Bireysel Emeklilik Sistemi

Bireysel Emeklilik Sistemi
  Paylaş

  Bireysel Emeklilik Sistemi

  İkinci bahar hayalleriniz TEB'le gerçeğe dönüşüyor!

  Emeklilik döneminiz için sosyal güvenlik sistemlerine dahil olsanız bile elde etmeyi planladığınız emeklilik maaşınız bugünden hayalini kurduğunuz ikinci bahar planlarınız için yeterli olacak mı?

  Bireysel Emeklilik Sistemi "Ah bir emekli olsam" ile başlayan cümlelerinizi gerçeğe çevirmek için kurulmuş, devlet denetiminde işleyen bir sistemdir. Gönüllü katılım esasına göre işleyen bu sistemde tek yapmanız gereken finansal danışmanlarımızla birlikte gelecekte ihtiyaç duyacağınız birikim tutarını belirlemek ve bugünden tasarruf yapmaya başlamak.

  Gelin siz de TEB ile emekl iliğinizi güvence altına alın. Bu sisteme katılarak geleceğe güvenle bakın, vakti geldiğinde emeklilik hayallerinizi doyasıya yaşayın.

  Yenilenen BES'in avantajlarını bugünden yaşayın!

  Emeklilik döneminizi de en az bugünkü kadar özel ve ayrıcalıklı yaşayabilmeniz için şimdiden yatırım yapmaya başlamak için tıklayın

   

  TEB Aile Akademisi ve Finansal okuryazarlık alanında bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

  Sosyal Güvenlik Sistemi'nin tamamlayıcısı özelliğindeki bu sistemde oluşan birikimler emeklilik hakkının kazanılması durumunda emeklilik maaşı ve/veya toplu para şeklinde geri ödenmektedir.
  Bireysel Emeklilik Sistemi, sahip olduğu teşvikler, profesyonel fon yönetimi hizmeti, şeffaflık ve devlet güvencesi gibi önemli avantajlar ile diğer birikim araçlarından ayrılmaktadır.

  Güvenli ve şeffaftır çünkü;

  Sisteme katılan kişilerin tasarrufları ve yatırdıkları katkı payları üzerinden hesaplanarak alınan devlet katkısı tutarları katılımcılar adına açılan bireysel emeklilik hesaplarında takip edilir ve Emeklilik Yatırım Fonları'nda değerlendirilir. Bu fonlar, yatırımcıların varlıklarını saklamakla görevlendirilmiş Takasbank'ta katılımcı adına saklanmaktadır. Katılımcılar bu fonlardaki birikimlerini istedikleri an adlarına özel tanımlanmış şifreler ile takip edebilirler.

  Emeklilik şirketlerinin bu fonları kendi adına kullanma hakkı yoktur. Sistem aynı zamanda Emeklilik Gözetim Merkezi, Hazine Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından günlük denetim ve gözetim altında tutulmaktadır.

  Esnektir çünkü;

  Bireysel Emeklilik Sistemi'nde emeklilik planları, size bütçenize uygun farklı alternatiflerde tasarruf yapma olanağı sunmaktadır. Küçük birikimler ile binlerce katılımcının bulunduğu emeklilik fonlarından pay alarak sisteme dahil olabileceğiniz gibi, daha yüksek ödeme seçenekleriyle de birikim yapabilirsiniz.

  Sözleşmeniz süresince, katkı payı ödemelerinize ara verebilir ya da birikimlerinizi istediğiniz an Sistemden Ayrılırken başlığı altında açıklanan koşullarla geri alabilirsiniz.

  Avantajlıdır çünkü;

  Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil olduğunuzda hem emekliliğinizi güvence altına almış hem de hiçbir yatırım aracında sunulmayan teşviklerden faydalanmış olursunuz. Bu avantajlarla birlikte düzenli tasarruf alışkanlığına sahip olursunuz. 

  Tüm dünyada uzun vadeli yatırımlar, özellikle Bireysel Emeklilik Sistemleri, devlet tarafından teşvikler ile desteklenir. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne girdiğiniz ilk günden itibaren size sağlanan teşvikler ile tasarruflarınızı güvenli bir ortamda değerlendirebilirsiniz

  Bireysel Emeklilik Sistemi'nde sunulan teşvikleri üç aşamada değerlendirebiliriz:

  1. Katkı payı ödemeleri esnasında

  Devlet Katkısı Uygulaması;

  01.01.2013 tarihinden itibaren, önceki dönemlerde katkı payının vergi matrahınızdan indirilmesi ile sağlanan vergi avantajı uygulaması kaldırılarak, bireysel katılımcıların ödedikleri katkı paylarına devlet katkısı verilmesi uygulaması getirilmiştir. Bu uygulamaya göre katılımcıların ödedikleri her katkı payının %25'i kadar bir tutar, devlet katkısı olarak katılımcının emeklilik sözleşmesine bağlı ayrı bir hesapta takip edilecek ve diğer birikimler ile birlikte yatırıma yönlendirilecektir. Devlet Katkısı uygulamasından vergi mükellefi olunması ya da vergi ödenmesi şartı aranmadan katkı ödeyen tüm bireysel katılımcılar faydalanabilecektir.Türk vatandaşı olmayan katılımcılar ödeyecek oldukları katkı payları için devlet katkısı uygulamasından faydalanamayacaktır

  Katılımcının bu sistem aracılığı ile yararlanabileceği azami Devlet Katkısı tutarı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücretin %25'idir.

  Devlet katkısı uygulamasından yararlanmanız için ayrıca bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Ödeyeceğiniz her katkı payı, limitler dahilindeki tutara kadar devlet katkısından doğrudan yararlanacaktır. Bu nedenle, 01.01.2013 tarihinden sonra katkı payı ödemelerinizin yapıldığına dair tarafınıza gönderilecek olan tahsilat makbuzlarını devlet katkısı teşvikini almak için bir kuruma ibraz etmenize gerek olmayacaktır.

  Söz konusu devlet katkısı Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki sözleşmelerinizin tamamı için tek bir limit olarak uygulanacaktır. Devlet katkısı tutarı, şirketimiz veya bir başka emeklilik şirketinde bir veya birden fazla sözleşmeniz olması halinde, her aylık tahsilata göre sözleşmeleriniz arasında oransal olarak paylaştırılacaktır. Bu tutarların hesaplanması Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından yapılacak ve hak edilen devlet katkısı tutar(lar)ı nakit olarak katılımcı adına bu merkez tarafından ilgili sözleşmelerin bulunduğu emeklilik şirketl(er)ine aktarılacaktır.

  Devlet katkısı tutarı, sistemde kalma süresine bağlı olarak hak edilir. 01.01.2013 tarihinden itibaren sisteme bireysel katılımcı olarak yatırılan katkı payları üzerinden elde edilen Devlet Katkısı hak edişi aşağıdaki sürelerce uygulanır:

  a) En az üç yıl sistemde kalınması durumunda; Devlet Katkısı ve varsa getirilerinin %15’ine,

  b) En az altı yıl sistemde kalınması durumunda; Devlet Katkısı ve varsa getirilerinin %35’ine,

  c) En az on yıl sistemde kalınması durumunda; Devlet Katkısı ve varsa getirilerinin %60’ına hak kazanılır. Bu sürelerin hesabında emeklilik sözleşmesi esas alınmaktadır.

  Bireysel Emeklilik Sistemi’nden emeklilik hakkı kazananlar (10 yıl sistemde kalarak 56 yaşını doldurmuş katılımcılar) ile bu sistemden vefat veya malûliyet nedeniyle ayrılanlar, Devlet Katkısı ve varsa getirilerinin tamamına yukarıdaki sürelere bakılmaksızın hak kazanmış olur.

  Halen sistemde olan katılımcılarımız ise sistemde bulundukları süreyle orantılı olarak Devlet Katkısı tutarını daha erken hak edebileceklerdir.

  Mevcut katılımcılarımızın Devlet Katkısı hak ediş sürecinde, yeni BES kanununun yürürlüğe girdiği 01.01.2013 tarihine kadar sistemde geçirilen toplam süreye bağlı olarak ve en az üç yıl (31.12.2016 dahil olmak üzere) sistemde kalınması koşulu ile bir defaya mahsus olarak,

  01.01.2013’e kadar

  a) Sistemde üç yıldan fazla, 6 yıldan az bulunulması durumunda 1 yıl,

  b) Sistemde altı yıldan fazla, 10 yıldan az bulunulması durumunda 2 yıl,

  c) Sistemde on yıldan fazla bulunulması durumunda 3 yıl süre Devlet Katkısı hak ediş sürenize eklenecektir.

  2.Katkı payları değerlendirilirken

  • Emeklilik yatırım fonlarının kazançları, kurumlar vergisine tabi değildir.
  • o Diğer yatırım fonlarından farklı olarak emeklilik yatırım fonlarındaki değer artışları da vergiden muaftır. Dolayısıyla Bireysel Emeklilik Fonları, stopaj uygulanan diğer yatırım araçları (hisse senedi, tahvil, bono) ile karşılaştırıldığında çok daha avantajlıdır.

  3.Sistemden Ayrılırken

  • On yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı üzerinden % 15,
  • On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı üzerinden % 10,
  • Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı üzerinden %5, oranında gelir vergisi stopaj kesintisi yapılacaktır.

  DEVLET KATKISI İLE ARTIK HERKES KAZANÇLI…

  01.01.2013’ten önce katkı payının vergi matrahınızdan indirilmesi ile sağlanan vergi avantajı uygulaması yerini “Devlet Katkısı” uygulamasına bırakıyor…

  Ödediğiniz her katkı payının %25'i kadar ek bir tutar devlet katkısı olarak emeklilik sözleşmenize bağlı ayrı bir hesapta takip edilecek ve yatırıma yönlendirilecektir.

  Devlet Katkısı’ndan yararlanmanız için uygulamasından vergi mükellefi olmanız gerekmiyor, katkı payı ödeyen tüm bireysel katılımcılar faydalanabilecek…

  Devlet katkısı uygulamasından yararlanmanız için ayrıca bir işlem yapmanıza gerek yok… Ödeyeceğiniz her katkı payı ile limitler dahilindeki tutara* kadar doğrudan yararlanabileceksiniz. Bu nedenle, 01.01.2013 ten sonra katkı payı ödemelerinizin yapıldığına dair tarafınıza gönderilecek olan tahsilat makbuzlarını devlet katkısı teşvikini almak için bir kuruma ibraz etmenize gerek olmayacak...

  *Katılımcının bu sistem aracılığı ile yararlanabileceği azami Devlet Katkısı tutarı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücretin %25'idir.

  Devlet Katkısı için Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki sözleşmelerinizin tamamı için tek bir limit olarak uygulanacak…

  01.01.2013’ten önce vergi avantajı uygulaması ile yıllık vergi avantajı limitiniz tüm bireysel emeklilik sözleşmeleriniz, hayat ve sağlık sigortası poliçeleriniz için geçerliyken, artık sadece bireysel ve gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmeleriniz için geçerli olacak. Böylece Devlet Katkısı limitinizden daha fazla yararlanabileceksiniz…

  Devlet katkısı, sistemde kalma sürenize bağlı olarak hak edilecek…

  01.01.2013 tarihinden Devlet Katkısı tutarlarınızı hak ediş süreleriniz aşağıdaki gibi olacak…

  a) En az üç yıl sistemde kalmanız durumunda; Devlet Katkısı ve varsa getirilerinizin %15’ine,

  c) En az on yıl sistemde kalmanız durumunda; Devlet Katkısı ve varsa getirilerinizin %60’ına hak kazanabileceksiniz

  d) Bireysel Emeklilik Sistemi’nden emeklilik hakkı kazandığınızda yani 10 yıl sistemde kalarak 56 yaşını doldurduysanız (veya bu sistemden vefat veya malûliyet nedeniyle ayrılma durumunda) Devlet Katkısı ve varsa getirilerinizin tamamına yukarıdaki sürelere bakılmaksızın hak kazanırsınız…

  29.05.2012 tarihi itibariyle Bireysel Emeklilik Sözleşmeniz var ise ve 29.06.2012 tarihinden itibaren iki yıl içinde herhangi bir emeklilik sözleşmenizi birikiminizi alarak sonlandırırsanız, 31.12.2014 tarihine kadar Bireysel Emeklilik Sistemi’ne yatıracağınız katkı payları için Devlet Katkısı’ndan yararlanma hakkınızı kaybedersiniz.

  Önerimiz,
  Devlet Katkısı’ndan maksimum yararlanmanız için ödemelerinizi aksatmadan sistemde kalmaya devam etmenizdir.

  Halen sistemde olan katılımcılarımız ise sistemde bulundukları süreyle orantılı olarak Devlet Katkısı tutarını daha erken hak edebilecekler!

  Mevcut katılımcılarımızın, Devlet Katkısı hak ediş sürecinde, yeni BES kanununun yürürlüğe girdiği 01.01.2013 tarihine kadar sistemde geçirilen toplam süreye bağlı olarak ve en az üç yıl (31.12.2016 dahil olmak üzere) sistemde kalınması koşulu ile bir defaya mahsus olarak, 01.01.2013’e kadar

  a) Sistemde üç yıldan fazla, 6 yıldan az bulunulması durumunda 1 yıl,

  b) Sistemde altı yıldan fazla, 10 yıldan az bulunulması durumunda 2 yıl,

  c) Sistemde on yıldan fazla bulunulması durumunda 3 yıl
  süre Devlet Katkısı hak ediş sürenize eklenecektir.

  DAHA DÜSÜK KESİNTİLER, DAHA FAZLA BİRİKİM…

  1 Ocak 2013’ten itibaren geçerli olmak üzere;

  Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında ödenen katkı payları üzerinden azami oranı %8 olarak uygulanmakta olan yönetim gider kesintisi %2’ye düşürülmüştür.

  Bu kapsamda, BNP Paribas Cardif Emeklilik’ten sahip olunan bireysel emeklilik, gruba bağlı bireysel emeklilik veya işveren grup emeklilik sözleşmenizde %3 ve üzeri olarak ödenen bu kesinti %2’ye indirilmekte, hali hazırda %2 ve altında Yönetim Gider Kesintisi oranına sahip sözleşmelerin hakları aynen korunmaktadır.

  Emeklilik döneminde hedeflediğiniz birikimlere ulaşmak için düzenli ve yeterli katkı payı yatırıyor olmanız önemlidir. Ancak, emeklilik sözleşmeniz süresi içinde katkı payı ödemenize ara verebilirsiniz. Katılımcıların düzenli tasarruflarını teşvikini teminen, mevcut ve yeni planlarda uygulanmak üzere vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir ve ara verme süresi boyunca katılımcının birikiminin anaparası üzerinden ara verilen her tam ay için iki Türk Lirası’nı aşmayacak şekilde ek yönetim gideri kesintisi uygulanır.

  İŞVERENLER İÇİN ÖNEMLİ DÜZENLEMELER

  İşverenlerde avantaj oranı %15’e yükselmiştir

  Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki yeni düzenlemeler, bireysel katılımcıların yanı sıra işverenler için de avantajlar sağlıyor…

  Mevcut sistemde işverenlerin çalışanları adına ödedikleri bireysel emeklilik katkı payı tutarları çalışanın aylık brüt ücretinin %10’u ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde çalışan bordrosu ile ilişkilendirilmeksizin vergi matrahından indirilmekte iken yeni BES’te bu oran %15’e yükseltilmiştir.

  01.01.2013’ten itibaren geçerli olan yeni uygulamada vergi matrahından düşülecek tutara çalışanın ödeyeceği katkı payı dahil edilmeyeceğinden, işverenlerin çalışanları adına daha fazla katkıda bulunabilmelerine olanak sağlanmıştır.

