Bireysel Emeklilik Sistemi

Bireysel Emeklilik Sistemi
  Paylaş

  Bireysel Emeklilik Sistemi

  Yaptığınız birikimlerle rahat bir emeklilik dönemi yaşamanızı sağlayan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), yatırım konusunda sizlere pek çok avantaj sunar. TEB Bireysel Emeklilik Sistemi avantajlarından yararlanmak için yatırım yapmaya hemen başlayın!

   

  Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

  Kısa adıyla BES olarak bilinen Bireysel Emeklilik Sistemi; aktif çalışma hayatınız boyunca yaptığınız tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik döneminizde yaşam standartlarınızı koruyabileceğiniz bir gelir elde etmenizi sağlayan özel emeklilik sistemidir. Devlet katkısıyla desteklenen bir tasarruf ve yatırım sistemi olan Bireysel Emeklilik Sistemi, emeklilik döneminizde yaşam standartlarınızı sürdürebilmenize imkân sunar.

   

  İkinci Bahar Hayalleriniz TEB'le Gerçeğe Dönüşüyor!

  Emeklilik döneminiz için sosyal güvenlik sistemlerine dahil olsanız bile elde etmeyi planladığınız emeklilik maaşınız bugünden hayalini kurduğunuz ikinci bahar planlarınız için yeterli olacak mı? Bireysel Emeklilik Sistemi "Ah bir emekli olsam" ile başlayan cümlelerinizi gerçeğe çevirmek için kurulmuş, devlet denetiminde işleyen bir sistemdir. Gönüllü katılım esasına göre işleyen bu sistemde tek yapmanız gereken finansal danışmanlarımızla birlikte gelecekte ihtiyaç duyacağınız birikim tutarını belirlemek ve bugünden tasarruf yapmaya başlamak. Gelin siz de TEB ile emekliliğinizi güvence altına alın. Bu sisteme katılarak geleceğe güvenle bakın, vakti geldiğinde emeklilik hayallerinizi doyasıya yaşayın. 

   

  Bireysel Emeklilikte Devlet Katkısı Ne Kadar?

  Bireysel Emeklilik Sistemi’nde sunulan devlet katkısı bu sistemin en büyük avantajlarından biri. Bireysel Emeklilik Sistemi aracılığı ile yararlanabileceğiniz azami Devlet Katkısı tutarı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücretin %25'idir.

   

  Yenilenen BES Avantajlarını Bugünden Yaşayın!

  Emeklilik döneminizi de en az bugünkü kadar özel ve ayrıcalıklı yaşayabilmeniz için şimdiden yatırım yapmaya başlayın. Yenilenen BES; esneklik, birikim teşviki, güvenilirlik ve şeffaflık gibi pek çok avantaj sunuyor. 

  Sosyal Güvenlik Sistemi'nin tamamlayıcısı özelliğindeki bu sistemde oluşan birikimler emeklilik hakkının kazanılması durumunda emeklilik maaşı ve/veya toplu para şeklinde geri ödenmektedir.
  Bireysel Emeklilik Sistemi, sahip olduğu teşvikler, profesyonel fon yönetimi hizmeti, şeffaflık ve devlet güvencesi gibi önemli avantajlar ile diğer birikim araçlarından ayrılmaktadır.

  Güvenli ve şeffaftır çünkü;

  Sisteme katılan kişilerin tasarrufları ve yatırdıkları katkı payları üzerinden hesaplanarak alınan devlet katkısı tutarları katılımcılar adına açılan bireysel emeklilik hesaplarında takip edilir ve Emeklilik Yatırım Fonları'nda değerlendirilir. Bu fonlar, yatırımcıların varlıklarını saklamakla görevlendirilmiş Takasbank'ta katılımcı adına saklanmaktadır. Katılımcılar bu fonlardaki birikimlerini istedikleri an adlarına özel tanımlanmış şifreler ile takip edebilirler.

  Emeklilik şirketlerinin bu fonları kendi adına kullanma hakkı yoktur. Sistem aynı zamanda Emeklilik Gözetim Merkezi, Hazine Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından günlük denetim ve gözetim altında tutulmaktadır.

  Esnektir çünkü;

  Bireysel Emeklilik Sistemi'nde emeklilik planları, size bütçenize uygun farklı alternatiflerde tasarruf yapma olanağı sunmaktadır. Küçük birikimler ile binlerce katılımcının bulunduğu emeklilik fonlarından pay alarak sisteme dahil olabileceğiniz gibi, daha yüksek ödeme seçenekleriyle de birikim yapabilirsiniz.

  Sözleşmeniz süresince, katkı payı ödemelerinize ara verebilir ya da birikimlerinizi istediğiniz an Sistemden Ayrılırken başlığı altında açıklanan koşullarla geri alabilirsiniz.

  Avantajlıdır çünkü;

  Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil olduğunuzda hem emekliliğinizi güvence altına almış hem de hiçbir yatırım aracında sunulmayan teşviklerden faydalanmış olursunuz. Bu avantajlarla birlikte düzenli tasarruf alışkanlığına sahip olursunuz. 

  Tüm dünyada uzun vadeli yatırımlar, özellikle Bireysel Emeklilik Sistemleri, devlet tarafından teşvikler ile desteklenir. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne girdiğiniz ilk günden itibaren size sağlanan teşvikler ile tasarruflarınızı güvenli bir ortamda değerlendirebilirsiniz

  Bireysel Emeklilik Sistemi'nde sunulan teşvikleri üç aşamada değerlendirebiliriz:

  1. Katkı payı ödemeleri esnasında

  Devlet Katkısı Uygulaması;

  01.01.2013 tarihinden itibaren, önceki dönemlerde katkı payının vergi matrahınızdan indirilmesi ile sağlanan vergi avantajı uygulaması kaldırılarak, bireysel katılımcıların ödedikleri katkı paylarına devlet katkısı verilmesi uygulaması getirilmiştir. Bu uygulamaya göre katılımcıların ödedikleri her katkı payının %25'i kadar bir tutar, devlet katkısı olarak katılımcının emeklilik sözleşmesine bağlı ayrı bir hesapta takip edilecek ve diğer birikimler ile birlikte yatırıma yönlendirilecektir. Devlet Katkısı uygulamasından vergi mükellefi olunması ya da vergi ödenmesi şartı aranmadan katkı ödeyen tüm bireysel katılımcılar faydalanabilecektir.Türk vatandaşı olmayan katılımcılar ödeyecek oldukları katkı payları için devlet katkısı uygulamasından faydalanamayacaktır

  Katılımcının bu sistem aracılığı ile yararlanabileceği azami Devlet Katkısı tutarı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücretin %25'idir.

  Devlet katkısı uygulamasından yararlanmanız için ayrıca bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Ödeyeceğiniz her katkı payı, limitler dahilindeki tutara kadar devlet katkısından doğrudan yararlanacaktır. Bu nedenle, 01.01.2013 tarihinden sonra katkı payı ödemelerinizin yapıldığına dair tarafınıza gönderilecek olan tahsilat makbuzlarını devlet katkısı teşvikini almak için bir kuruma ibraz etmenize gerek olmayacaktır.

  Söz konusu devlet katkısı Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki sözleşmelerinizin tamamı için tek bir limit olarak uygulanacaktır. Devlet katkısı tutarı, şirketimiz veya bir başka emeklilik şirketinde bir veya birden fazla sözleşmeniz olması halinde, her aylık tahsilata göre sözleşmeleriniz arasında oransal olarak paylaştırılacaktır. Bu tutarların hesaplanması Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından yapılacak ve hak edilen devlet katkısı tutar(lar)ı nakit olarak katılımcı adına bu merkez tarafından ilgili sözleşmelerin bulunduğu emeklilik şirketl(er)ine aktarılacaktır.

  Devlet katkısı tutarı, sistemde kalma süresine bağlı olarak hak edilir. 01.01.2013 tarihinden itibaren sisteme bireysel katılımcı olarak yatırılan katkı payları üzerinden elde edilen Devlet Katkısı hak edişi aşağıdaki sürelerce uygulanır:

  a) En az üç yıl sistemde kalınması durumunda; Devlet Katkısı ve varsa getirilerinin %15’ine,

  b) En az altı yıl sistemde kalınması durumunda; Devlet Katkısı ve varsa getirilerinin %35’ine,

  c) En az on yıl sistemde kalınması durumunda; Devlet Katkısı ve varsa getirilerinin %60’ına hak kazanılır. Bu sürelerin hesabında emeklilik sözleşmesi esas alınmaktadır.

  Bireysel Emeklilik Sistemi’nden emeklilik hakkı kazananlar (10 yıl sistemde kalarak 56 yaşını doldurmuş katılımcılar) ile bu sistemden vefat veya malûliyet nedeniyle ayrılanlar, Devlet Katkısı ve varsa getirilerinin tamamına yukarıdaki sürelere bakılmaksızın hak kazanmış olur.

  Halen sistemde olan katılımcılarımız ise sistemde bulundukları süreyle orantılı olarak Devlet Katkısı tutarını daha erken hak edebileceklerdir.

  Mevcut katılımcılarımızın Devlet Katkısı hak ediş sürecinde, yeni BES kanununun yürürlüğe girdiği 01.01.2013 tarihine kadar sistemde geçirilen toplam süreye bağlı olarak ve en az üç yıl (31.12.2016 dahil olmak üzere) sistemde kalınması koşulu ile bir defaya mahsus olarak,

  01.01.2013’e kadar

  a) Sistemde üç yıldan fazla, 6 yıldan az bulunulması durumunda 1 yıl,

  b) Sistemde altı yıldan fazla, 10 yıldan az bulunulması durumunda 2 yıl,

  c) Sistemde on yıldan fazla bulunulması durumunda 3 yıl süre Devlet Katkısı hak ediş sürenize eklenecektir.

  2.Katkı payları değerlendirilirken

  • Emeklilik yatırım fonlarının kazançları, kurumlar vergisine tabi değildir.
  • o Diğer yatırım fonlarından farklı olarak emeklilik yatırım fonlarındaki değer artışları da vergiden muaftır. Dolayısıyla Bireysel Emeklilik Fonları, stopaj uygulanan diğer yatırım araçları (hisse senedi, tahvil, bono) ile karşılaştırıldığında çok daha avantajlıdır.

  3.Sistemden Ayrılırken

  • On yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı üzerinden % 15,
  • On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı üzerinden % 10,
  • Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı üzerinden %5, oranında gelir vergisi stopaj kesintisi yapılacaktır.

  DEVLET KATKISI İLE ARTIK HERKES KAZANÇLI…

  01.01.2013’ten önce katkı payının vergi matrahınızdan indirilmesi ile sağlanan vergi avantajı uygulaması yerini “Devlet Katkısı” uygulamasına bırakıyor…

  Ödediğiniz her katkı payının %25'i kadar ek bir tutar devlet katkısı olarak emeklilik sözleşmenize bağlı ayrı bir hesapta takip edilecek ve yatırıma yönlendirilecektir.

  Devlet Katkısı’ndan yararlanmanız için uygulamasından vergi mükellefi olmanız gerekmiyor, katkı payı ödeyen tüm bireysel katılımcılar faydalanabilecek…

  Devlet katkısı uygulamasından yararlanmanız için ayrıca bir işlem yapmanıza gerek yok… Ödeyeceğiniz her katkı payı ile limitler dahilindeki tutara* kadar doğrudan yararlanabileceksiniz. Bu nedenle, 01.01.2013 ten sonra katkı payı ödemelerinizin yapıldığına dair tarafınıza gönderilecek olan tahsilat makbuzlarını devlet katkısı teşvikini almak için bir kuruma ibraz etmenize gerek olmayacak...

  *Katılımcının bu sistem aracılığı ile yararlanabileceği azami Devlet Katkısı tutarı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücretin %25'idir.

  Devlet Katkısı için Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki sözleşmelerinizin tamamı için tek bir limit olarak uygulanacak…

  01.01.2013’ten önce vergi avantajı uygulaması ile yıllık vergi avantajı limitiniz tüm bireysel emeklilik sözleşmeleriniz, hayat ve sağlık sigortası poliçeleriniz için geçerliyken, artık sadece bireysel ve gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmeleriniz için geçerli olacak. Böylece Devlet Katkısı limitinizden daha fazla yararlanabileceksiniz…

  Devlet katkısı, sistemde kalma sürenize bağlı olarak hak edilecek…

  01.01.2013 tarihinden Devlet Katkısı tutarlarınızı hak ediş süreleriniz aşağıdaki gibi olacak…

  a) En az üç yıl sistemde kalmanız durumunda; Devlet Katkısı ve varsa getirilerinizin %15’ine,

  c) En az on yıl sistemde kalmanız durumunda; Devlet Katkısı ve varsa getirilerinizin %60’ına hak kazanabileceksiniz

  d) Bireysel Emeklilik Sistemi’nden emeklilik hakkı kazandığınızda yani 10 yıl sistemde kalarak 56 yaşını doldurduysanız (veya bu sistemden vefat veya malûliyet nedeniyle ayrılma durumunda) Devlet Katkısı ve varsa getirilerinizin tamamına yukarıdaki sürelere bakılmaksızın hak kazanırsınız…

  29.05.2012 tarihi itibariyle Bireysel Emeklilik Sözleşmeniz var ise ve 29.06.2012 tarihinden itibaren iki yıl içinde herhangi bir emeklilik sözleşmenizi birikiminizi alarak sonlandırırsanız, 31.12.2014 tarihine kadar Bireysel Emeklilik Sistemi’ne yatıracağınız katkı payları için Devlet Katkısı’ndan yararlanma hakkınızı kaybedersiniz.

  Önerimiz,
  Devlet Katkısı’ndan maksimum yararlanmanız için ödemelerinizi aksatmadan sistemde kalmaya devam etmenizdir.

  Halen sistemde olan katılımcılarımız ise sistemde bulundukları süreyle orantılı olarak Devlet Katkısı tutarını daha erken hak edebilecekler!

  Mevcut katılımcılarımızın, Devlet Katkısı hak ediş sürecinde, yeni BES kanununun yürürlüğe girdiği 01.01.2013 tarihine kadar sistemde geçirilen toplam süreye bağlı olarak ve en az üç yıl (31.12.2016 dahil olmak üzere) sistemde kalınması koşulu ile bir defaya mahsus olarak, 01.01.2013’e kadar

  a) Sistemde üç yıldan fazla, 6 yıldan az bulunulması durumunda 1 yıl,

  b) Sistemde altı yıldan fazla, 10 yıldan az bulunulması durumunda 2 yıl,

  c) Sistemde on yıldan fazla bulunulması durumunda 3 yıl
  süre Devlet Katkısı hak ediş sürenize eklenecektir.

  DAHA DÜSÜK KESİNTİLER, DAHA FAZLA BİRİKİM…

  1 Ocak 2013’ten itibaren geçerli olmak üzere;

  Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında ödenen katkı payları üzerinden azami oranı %8 olarak uygulanmakta olan yönetim gider kesintisi %2’ye düşürülmüştür.

  Bu kapsamda, BNP Paribas Cardif Emeklilik’ten sahip olunan bireysel emeklilik, gruba bağlı bireysel emeklilik veya işveren grup emeklilik sözleşmenizde %3 ve üzeri olarak ödenen bu kesinti %2’ye indirilmekte, hali hazırda %2 ve altında Yönetim Gider Kesintisi oranına sahip sözleşmelerin hakları aynen korunmaktadır.

  Emeklilik döneminde hedeflediğiniz birikimlere ulaşmak için düzenli ve yeterli katkı payı yatırıyor olmanız önemlidir. Ancak, emeklilik sözleşmeniz süresi içinde katkı payı ödemenize ara verebilirsiniz. Katılımcıların düzenli tasarruflarını teşvikini teminen, mevcut ve yeni planlarda uygulanmak üzere vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir ve ara verme süresi boyunca katılımcının birikiminin anaparası üzerinden ara verilen her tam ay için iki Türk Lirası’nı aşmayacak şekilde ek yönetim gideri kesintisi uygulanır.

  İŞVERENLER İÇİN ÖNEMLİ DÜZENLEMELER

  İşverenlerde avantaj oranı %15’e yükselmiştir

  Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki yeni düzenlemeler, bireysel katılımcıların yanı sıra işverenler için de avantajlar sağlıyor…

  Mevcut sistemde işverenlerin çalışanları adına ödedikleri bireysel emeklilik katkı payı tutarları çalışanın aylık brüt ücretinin %10’u ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde çalışan bordrosu ile ilişkilendirilmeksizin vergi matrahından indirilmekte iken yeni BES’te bu oran %15’e yükseltilmiştir.

  01.01.2013’ten itibaren geçerli olan yeni uygulamada vergi matrahından düşülecek tutara çalışanın ödeyeceği katkı payı dahil edilmeyeceğinden, işverenlerin çalışanları adına daha fazla katkıda bulunabilmelerine olanak sağlanmıştır.

  Çalışanın ödediği katkı payları için yeni uygulama

  01.01.2013 tarihinden sonra işverene çalışanı adına iletilecek olan tahsilat makbuzlarının, çalışanın bordrosunda işleme alınması gerekmeyecek. Çalışanın devlet katkısı teşvikini almak için makbuzunu bir kurum veya ilgili birime ibraz etmesine gerek yoktur.

  Isveren Grup Emeklilik planlarında belirlenen hakediş süresi

  İşveren planlarındaki hak ediş süresi üst sınırı 5 yıldan 7 yıla çıkarılmıştır. Hak kazanma süresi, sponsor kuruluş tarafından ödenen katkı payları ile bunların getirilerinin tamamına veya bir kısmına katılımcı tarafından hak kazanılması için işveren grup emeklilik sözleşmesinde belirlenen süredir. Bu süre bir yıldan az yedi yıldan fazla olamayacaktır.

  Emeklilik döneminizi de en az bugünkü kadar özel ve ayrıcalıklı yaşayabilmeniz için şimdiden yatırım yapmaya başlamak için tıklayın

  1. Bireysel Emeklilik Sistemi’ne kimler katılabilir? 

  Bireysel Emeklilik Sistemi’ne fiil ehliyete sahip, 18 yaşını doldurmuş herkes katılabilir. 18 yaşını doldurmuş ve fiili ehliyete sahip kişiler, dilerse eşine, 18 yaşından büyük çocuğuna, yakınlarına veya kendi adına birden fazla BES sözleşmesi yaptırarak, yaptıkları tasarruflarla, emeklilik dönemlerinde de yaşam standartlarını güvence altına alabilir.

  2. Bireysel Emeklilik Sistemi’nden emekli olma şartları nelerdir? 

  Bireysel Emeklilik Sistemi’nden emekli olmaya hak kazanmak için sisteme ilk giriş tarihinden itibaren minimum katılım süresi olan, 10 yıl süreyle sistemde kalmanız ve 56 yaşınızı doldurmanız gereklidir. Söz konusu şartları sağladıktan sonra sistemde kalıp, katkı payı ödemeye devam edebilir ve birikimlerinizin daha da büyümesini sağlayabilirsiniz.

  3. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde ne tür kesintiler mevcuttur?  

  Bireysel Emeklilik Sistemi’nde uzun süre kaldığınızda ve düzenli ödeme yaptığınızda daha fazla kâr elde etmiş olursunuz.

  Bireysel Emeklilik Sistemi’nde;

  • Fon işletim gider kesintisi,
  • Yönetim gider kesintisi,
  • Ödemelerinize ara vermek istemeniz durumunda ise ara verme kesintisi,
  • Peşin ve/veya ertelenmiş olmak üzere, giriş aidatı
  • Gelir vergisi (Stopaj)
  • kesintileri mevcuttur.
  4. Bireysel Emeklilik birikimi nasıl hesaplanır? 

  Bireysel Emeklilik Sözleşmeniz için gelecekteki toplam birikiminizi BNP Paribas Cardif sayfası üzerindeki hesaplama araçlarını kullanarak hesaplayabilirsiniz.

  5. Bireysel Emeklilik Sözleşmesi nasıl iptal edilir? 

  Bireysel Emeklilik Sözleşmenizi iptal etmek dışında, ara vermek veya katkı payı değişikliği gerçekleştirmek gibi farklı seçenekleriniz de mevcuttur. Başka hiçbir yatırım aracında bulunmayan Devlet Katkısı gibi pek çok avantaja sahip, Bireysel Emeklilik Sözleşmenizi yine de iptal etmek isterseniz, şubeniz ile iletişime geçebilir veya 444 43 23 numaralı BNP Paribas Cardif Müşteri Hizmetleri’ni arayabilirsiniz.

  6. BES’te Devlet Katkısı nedir? 

  Bireysel Emeklilik Sistemi’nde 1 Ocak 2013 tarihi itibari ile düzenli* ve toplu katkı payı yatıran ve Devlet Katkısı’ndan yararlanabilecek Bireysel Emeklilik Katılımcıları** için Devlet Katkısı uygulaması başlamıştır. Sisteme yatırılan her katkı payının %25’i kadar ek tutar sözleşmenize bağlı olarak Devlet Katkısı hesabında birikmektedir. ***

  Örnek vermek gerekir ise yatırdığınız her 100 TL katkı payı için Devlet, 25 TL katkı payı yatırılmaktadır ancak her hâlükârda bir katılımcıya ödenebilecek Devlet katkısı, -katılımcının sözleşme sayısına bakılmaksızın- ilgili takvim yılının brüt asgari ücretinin %25’ini aşamaz.****

  *Vadesi 01.01.2016 ve sonrası olan BES katkı payı ödemelerine ilişkin olarak vadesinde

  ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini takip eden 3 ay içinde, ilgili hesaba emeklilik

  sözleşmesinde belirlenen vadeye ait BES katkı payı ödemesinin yapılmaması durumunda, ilgili sözleşme çerçevesinde düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilir. Düzensiz ödeme durumunda olan emeklilik sözleşmeleri için Devlet Katkısı yapılmayacaktır.

  **Devlet Katkısı’ndan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Mavi Kart sahipleri ya da bu kişiler adına yatırılan katkı paylarına ait sözleşmeler için yararlanılabilir. İşveren grup sözleşmelerinde Devlet Katkısı bulunmamaktadır.

  ***Devlet Katkısı olarak ödenen tutara, Bireysel Emeklilik Sözleşmenizin süresi esas alınarak, sistemde kaldığınız süreye göre kademeli olarak hak kazanılacaktır.

  ****2021 yılı için yıllık brüt asgari ücretin %25’i, yani Devlet Katkısı’nın en üst sınırı, 10.732,50 TL’dir. Devlet Katkısı’ndan en üst sınırda faydalanabilmek için bir katılımcının yıllık toplam 42.930,00 TL katkı payı ödemesi yapılmış olması gerekmektedir. Birikim tutarı hesaplamasında ilgili takvim yılının ilk 6 ayında geçerli olan aylık brüt asgari ücret tutarı dikkate alınacaktır.

  7. Devlet Katkısı’ndan kimler yararlanabilir? 

  Bireysel Emeklilik Sözleşmesine katkı payı ödeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Mavi Kart sahipleri ya da bu kişiler adına yatırılan katkı paylarına ait sözleşmeler için Devlet Katkısı ödenir. Devlet Katkısı’ndan yalnızca bireysel yatırımcılar yararlanabilir, işveren grup sözleşmelerinde, işverenler tarafından ödenen katkı payları Devlet Katkısı hesaplamasına dâhil edilmez.

