2012 Faaliyet Raporu
Anasayfa PDF İndir BNP Paribas Grup İletişim English

GENEL MÜDÜR'ÜN DEĞERLENDİRMESİ


Varol Civil
Genel Müdür

Değerli hissedarlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışma arkadaşlarım,

Özel sektör bankaları arasında 6. büyük banka olarak güçlü duruşumuzu pekiştirdiğimiz 2012 yılında, kaydettiğimiz performans sonuçları, 85 yıllık köklü geleneğimiz, paydaşlarımızın desteği ve güven duyulan TEB markası ile başarımızı yeni ufuklara taşıdığımızı ortaya koymuştur.

2011 yılında Türk bankacılık sektöründeki en başarılı birleşmelerden birini gerçekleştiren TEB, Türkiye ekonomisinin kontrollü büyüme senaryosu paralelinde yumuşak iniş gerçekleştirdiği 2012 yılında, büyüme planlarını güçlü, istikrarlı ve kararlı bir şekilde hayata geçirmiştir. Uygulamaya konulan çeşitli projeler vasıtasıyla verimliliğe odaklanan TEB, birleşmenin hemen ardından hız verdiği büyümesini 2012 yılında kârlılıkla birleştirmiş, bunun sonucunda toplam aktiflerini 43.5 milyar TL’ye net karını ise 486 milyon TL’ye yükseltmiştir.

%14.23

TEB'in özkaynakları 2011 yılında 4.2 milyar TL olmuş, sermaye yeterlilik oranımız düzenleyici otoritelerin öngördüğü seviyenin üzerinde ve
%14.23 olarak hesaplanmıştır.

Zorlu şartlara rağmen yıl boyunca ekonomiye desteğini güçlü bir şekilde ortaya koyan TEB’in, toplam kredileri %16 oranında artarak 29,7 milyar TL’ye ulaşmıştır. TEB’in izlediği kontrollü ve ihtiyatlı büyüme stratejileri, 2012 yılında da kredi portföyünün sağlığını korumasında rol oynamıştır.

TEB’in toplam mevduatı 2012’de %26 oranında artarak 28.7 milyar TL’ye ulaşmıştır. Sektör ortalamasının iki katını aşan bu büyüme ile pazar payını da artıran TEB’in bireysel mevduattaki büyümesi ise %41 olmuştur. Bireysel mevduatta elde edilen gelişme TEB’in mevduat tabanını genişletme stratejisinin bir sonucudur.

Toplam pasiflerin içindeki payı %66 olan mevduat 2012 yılında TEB’in ana fonlama kaynağını oluşturmuştur. Bunun yanında TEB, değişen piyasa koşullarına bağlı olarak fonlama kaynaklarının çeşitlendirmek ve uygun maliyetli kaynak sağlamak amacıyla mevduat dışı fonlama kaynaklarına da yönelmiştir. Bu kapsamda 2012 yılı içinde ağırlıklı olarak 1 yıl vadeli toplam 744 milyon TL nominal tutarlı banka bonosu halka arz edilmiştir.

İş kollarımızın tamamının hedef gerçekleşmesi anlamında güçlü bir performans kaydettiği 2012 yılında 486 milyon TL olarak gerçekleşen net kârımız, bir önceki yıl ile kıyaslandığında %135 oranında bir artışa karşılık gelmektedir. Ortalama aktif ve özkaynak kârlılığımız ise sırasıyla %1.26 ve % 12.77 olmuştur. Bu sonuçlar, 2012 yılında temel bankacılık faaliyetlerindeki güçlü performansın yanı sıra artan operasyonel verimliliğe de işaret etmektedir. TEB’in Bankacılık gelirlerindeki artışta büyüyen hacimlerin yanısıra bilanço yönetimindeki başarılı performansın da etkisi bulunmaktadır. 2011 yılında başlatılan projeler sayesinde operasyonel maliyetler kontrol altında tutulmuş, bu çift taraflı etki ile bankanın gider gelir rasyosunda önemli iyileşmeler sağlanmıştır.

Sonuç olarak, 2012 yılı performansımız, TEB’in büyüme potansiyelinin ve paydaşlarımız için değer üretme yetkinliğinin son derece güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladığı bir yıl olmuştur.

TEB’in ekonomiye desteği devam ediyor.
85 yıldır ülke ekonomisinin ve üretim sektörünün gelişmesine katkıda bulunan TEB, 2012 yılında Türkiye’nin ekonomik büyümesindeki yumuşak inişe rağmen kredilendirme faaliyetlerini aralıksız sürdürmüştür. Kredi hacminde sağladığımız büyüme, TEB’in KOBİ’ler başta olmak üzere üretim sektörü destekleme ve ulusal ekonomiye katkı sağlama misyonuna ilişkin gayretinin ve kararlılığının açık bir göstergesi olmuştur. Toplam aktiflerin %68’ini oluşturan kredilerimizin içinde ekonominin lokomotifi KOBİ’lere kullandırdığımız kredilerinin payı 2012’de %45’e ulaşmıştır.

Risk yönetimine her zamankinden daha çok önem verdiğimiz küresel kriz sonrası konjonktürde, yaygın kredi portföyümüz aktif kalitesi ve etkin risk yönetimini ön planda tutan bir yapılanmaya sahiptir. TEB, 2011 yıl sonunda %2.8 olan net takipteki alacaklar rasyosu 2012 yılı sonunda sektör ortalamasının altına ve %2.1’e düşürmüştür. Hedefimiz aktif kalitesine büyük önem veren ihtiyatlı büyüme yaklaşımımız kapsamında bu oranı önümüzdeki dönemlerde sektör ortalamasının altında tutmaktır.

TEB büyümeyi destekleyecek, sürdürülebilir ve güçlü bir mali yapıya sahiptir.
2012 yıl sonu itibarıyla gerek TEB’in gerek iştiraklerimizin özkaynaklarının ulaştığı seviye, gelecek dönemde güçlü hissedar değeri üretmemizi sağlayacağı gibi büyüme için ihtiyaç duyacağımız kaldıracı da bize sunmaktadır. 2012 yılında özsermayesi %14 oranında artarak 4.8 milyar TL’ye ulaşan TEB’in, Basel II standartlarına göre hesaplanan sermaye yeterlilik rasyosu ise %15.2’dir.

Yaygın hizmet ağımızla en iyi finansal danışmanlık ve müşteri hizmetini sunmaya odaklıyız.
Türkiye’nin 69 ilinde 520 şube, 9,000’den fazla çalışan, 1,000’den fazla ATM ile yaygın bir hizmet ağına sahip olan TEB, 2012 yılının başından itibaren 10 eni ilde ilk TEB şubelerini açmıştır. TEB, müşterilerine en iyi finansal danışmanlık ve müşteri hizmetini sunmayı ilke edinmiştir. Müşteri odaklı stratejisini, uzun dönemli ilişki kurma ve müşteri memnuniyeti temelleri üzerine kuran TEB, bu amaçla her türlü ürün ve hizmetinde en rahat ve pratik çözümleri geliştirmeyi ve bu çözümleri saydam bir iletişim dahilinde müşterilerine aktarmayı öncelik olarak belirlemiştir.

Dünyada örnek gösterilen 3 KOBİ bankasından biri
2005 yılında KOBİ bankacılığı alanında Türkiye’nin en iyi bankalarından biri olma hedefi ile yola çıkan TEB, 2012 yılında bu alanda dünyanın örnek gösterilen 3 bankasından biri olmuştur.

TEB, Dünya Bankası Grubu üyesi International Finance Corporation (IFC) tarafından KOBİ Bankacılığı alanında dünyada en iyi uygulamalara sahip 3 bankadan biri olarak seçilerek büyük bir başarıya imza atmıştır. Böylece Türkiye’den ilk kez bir banka, IFC tarafından finansal olmayan hizmetler alanında tüm dünyaya örnek gösterilmiştir.