  Çalışanın ödediği katkı payları için yeni uygulama

  01.01.2013 tarihinden sonra işverene çalışanı adına iletilecek olan tahsilat makbuzlarının, çalışanın bordrosunda işleme alınması gerekmeyecek. Çalışanın devlet katkısı teşvikini almak için makbuzunu bir kurum veya ilgili birime ibraz etmesine gerek yoktur.

  Isveren Grup Emeklilik planlarında belirlenen hakediş süresi

  İşveren planlarındaki hak ediş süresi üst sınırı 5 yıldan 7 yıla çıkarılmıştır. Hak kazanma süresi, sponsor kuruluş tarafından ödenen katkı payları ile bunların getirilerinin tamamına veya bir kısmına katılımcı tarafından hak kazanılması için işveren grup emeklilik sözleşmesinde belirlenen süredir. Bu süre bir yıldan az yedi yıldan fazla olamayacaktır.

  Emeklilik döneminizi de en az bugünkü kadar özel ve ayrıcalıklı yaşayabilmeniz için şimdiden yatırım yapmaya başlamak için tıklayın

  1. Yeni BES’te Vergi Avantajının yerini alan Devlet Katkısı nedir? 

  Yeni düzenleme ile Bireysel Emeklilik Sistemi’nde Devlet Katkısı ile yatırdığınız her katkı payı tutarının %25’i kadar ek bir tutar Devlet Katkısı olarak emeklilik sözleşmenize bağlı ayrı bir hesapta biriktirilir ve yatırıma yönlendirilir, böylece birikimleriniz daha hızlı büyür.

  Devlet Katkısı uygulamasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılımcılar vergi mükellefi olmaları şartı aranmaksızın, diğer bir deyişle gelirlerinden bağımsız olarak yatırdıkları katkı payları için Devlet Katkısı alabilirler. Böylece Devlet Katkısı ile desteklenen Yeni BES’te ev hanımları ve öğrenciler dahil 18 yaşını tamamlamış herkes bu eşsiz avantajdan faydalanabilecek ve daha fazla tasarruf edebilecektir.

  Devlet Katkısı da katılımcıların ödedikleri diğer katkı paylarına benzer şekilde emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilecek ve Takasbank’da katılımcı adına saklanacaktır. Devlet Katkısının yatırılacağı emeklilik yatırım fonu türleri Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmiştir

  Katılımcının bu sistem aracılığı ile yararlanabileceği azami Devlet Katkısı tutarı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücretin %25'idir. Bir katılımcının ilgili takvim yılı için Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında sahip olduğu tüm sözleşmeleri için ödenecek Devlet Katkısı toplam tutarı belirlenen yıllık azami limit ile sınırlı olacaktır.

  Örneğin:
  Aylık Düzenli Katkı Payı Tutarınız: 100 TL
  Yıllık Toplam Katkı Payı Tutarınız: 1.200 TL
  Aylık Devlet Katkısı Tutarı*: 25 TL
  Yıllık Toplam Devlet Katkısı Tutarı: 300 TL
  Ödediğiniz Yıllık Toplam Tutar: 1.200 TL
  Yıllık Toplam Birikimleriniz: 1.500 TL+ yatırım gelirleri

  *2015 yılı için yıllık brüt asgari ücret toplamı 14.850 TL olup, Devlet Katkısı’nın yıllık maksimum tutarı 3.712,5 TL’dir.

  Devlet Katkısı, işveren grup emeklilik sözleşmelerine yapılan katkı payı ödemeleri hariç olmak üzere bireysel katılımcılar adına düzenlenmiş Bireysel Emeklilik hesabına ödenen katkı payları için geçerlidir.