  8. Eşim veya çocuğum adına ödeme yaparsam onlar da Devlet Katkısı’ndan faydalanabilir mi? 

  Eşiniz veya 18 yaşından büyük çocuğunuz adına ödeme yaptığınızda yatırılan katkı payının %25’i oranında Devlet Katkısı’ndan yararlanırsınız ancak katılımcı adına bir başkasının ödeme yapması durumunda Devlet Katkısı, katılımcının, yani eşinizin veya çocuğunuzun sözleşme hesabına yatırılacaktır. Ve her hâlükârda bir katılımcıya ödenebilecek Devlet Katkısı, katılımcının sözleşme sayısına bakılmaksızın ilgili takvim yılına ait brüt asgari ücretin %25’ini* aşamayacaktır.

  *2021 yılı için bu rakam 10.732,50 TL’dir. Devlet katkısından en üst sınırda faydalanabilmek için yıllık toplam 42.930,00 TL katkı payı ödemesi yapılmış olması gerekmektedir.

  9. Farklı şirketlerdeki birden fazla sözleşmelerim için Devlet Katkısı’ndan faydalanabilir miyim?  

  Devlet Katkısına ilişkin üst sınır, sözleşme sayısına bakılmaksızın katılımcı bazında hesaplanmaktadır. Aynı dönemde birden fazla sigorta sözleşmesine ödenen katkı payı için hesaplanan Devlet Katkısı tutarı, ilgili ayda ödenen katkı payına göre sözleşmelerine dağıtılmaktadır. Bir takvim yılı içindeki, sözleşme sayısına bakılmaksızın bir katılımcıya ödenebilecek azami Devlet Katkısı, ilgili takvim yılına ait, yıllık brüt asgari ücretin %25’ini aşamaz.*

  *2021 yılı için bu rakam 10.732,50 TL tekabül etmektedir. Devlet Katkısı’ndan en üst sınırda faydalanabilmek için katılımcının farklı şirketlerdeki, tüm sözleşmelerine yıllık toplam 42.930,00 TL katkı payı ödemesi yapılmış olması gerekmektedir.

  10. Devlet Katkısı olarak ödenen tutar nasıl hak edilir? 

  Devlet Katkısı olarak ödenen tutara, Bireysel Emeklilik Sözleşmenizin süresi esas alınarak, sistemde kaldığınız süreye göre kademeli olarak hak kazanılacaktır.

  • En az 3 yıl sistemde kalanlar Devlet Katkısı hesabındaki tutarın %15’ine,
  • En az 6 yıl sistemde kalanlar Devlet Katkısı hesabındaki tutarın %35’ine,
  • En az 10 yıl sistemde kalanlar Devlet Katkısı hesabındaki tutarın %60’ına,
  • En az 10 yıl süre sistemde kalan ve 56 yaşını dolduranlar, Devlet Katkısı hesabındaki tutarın %100’üne hak kazanır.

  *Vefat veya malûliyet nedeniyle ayrılanlar, Devlet Katkısı hesabındaki tutarın %100’üne hak kazanır.

  11. Devlet Katkısı nasıl hesaplanır? 

  Devlet Katkısı üst limiti sözleşme bazında değil, katılımcı bazında hesaplanır. Birden fazla sözleşmeniz mevcut ise, Devlet Katkısı her bir sözleşme için ilgili ayda ödediğiniz katkı paylarının ağırlığı dikkate alınarak sözleşmeleriniz arasında paylaştırılır.

  Örnek vermek gerekir ise yatırdığınız her 100 TL katkı payı için Devlet, 25 TL katkı payı yatırılmaktadır ancak her hâlükârda bir katılımcıya ödenebilecek Devlet Katkısı, -katılımcının sözleşme sayısına bakılmaksızın- ilgili takvim yılına ait, yıllık brüt asgari ücretin %25’ini aşamaz.*

  *2021 yılı için yıllık brüt asgari ücretin %25’i, yani Devlet katkısının en üst sınırı, 10.732,50 TL’dir. Devlet Katkısı’ndan en üst sınırda faydalanabilmek için yıllık toplam 42.930,00 TL katkı payı ödemesi yapılmış olması gerekmektedir.

  12. Bireysel Emeklilik Sistemi’ne Devlet Katkısı uygulamasının başladığı 01 Ocak 2013 tarihinden önce giren katılımcılar, öncesinde geçirdikleri süre için Devlet Katkısı hak edişinden faydalanabilir mi? 

  Sisteme 1 Ocak 2013 tarihinden önce girmiş olan katılımcıların Devlet Katkısı’na hak kazanmaya esas süresinde dikkate alınmak üzere ek süreler verilmiştir;

  1 Ocak 2013’ten önce sistemde geçirilen süre;

  • 3 yıldan fazla fakat 6 yıldan az ya da 6 yıl ise, ilgili sözleşmeye 1 yıl,
  • 6 yıldan fazla fakat 10 yıldan az ya da 10 yıl ise ilgili sözleşmeye 2 yıl,
  • 10 yıldan fazla ise ilgili sözleşmeye 3 yıl,

  Olacak şekilde, Devlet Katkısı hesabındaki tutara hak kazanmak için gerekli süreye, bir defaya mahsus olmak üzere eklenir.

  13. Bireysel Emeklilik Sözleşmesi’ndeki birikimlerimi ve Devlet Katkısı’nı nasıl takip edebilirim? 

  Bireysel Emeklilik Sözleşmesi’ne ait hesap bildirim cetveli aylık olarak tarafınıza gönderilmektedir. Devlet Katkısı, katkı payı ödemelerinizden ayrı olarak takip edilir ve sözleşmenize bağlı ayrı bir alt hesaba yatırılır. Böylelikle, ödediğiniz katkı payı dâhilinde oluşan birikiminiz ile Devlet Katkısıyla oluşan birikiminizi ayrı ayrı takip edebilirsiniz.

  Dilerseniz, aylık hesap bildirim cetveli gönderimini beklemeden, 444 44 23 BNP Paribas Cardif çağrı merkezinden veya Cepte Cardif e-şubesi ile birikimlerinizi görebilirsiniz. Ayrıca, e-devlet ‘Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım Sistemlerinde Devlet Katkısı Sorgulama’ hizmeti üzerinden de Devlet Katkı payını görmek mümkündür.

  14. Bireysel Emeklilik Sözleşmesi ödemelerine ara verme hakkı mevcut mu? 

  Bireysel Emeklilik Sözleşme katkı payı ödemenize dilediğiniz zaman ara verebilirsiniz, ara verme durumunda, sözleşmenizin bağlı olduğu plan kapsamında ara verme kesintisi uygulanır.

  Ek olarak, vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip 3 ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, sözleşmede ödemeye ara verilmiş kabul edilir ve ara verme yönetim gider kesintisi ara verme süresi boyunca birikiminizden kesilir.

  Ayrıca, 1 yıl boyunca ve 1 yıldan fazla ödemeye ara verilir ise, ek yönetim gider kesintisine ilaveten bireysel emeklilik hesabınıza ilişkin olarak Emeklilik Gözetim Merkezi’ne Şirket tarafından ödenen sabit giderler kesintisi birikiminizden indirilir.

  15. Bireysel Emeklilik Sözleşmesi’nden cayma hakkım mevcut mu? 

  Bireysel Emeklilik Sözleşme’nizin başlangıç tarihinden 2 içinde cayma hakkı mevcuttur, 2 ay içinde cayma hakkınızı kullandığınızda giriş aidatı ya da herhangi bir kesinti olmaksızın sözleşmenizi sonlandırabilirsiniz.

  Sayfa içeriğini puanla