Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Mali Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Mali Sorumluluk Sigortası
    Paylaş

    Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

    Serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların; özel hukuk kişilerine ait sağlık kurum ve kuruluşlarında, muayenehanelerde ve sair yerlerde hastalara tıbbi hizmet vermeye yetkili ve görev, yetki ve sorumlulukları Sağlık Bakanlığı’nca tanımlanmış kişilerin mesleklerini ifa ederken hastalarına verdiği mesleki hizmetlerde bir kusur; ihmal nedeniyle hastanın yaralanması, sağlık durumunun daha da ağırlaşması veya yaşamını kaybetmesi sonucunda yöneltilecek tazminat talepleri karşılanır.

    * TEB A.Ş., Zurich Sigorta A.Ş.’nin yetkili acentesi olup; Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Zurich Sigorta A.Ş. aracılığı ile sunulmaktadır.

    Sayfa içeriğini puanla