TEB KOBİ Akademisi 7 yılda 15,000 kişiye ulaşmıştır.
TEB KOBİ’lere hizmet alanında elde ettiği başarıyı analitik yaklaşımına ve 2005 yılından bu yana geçen süre zarfında izlediği proaktif stratejilere borçludur. KOBİ segmentinde işe başlarken, iş kolunda faaliyet gösteren işletmelerin bilgiye sınırlı erişim, teknolojik know-how eksikliği ve sınırlı araştırma ve geliştirme kapasitesi ile karşı karşıya olduklarını tespit eden Bankamız bu tespitlerin ışığında misyonunu KOBİ’lerin “Danışman Bankası olma” şeklinde tanımlamış ve süratle işe koyulmuştur. Bu çalışmaları takiben 2005 yılında hayata geçen TEB KOBİ Akademi, Anadolu’yu il il gezerek KOBİ’lere bizzat ulaşmış ve ihtiyaçları olan bilgileri uzmanlar eşliğinde sunarak bir başarı öyküsüne dönüşmüştür.

TEB, 2012 yılında da düzenlediği konferanslarla KOBİ’lere bilgi ve danışmanlık desteğini sürdürmüştür. KOBİ’lere işletme yönetimi konusunda bilgi vererek ulusal ve global rekabette öne geçmelerine destek olmayı amaçlayan TEB KOBİ Akademi eğitimleri kapsamında 2012 yılında 8 ilde 2,500 kişi ile bir araya gelinmiş, 7 yılda ulaşılan toplam kişi sayısı 15,000 ‘i aşmıştır.

Diğer taraftan sektörlerin orta-uzun vadeli gelişim planlarının oluşturularak gelecek stratejilerinin şekillenmesine imkan sunan ve 2008 yılından bu yana devam eden Sektörel Gelecek Stratejisi Konferansları’na 2012 yılında da devam edilmiştir. Turizm Sektörü Gelecek Stratejisi Konferansı’nın yanı sıra, ülke ekonomisi için büyük önem taşıyan ve TEB’in gelecek stratejilerinin oluşmasına aracılık ettiği Tarım Sektörü Gelecek Stratejisi Konferansı sonuç raporları kamuoyuyla paylaşılmıştır.

TEB KOBİ Bankacılığı hayata geçirdiği ürün ve hizmetlerle şimdiye kadar 23 adet ulusal ve uluslararası ödül almıştır. TEB 2012 yılında TEB KOBİ Danışmanları projesi ile BNP Paribas IRB İnovasyon Ödülü’nü kazanmış ve bu alandaki iddiasını güçlü bir şekilde ortaya koymuştur.

Türkiye’nin en büyük girişim bankacılığı inisiyatifi
TEB KOBİ Bankacılığı’ndaki danışmanlık tecrübesini girişimcilik alanına da taşıyacak bir inisiyatifi 2012 yılında başlatmıştır. Türkiye’deki en büyük Girişim Bankacılığı hareketi olmayı hedefleyen TEB Girişim Evi, işletme, finans, muhasebe, marka-patent danışmanlığı gibi olanakları paydaşlarına ücretsiz olarak sunmak üzere yola çıkmıştır. Türkiye’de bir ilk olan TEB Girişim Evi’nin öncelikli hedefi yüksek katma değer sağlayacak projelerin sahiplerine ulaşmak ve ilgili alanlarda danışmanlık desteği sunmaktır.

Tarım bankacılığında artan pay
Tarım bankacılığı alanında ürün portföyü en geniş hizmet sağlayıcılardan biri olan TEB’in toplam tarım kredileri 2012 sonunda 1 milyar TL’yi aşmıştır. 2012’yi tarımsal kesime destekte en hızlı büyüyen bankalardan biri olarak tamamlayan TEB, “danışman banka” yaklaşımını tarım bankacılığı alanına da taşımaya başlamıştır.

Tarım sektöründe büyümek isteyen işletmelere finansal desteğin yanı sıra işletme yönetimi konularında ihtiyaç duydukları bilgi desteğini de verebilmek amacıyla TEB KOBİ Akademi çatısı altında yeni bir eğitim programı sunulmaya başlanmıştır. TEB KOBİ Akademi- Tarım Buluşmaları tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmelere işletme yönetimi, uzun dönemli strateji geliştirme, tarımda pazarlama ve dış ticaret gibi konularda pratik bilgiler ve interaktif atölye çalışmalarıyla vizyoner bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir.

Bireysel Bankacılık Ürün ve hizmetlerimizdeki yenilikçi yaklaşım
2012 yılında TEB müşterilerine sunduğu çok sayıda yeni ürün, paket ve kampanya kapsamında bireysel bankacılığın birçok alanında sektörün üzerinde büyüme kaydetmiştir. Banka’nın bireysel bankacılıktaki temel odakları tasarruf ve kişiye özel hizmetler olmuştur. Bir yandan bireysel müşterilerin tasarruflarını ne şekilde kullanmaları gerektiği konusunda onlara yol gösterirken diğer taraftan müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yaparak kişiye özel hizmetler geliştirmeye devam etmiştir.

Aile Akademisi: TEB’in finansal okur yazarlığı geliştirmeyi hedefleyen ulusal platformu
Finansal danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında ailelerin ekonomisinin doğru yönetilmesi amacıyla “TEB Aile Akademisi” çatısı altında ulusal bir platform geliştirmiş bulunuyoruz. Bu platform kapsamında ve üç ay gibi kısa bir süre içinde 20 bini aşkın kişinin katılımıyla finansal okuryazarlık eğitimleri verilmiştir. Ailelerin ve bireylerin gelir-gider dengesi, bankacılık ürünlerinin doğru kullanımı ve bankacılıkta müşteri hakları konularında ücretsiz eğitimler sunulmuştur. Çalışmalar kapsamında yetişkinlere finansal okuryazarlık kazandırılırken, çocuklara eğlenirken tasarruf ve birikim bilincini aşılamak amacıyla hazırlanan TEB Junior (www.tebjr.com) internet sitesi ile ulaşılmıştır.

2013 yılında sınıf içi eğitimlerle 100 bin kişiye ulaşmayı hedefleyen TEB Aile Akademisi’ne gerek özel, gerekse kamu ve eğitim kurumlarından gelen yoğun talep, ilgi ve destek TEB’in Türkiye’de bugüne kadar hayata geçirilmiş en kapsamlı finansal okuryazarlık platformuna liderlik yaptığını teyit etmektedir. TEB, aynı doğrultuda 2012 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ailelerin finansal konularda bilinçlendirilmesi konusunda işbirliği protokolü imzalamıştır.

Dijital Bankacılık Kanallarına Yatırımlar sürüyor.
TEB 2012 yılında sektörde bir çok ilk uygulamayı hayata geçirdiği dijital bankacılık kanallarına yatırımlarını sürdürdü. 2012 yılında TEB ATM’lerine yaptığı yatırım ile Türkiye genelindeki ATM sayısını 1052’ye çıkarmış ve mevcut ATM’lerini de yenilemiştir. Pratik İnternet Şubesi’ndeki sadelikten esinlenerek yenilediği CEPTETEB ve ATM’den kartsız para çekme modülü ile mobil bankacılık hizmetlerinin kullanımını kolaylaştırmıştır. TEB’in internet ve mobil bankacılık hizmetlerinden yararlanan müşterilerinin sayısı 2012 yılında 3 katına çıkmıştır.

