2012 Faaliyet Raporu
Anasayfa PDF İndir BNP Paribas Grup İletişim English

MALİ DURUM, KÂRLILIK VE BORÇ ÖDEME GÜCÜNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

TEB’in Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan mali tabloları değerlendirildiğinde;

Sağlıklı ve sürdürülebilir proje ve stratejiler doğrultusunda TEB’in 2012 yılı vergi sonrası kârı %135 artışla 486 milyon TL’ye ulaşmış ve sermaye yeterlilik oranı %15.24 olarak gerçekleşmiştir.

Banka 2012 yılında aktif büyüklüğünü %14.3 artışla 43,532 milyon TL’ye çıkartırken, toplam kredilerini %16 civarında büyüterek 29,686 milyon TL seviyesine getirmiş ve bu bağlamda bireysel ve tüzel müşterilerine verdiği desteği azami düzeyde devam ettirmiştir. Daha geniş bir müşteri tabanına hizmet verme stratejisi dahilinde, bireysel krediler %22.5’lik bir artış göstererek 9,356 milyon TL’ye ulaşmıştır. TEB’in ülke ekonomisine verdiği düzenli desteğin en önemli göstergelerinden olan Kobi, Ticari ve Kurumsal müşterilere verilen krediler 20,072 milyon TL ile Banka’nın canlı kredi portföyünün %68’ini oluşturmaktadır.

Risk odaklı yaklaşımımız ve sorunlu kredilerin satışı ile birlikte problemli krediler oranımız 2012 sonunda bir önceki yıla göre %2.78’den %2.14’e gerilemiştir.

TEB 2012 sonu itibarıyla topladığı mevduatın tamamını krediye dönüştürmüş ve yılı %103.3’lük Kredi/Mevduat oranı ile tamamlamıştır. Bankamız fonlama ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan vadeli mevduat hacmi %29.3 ile sektör ortalamasının çok üzerinde artarak toplam mevduatın bilanço pasifi içindeki payını %66’ya çıkarmıştır. Diğer taraftan vadesiz mevduatlarımız da 4,339 milyon TL seviyesine ulaşmış ve fonlama maliyeti açısından bankamıza önemli bir katkı sağlamıştır.

TEB fonlama kaynaklarını uluslararası borçlanmalarla çeşitlendirmektedir. Uzun vadeli fon kaynağı sağlanması amacıyla uluslararası piyasalardan sendikasyon ve benzeri kredilerin alınmasına devam edilmiştir. Aralık 2012 itibarıyla, Ağustos 2013 vadeli 250 milyon Euro ve 122 milyon USD tutarında sendikasyon kredimiz bulunmaktadır.
Bankamızın çeşitli banka ve finansal kurumlar ile imzalamış olduğu anlaşmalar neticesinde devam eden toplam 215 milyon USD ve 275 milyon Euro tutarında sermaye benzeri kredisi bulunmaktadır.

Fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcılara mevduat haricinde alternatif ürünler sunulması çalışmaları kapsamında Mayıs 2012’de 150 milyon TL nominal tutarlı 378 gün vadeli, Temmuz 2012’de 385 milyon TL nominal tutarlı 175 gün vadeli, Eylül 2012’de 109 milyon TL nominal tutarlı 351 gün vadeli, Aralık 2012’de 100 milyon TL nominal tutarlı 365 gün vadeli olmak üzere yurtiçi piyasalarda toplam 744 milyon TL nominal tutarlı Türk Ekonomi Bankası bonosu halka arz edilmiştir.