TEB KOBİ Akademi

TEB KOBİ Akademi
  Paylaş

  TEB KOBİ Akademi

  TEB KOBİ AKADEMİ, ücretsiz eğitimleri ve atölye çalışmalarıyla büyüme çabasındaki KOBİ’lere yön vermekte, KOBİ’lere daha çok başarı ve daha çok kazanç için yol göstermektedir. 

  Kurumsal Gelişim Eğitimleri

  KOBİ’lerin büyüme ve gelişme yolunda bilgi desteği sağlayan TEB KOBİ Akademi Kurumsal Gelişim Eğitimleri; konusunda uzman bir danışmanlık firması ile beraber yoğun deneyimler sonucu oluşturulmuştur. Bu eğitimlerde sahada başarılı olmuş işletme geliştirme modelleri, 2005 yılından beri her ay farklı bir ilde KOBİ’lerin kullanımına sunulmaktadır. 

  Katılımcı KOBİ’ler, program uygulamaları sırasında edindikleri bilgiler yanında işletme geliştirme yöntemlerini firmalarında uygulamaları için gerekli yol gösterici detaylı rehber dökümanlara sahip olmaktadırlar.

  KOBİ’lerin ufkunu geliştiren bu eğitimlerin içerikleri ile ilgili bilgi de şu şekildedir;

  Bugünün Başarılı KOBİ'si Geleceği Nasıl Yönetecek? KOBİ'lerde Stratejik Yönetim Çalışma Atölyesi

  • Bu çalışma atölyesinin amacı KOBİ’lerde stratejik yönetim uygulanabilir mi sorusuna cevap aramaktır.
  • Çalışma atölyesi sonucunda KOBİ sahiplerine, büyüme dönemlerini yönetirken, etkili bir stratejik planlama ve yönetim sistemi geliştirmeleri için gerekli bilgi ve yöntem aktarılmaktadır.


  İşletme Analizi Çalışma Atölyesi

  • İşletme Analizi Çalışma Atölyesi’nde, bir işletmenin, temel ve destek fonksiyonlar bazında geldiği noktanın tespit edilmesine yönelik yöntemler paylaşılmaktadır.
  • Çalışma atölyesi sonucunda, işletmelerin gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçlara yönelik en uygun çözümlerin bulunması için gerekli bilgi ve metodlar sunulmaktadır.

  İşletmeniz Gelişim Haritası'nın Neresinde? KOBİ'lerde Büyüme Senaryoları Çalışma Atölyesi

  • Ülkemizde KOBİ’lerin karşı karşıya olduğu büyüme sürecini detaylı bir şekilde analiz etmektedir.
  • “KOBİ’lerde Büyüme Senaryoları Çalışma Atölyesi” boyunca yapılan uygulamalarla KOBİ’lerin her aşamada kendi faaliyetlerine en uygun büyüme ve gelişme görevlerini tanımlamaları sağlanmaktadır.

  Dış Ticarette Stratejik Yönetim ve Planlama Çalışma Atölyesi

  • Bu çalışma atölyesinin amacı KOBİ’lerde dış ticaret yönetiminde stratejik konuların belirlenmesi ve yönetilmesi yönünde adımların başlatılmasıdır.
  • Çalışma atölyesi sonucunda KOBİ sahiplerine, dış ticaretin stratejik olarak yönetilmesini, risklerin en aza indirilmesini ve etkili pazar araştırmaları ile sürekli geliştirilmesini sağlamaya yönelik pratik yöntem ve uygulamalar aktarılmaktadır.

   

  Gelecek Stratejisi Konferansları

  İller İçin Gelecek Stratejisi Konferansları

  İllerin ekonomik, ticari ve sosyal geçmişinden yola çıkılarak gelecekteki strateji ve hedeflerini belirlemek ve potansiyel yatırım alanlarını ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen "Gelecek Stratejisi Konferansı" işadamları, akademisyenler, bürokrat ve yerel idarecileri bir araya getiren bir çalışmadır.

  Toplantı sonunda ilin sosyo-ekonomik haritası şeklinde ilin hedeflerini, başarılarını, gelecek stratejilerini ve gelişime yönelik beklentilerini içeren bir rapor oluşturularak ve tüm kamu ve sivil toplum örgütleriyle paylaşılmaktadır.

  Sektörel Gelecek Stratejisi Konferansları

  Sektörlerin potansiyellerini ortaya koymak, sektörün ortak geleceğini şekillendirecek kararlar alınmasını sağlayacak platform oluşturmak amacıyla düzenlenen konferanslardır.

  İller için ve Sektörel GSK’lara ait sonuç raporlarına www.tebkobiakademi.com web sitesinden ulaşılabilmektedir.
  Sayfa içeriğini puanla