Yat Paket Sigortası

Yat Paket Sigortası
  Paylaş

  Yat Paket Sigortası özel ve ticari amaçla kullanılan yat, kotra ile her tip deniz motorlarını, (jet ski ve benzeri hobi olarak kullanılan tekneler hariç) "Geniş Teminatlarla" korurken, yat sahiplerinin de 3.şahıslara verilebileceği zararlara karşı sorumluluğunu teminat altına almaktadır.

  Yat Sigortası ile;

  • Karada ve denizde her türlü doğal afet (yangın, yıldırım, infilak, deprem, fırtına) ve kaza (çarpma, karaya oturma) sonucu meydana gelen kısmi ve tam hasarlar,
  • Yatma ve çekek mahallinde, yatın, çekek yerine çekilmesi ve denize indirilmesi sırasında meydana gelen hasarlar,
  • Yatın veya kendi adını taşıyan servis botu ile teknede kilitli takma motorların çalınması,
  • Yatın karada ve denizde olduğu sırada veya karadaki depo mahalline zorla girilerek gerçekleştirilen hırsızlıklar,
  • Yatın karaya oturması nedeniyle, karinenin kontrolü için yapılan masraflar,
  • Kaptan veya mürettebatının barataryası nedeniyle oluşan zararlar,
  • Herhangi bir kişinin ihmali nedeniyle doğan zararlar (Sigortalının, yat sahiplerinin ya da yat işletmecilerinin hesabına yapılan tamirat, tadilat veya yatın bakımı sırasında ihmalden ya da sözleşmenin ihlalinden kaynaklanan kusurların giderilmesi masrafları hariç)
  • Kumanya, yakıt, donanım, ekipman ve makinelerin yata yüklenmesi, indirilmesi veya yerlerinin değiştirilmesi sırasında doğabilecek zararlar,
  • Yatın gövde veya makinelerindeki gizli bir kusur nedeniyle şaftların kırılması, kazanların patlaması (kusurlu parçanın, patlayan kazanın, kırılan şaftın yenilenmesi veya tamiri için yapılacak masraflar hariç),
  • Kara, hava ya da diğer deniz araçlarının teması sonucu meydana gelen zararlar,
  • Hasarı en aza indirmek amacıyla yapılacak kurtarma ve yardım masrafları, Korsanlık ve kötü niyetli hareketler,
  • 3. Şahıslara verilebilecek zararlar
  • Yat enkazının çıkarılması için yapılan masraflar,
  • Sigortalı ve/veya sigortalıları beklenmedik ve ani kazalar (isteğe bağlı),
  • Elektronik Cihazlar da önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelen hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masrafları (isteğe bağlı)

  teminat altına alınmıştır.

  * TEB A.Ş., Zurich Sigorta A.Ş.’nin yetkili acentesi olup; Yat Paket Sigortası Zurich Sigorta A.Ş. aracılığı ile sunulmaktadır.

  Sayfa içeriğini puanla