  2. Devlet Katkısı olarak ödenen tutarlar nasıl hak edilir? 

  Devlet Katkısı tutarı, sistemde kalma sürenize bağlı olarak hak edilir.
  01 Ocak 2013 tarihinden itibaren sisteme bireysel katılımcı olarak yatırdığınız katkı payları üzerinden elde edeceğiniz Devlet Katkısı hak edişi emeklilik sözleşmenizin sistemde geçirdiği süre esasınca aşağıdaki şekilde uygulanır:

  a) En az üç yıl sistemde kalırsanız; Devlet Katkısı ve varsa getirilerinin %15’ine,
  b) En az altı yıl sistemde kalırsanız; Devlet Katkısı ve varsa getirilerinin %35’ine,
  c) En az on yıl sistemde kalırsanız; Devlet Katkısı ve varsa getirilerinin %60’ına

  Bireysel Emeklilik Sistemi’nden emeklilik hakkı kazananlar (10 yıl sistemde kalarak 56 yaşını doldurmuş katılımcılar) ile bu sistemden vefat veya malûliyet nedeniyle ayrılanlar, Devlet Katkısı ve varsa getirilerinin tamamına yukarıdaki sürelere bakılmaksızın hak kazanmış olur.

  Devlet Katkısı ve getirilerinden hak kazandığınız tutarlar, sistemden zorunlu sebeplerden dolayı ayrılma veya emeklilik hakkının kazanılması durumlarında size ya da varislerinize ödenir.

  Vefat veya malûliyet hariç sistemden emekli olmadan ayrılmanız durumunda ise, Devlet Katkısı’na ilişkin hesabınızda hak kazanılmayan birikim tutarı varsa Devlet’e iade edilir.

  3. 2013 yılından önce Sistem’de olan BES katılımcılarının yeni BES Kanunu’ndan önce sistemde geçirdikleri süre Devlet Katkısı hak edişinde dikkate alınacak mı?  

  Devlet Katkısı hak ediş sürecinde, yeni BES Kanununun ilgili maddesinin yürürlüğe girdiği 01 Ocak 2013 tarihine kadar sistemde geçirdiğiniz toplam süreye bağlı olarak ve 01 Ocak 2016 tarihi itibarı ile sözleşmenizin yürürlükte olması koşulu ile bir defaya mahsus olarak;
  01 Ocak 2013 tarihi itibarıyla ilgili sözleşmeniz kapsamında

  a) Sistemde 3 yıldan fazla, 6 yıldan az bulunduysanız 1 yıl,
  b) Sistemde 6 yıldan fazla, 10 yıldan az bulunduysanız 2 yıl,
  c) Sistemde 10 yıldan fazla bulunduysanız 3 yıl

  süre bir defaya mahsus olmak üzere Devlet Katkısı hak ediş sürenize eklenir.
  Örneğin...

  BES’e başlangıç tarihiniz 01 Mayıs 2008 olan sözleşmeniz 29 Haziran 2012 itibariyla devam ediyor olsun

  • 01 Ocak2013’e kadar Vergi Avantajı uygulamasından faydalanmaya devam edersiniz.
  • 01 Ocak 2013’ten itibaren Devlet Katkısı uygulamasından faydalanmaya başlarsınız.  01 Ocak 2013’ten itibaren ödediğiniz katkı payları nedeniyle almaya başladığınız Devlet Katkı paylarınızın;

  • 01 Ocak 2016’dan itibaren %15’ini**,
  • 01 Ocak 2018’den itibaren %35’ini,
  • 01 Ocak 2022’den itibaren %60’ını,
  • 01 Ocak 2022’den itibaren 56 yaşınızı doldurduğunuzda %100’ünü hak edersiniz.  ** Devlet Katkısına hak kazanmaya ilişkin süreniz 3+1 yıl olur. Artı 1 yıl, Devlet Katkısı uygulamasından önce 3 yıldan fazla Sistem’de olmanız ve Devlet Katkısı uygulamasından itibaren 3 yıl Sistem’de kalmanız neticesinde elde edilmiştir.

  BES’e başlangıç tarihiniz 01.Ağustos.2012 olsun…

  • 01 Ocak 2013’e kadar Vergi Avantajı uygulamasından faydalanmaya devam edersiniz.
  • 01 Ocak 2013’ten itibaren Devlet Katkısı uygulamasından faydalanmaya başlarsınız.  01 Ocak 2013’ten itibaren ödediğiniz katkı payları nedeniyle almaya başladığınız Devlet Katkı paylarınızın;

  • 01 Ocak 2016’ten itibaren %15’ini,
  • 01 Ocak 2019’den itibaren %35’ini,
  • 01 Ocak 2023’den itibaren %60’ını,
  • 01 Ocak 2023’den itibaren 56 yaşınızı doldurduğunuz anda %100’ünü hak edersiniz.
  4. Farklı şirketlerde birden fazla sözleşmem varsa, Devlet Katkısı uygulamasından sonra tüm sözleşmelerim için Devlet Katkısı’ndan faydalanabilecek miyim? Bu uygulamadan faydalanabilmek için herhangi bir yere bildirimde bulunmam gerekiyor mu?  

  Farklı şirketlerde bulunan birden fazla sözleşmenizleDevlet Katkısı’ndan faydalanabilmek için herhangi bir bildirimde bulunmanız gerekmemektedir. Devlet Katkısı tutarı, şirketimiz veya bir başka emeklilik şirketinde bir veya birden fazla sözleşmeniz olması halinde, her aylık tahsilata göre sözleşmeleriniz arasında oransal olarak paylaştırılacaktır. Bu tutarların hesaplanması Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından yapılacak ve hak edilen Devlet Katkısı tutar(lar)ı nakit olarak katılımcı adına bu merkez tarafından ilgili sözleşmelerin bulunduğu emeklilik şirket(ler)ine aktarılacaktır.
  Devlet Katkısı Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki sözleşmelerinizin tamamı için tek bir limit olarak uygulanacaktır. İlgili ayda tüm sözleşmelerinize yapmış olduğunuz katkı payı ödemelerinin toplamının %25’ine denk gelen tutar kadar (her katılımcı için ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık brüt asgari ücretin %25’i ile sınırlı olmak üzere) Devlet Katkısı’na hak kazanacaksınız.

  5. Eşim’in (veya 18 yaşından büyük çocuğumun) bireysel emeklilik sözleşmesine yaptığım katkı payı ödemeleri için eşim Devlet Katkısı’ndan yararlanabilir mi?  

  Evet, eşiniz ya da katkı payı ödemesini yaptığınız kişi Devlet Katkısı’ndan faydalanır. Devlet katkısından yararlanabilmek için katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin katılımcının kendisi olma koşulu aranmaz. Bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine ödenen katkı payı tutarları için sözleşmeye ödeme yapan kişiye bakılmaksızın Devlet Katkısı hesaplaması yapılır ve katılımcının emeklilik hesabına Devlet tarafından ödenir

  6. Sistem’den ayrılma durumunda uygulanan Gelir Vergisi Kesintisi’ndeki yeni düzenleme nasıl olacak?  

  Bireysel Emeklilik Sistemi’nde daha önce toplam birikiminiz üzerinden sistemde kalış sürenize ve emeklilik şartlarına bağlı olarak değişen (en yüksek %15’e kadar uygulanan) Gelir Vergisi kesintisi, 29 Ağustos 2012 tarihinden itibaren geçerli olan yeni düzenleme ile sadece getirileriniz üzerinden uygulanmaktadır.

  7. Sistemdeki kesintilerde ve iade koşullarında değişiklik gerçekleşti mi?  

   

   

  01.01.2016 tarihi itibarı ile Bireysel Emeklilik kapsamında emeklilik şirketi tarafından yapılabilecek olan kesintilerin üst sınırları ile ilgili uygulamalarda değişiklik yapılmıştır.

  Buna göre;

    

  Bireysel Emeklilik Planları kapsamında yapılabilecek olan yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı kesintilerinin toplamı sözleşmenin ilk 5 yılı için yıllık olarak ilgili yıla ait, yılbaşında belirlenmiş olan aylık asgari brüt ücretin % 8,5’ini geçmeyecektir. Bu kapsamda varsa fazla alınmış olan yönetim gider kesintisi veya giriş aidatı kapsamındaki kesintiler katılımcının bireysel emeklilik hesabına iade edilecektir.

   

  5. yıldan sonra sözleşmeniz kapsamında yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı olarak, aşağıda belirtilen istisnai durum dışında, bir kesinti yapılmayacaktır.

   

  01.01.2016’dan önce yürürlüğe girmiş olan sözleşmeler kapsamında, varsa tahakkuk etmiş giriş aidatı borcu yukarıda belirtilen süre kısıtından bağımsız olarak tahsil edilebilecektir.  Yapılacak olan hesaplamalarda sözleşme yılı esas alınacaktır.

   

  Sözleşmenin 6. Yılı İtibarı ile Yapılabilecek Azami Kesinti Kontrolü ve İade Uygulaması;

   

  Sözleşmenizin 6. yılından itibaren, sözleşmeniz kapsamında  geçirilen  yıla bağlı olarak, yapılan kesintiler için de azami oran belirlenmiştir. Buna göre sözleşme yürürlük tarihinizden sözleşmenizin sonlandığı tarihe kadar olan süre kapsamında yapılacak olan kesintilerin toplamı devlet katkısı fonunuzdaki birikimin aşağıdaki tabloda(1) ilgili yıla karşılık gelen oranına karşılık gelen tutardan  fazla yapılmayacaktır. Bu kapsamda varsa fazla yapılan kesintiler erken çıkış (vefat, maluliyet, tasfiye gibi zorunlu hallerden dolayı çıkış, isteğe bağlı çıkış, aktarım dahil) durumunda ayrılma veya aktarım anında bireysel emeklilik hesabınıza iade edilecektir. Bu iade prosedür, 2021 yılında ve sonrasında,

  • İlk 5 yılını doldurmuş sözleşmelerde çıkış yapıldığı durumda,
  • Devlet katkısı fonunda birikimin olduğu durumda,
  • Kontrol tarihi itibarıyla toplam birikim tutarı yıllık brüt asgari ücretin on katını aşmıyorsa
  • Sözleşme düzenli ödeme yapıyorsa

  uygulanacak olup, sadece olması halinde varsa fazla yapılan kesintilerin iadesi şeklinde gerçekleşecektir.

    

  Bu kontrolde, 1/1/2016 tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimler ve bunların getirileri üzerinden kontrol tarihine kadar yapılan kesintiler dikkate alınmayacaktır.

   

  (1)     Sözleşmenin 6. Yılı itibarıyla Kontrolde Kullanılacak Oran Tablosu

   

  Sözleşme kapsamında düzenli ödeme süre kriteri; İlk açık ödeme vadesini takip eden 3 aylık dönemde ilgili vadeye ilişkin ödeme olmaması halinde sözleşmede düzenli ödeme yapılmadığı kabul edilmektedir.Düzenli Ödeme satatüsüne dönmek için açık olan tüm vadelerin ödenmesi gerekmektedir. Sözlşeme kapsamında Düzenli Ödeme yapılıp yapılmaması sözleşmenin 6. yılından sonra yapılacak olan iadelerin hesabını etkileyecektir.

   

  Sözleşme Yılı

  Kontrolde Kullanılacak Oran

  6

  %60

  7

  %70

  8

  %80

   9

   %90

   10+

   %100

  8. Yeni BES işverenler için nasıl bir yenilik sağlıyor?  

  Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki yeni düzenlemeler, bireysel katılımcıların yanı sıra işverenler için de avantajlar sağlamaktadır. Mevcut sistemde işverenlerin çalışanları adına ödedikleri bireysel emeklilik katkı payı tutarları çalışanın aylık brüt ücretinin %10’u ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde Kurumlar Vergisi matrahından indirilmekte iken yeni BES’te bu oran %15’e yükseltilmiştir. Vergi matrahından düşülecek tutara çalışanın ödeyeceği katkı payı dahil edilmeyeceğinden, işverenlerin çalışanları adına daha fazla katkıda bulunabilmelerine olanak sağlanmıştır.
  Ayrıca, mevcut uygulamada 5 yıl olan hak kazanma süresi 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren kurulacak yeni işveren grup emeklilik sözleşmeleri için minimum 1 yıl maksimum 7 yıl olarak belirlenmiştir.

  Sayfa içeriğini puanla