TEB BNP Paribas WTA Championships 2012 büyük ilgi görmüştür.
2012 yılında 2. TEB BNP Paribas WTA Championships’te dünyanın en iyi 8 kadın raketi İstanbul’da mücadele etmiştir. Dünyanın ve Türkiye’nin birçok şehrinden gelen 70 bin izleyiciyle rekor bir katılım sağlanan turnuvayı, dünya genelinde 800 milyon kişi ekranlarından takip etmiş, büyük bir spor şölenine dönüşen turnuva Bankamızın ve İstanbul’un tanıtımına da önemli katkılarda bulunmuştur. Diğer taraftan, gençlere alternatif spor alanları yaratmak amacı ile TEB Türkiye Tenis Federasyonu ile bir işbirliği anlaşması imzalamış bulunmaktadır. Tenisin Türkiye’de yaygınlaştırılmasını sağlamak için Türkiye Tenis Federasyonu’nun ana destekçisi olan TEB, 18 yaş altı tenisçilere altyapı desteği sunarak ülkemizden yıldız tenisçilerin yetişmesini amaçlamaktadır. 2012 yılında gerçekleştirdiğimiz Sokak Tenisi aktivitesi ile tenisi tüm Türkiye’de sokağa indirerek tenisi sevdirmek ve lisanslı sporcu yetişmesini teşvik etmek vizyonu ile hareket eden TEB, spora desteğini sürdürecektir.

Mutlu Çalışan/Memnun Müşteri
Bir çok çalışmanın tamamlandığı 2012 yılından sonra 2013 yılı TEB’in çalışanlarının mutluluğuna ve müşteri memnuniyetine odaklanacağımız bir yıl olacaktır.
Mevcut küresel ekonomik ortamda, yaygın saha örgütlenmesi, yoğun müşteri teması ve her türlü ihtiyacı karşılamaya imkân veren yeterli ürün ve hizmet gamıyla TEB, üretim sektörünün temel destekçilerinden biri olmaya devam edecektir.

Bankamız, 2013 yılında dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler doğrultusunda sağlıklı kredi politikalarından taviz vermeden kredi portföyündeki büyüme trendini sürdürmeye kararlıdır. Gelecek yıl da bilanço büyümemizin 2012 yılında olduğu gibi ağırlıklı olarak kredi hacmindeki artış kaynaklı olmasını hedefliyoruz. Diğer taraftan müşteri sayımızın artırılmasına yönelik hedeflerimiz kapsamında, 2013 yılında da şube ağımızı etkinlik ve verimlilik esaslarında yönetmeyi sürdüreceğiz. Bu kapsamda, piyasadaki gelişmeleri ve rekabet koşullarını yakından izleyerek özellikle piyasa payı kazanımı açısından potansiyel taşıyan yerlere öncelik vereceğiz.

Bankamız vizyonu gereği çalışanlarına ideal bir çalışma ortamı, müşterilerine kaliteli hizmet, hissedarlarına ise sürdürülebilir kâr yaratmayı öngörmektedir. TEB bu vizyonu doğrultusunda kârlı ve sürdürülebilir büyüme için, risk yönetimi esasları dâhilinde verimlilik ve etkinlik prensiplerine dayalı, müşteri odaklı yenilikçi çözümler üretmeyi sürdürecektir.

TEB güçlü insan kaynağı, sağlıklı mali yapısı, yaygın hizmet ağı ve her geçen dönem artan sermayedar desteğiyle yoluna kararlılıkla devam etmektedir. BNP Paribas gibi büyük ve güçlü bir global ortağın varlığı, lokal bilgi ve becerilerimizi evrensel ölçekte geliştirmek ve müşterilerimize sunmak için Bankamıza önemli bir fırsat yaratmaktadır. TEB markasını Türkiye pazarında daha ileriye taşımaya yönelik atılımlarımızla yolumuza her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam ediyoruz.

TEB adına her zamanki destekleri için hissedarlarımıza, güvenleri için müşterilerimize ve iş ortaklarımıza, emekleri için tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Varol Civil
Genel Müdür