla