2012 Faaliyet Raporu
Anasayfa PDF İndir BNP Paribas Grup İletişim English

ÖZET YÖNETİM KURULU RAPORU

Küresel finansal krizin üzerinden geçen uzunca süreye rağmen dünya ekonomisinin yeni denge arayışları 2012 yılında da devam etmiştir. Ekonomik büyüme 2012’de dünya çapında hız keserken, Türkiye ekonomisi yumuşak iniş sürecini başarıyla yönetebilmiştir.

2012 yılında Euro Bölgesi’nde yaşanan gelişmeler küresel ekonomi üzerinde belirleyici olmuştur.
Bu süreçte gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde büyüme oranları genel olarak gerilemiş, küresel risk iştahında yüksek seviyede dalgalanmalar izlenmiştir. ABD’de istihdam ve mali uçurum, Euro Bölgesi’nde kamu borcu, bankacılık sektörü ve güven sorunları, Japonya’da büyümeyi ve parasal genişlemeyi ön plana çıkaran yeni yönetimin iktidara gelmesi ve genel olarak dünya çapında devam ettirilen parasal genişleme politikaları yıl boyunca ön plana çıkan gelişmeler olmuştur.

Küresel ekonomide devam eden belirsizliklere ve yoğun rekabet ortamına rağmen Türk bankacılık sektörü istikrarlı bir gelişme kaydetmiştir.

Türk bankacılık sektörü güçlü sermaye altyapısı, aktif kalitesi ve kârlılığı ile küresel ekonomik krizin yaşandığı 2008 yılından bu yana Türkiye ekonomisinin sağlam yapısını korumayı başarmasında kilit rol oynamıştır. Türk bankacılık sektörü ekonomiye kaynak aktarımı yaparak ekonomik aktivitelerin hızlanmasına ve ülkemizin küresel ekonomik kriz sonrasında hızla büyümesinde önemli etki yaratmıştır.

2012’de TEB’in 85. yaşını paydaşlarımızla beraber kutlamış bulunuyoruz. Türk bankacılık sektörünün yapı taşlarından biri olan TEB, yeni yaşında daha güçlü, daha dinamik ve daha çevik bir hizmet sağlayıcı olarak yoluna devam etmektedir. Birleşmeden sonraki ilk tam faaliyet yılımızda son derece başarılı bir performans tablosu ortaya koyulmuştur.

2012 yılı gerçekleşmelerimiz, TEB’in sahip olduğu güçlü büyüme potansiyelini işaret etmesi açısından da önemlidir. Bankamız, bugüne kadar olduğu gibi 2013 ve sonrasında da KOBİ’ler başta olmak üzere üreten ve istihdam sağlayan sektörleri artan miktarda kaynak aktarmak suretiyle destekleyecektir. Bu desteğimiz, ekonomik çıktının artmasında rol oynayacağı gibi Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme ve kalkınma hedefine de katkıda bulunacaktır.

TEB, dün olduğu gibi yarın da şeffaflığı, hesap verebilirliği, etik değerleri, risk yönetimini ve kurumsal yönetimi ödünsüz bir şekilde gözetmeye devam edecektir.

TEB’in 2012 yılı faaliyet sonuçlarını ve mali tablolarını değerli görüşlerinize sunarken, siz hissedarlarımıza sürekli desteğiniz için Yönetim Kurulu olarak şükranlarımızı sunarız.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu