Artı Emeklilik Planı

Çalışma hayatınız boyunca emeklilik döneminiz için kurduğunuz hayallerinizi gerçekleştirebilmeniz ve hayat standartlarınızı koruyabilmeniz için Artı Emeklilik'i tercih edin.

Tasarrufun değerini bilen müşterilerimiz için hem birikiminiz arttıkça Artı Emeklilik Planı avantajlarından faydalanmaya hem de Devlet Katkısı avantajından hemen yararlanmaya başlayın. 

Plan Özellikleri

Giriş Aidatı Uygulama Esasları:

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde giriş aidatı sözleşmelerde bir defaya mahsus alınır ve sınırları Bireysel Emeklilik Yönetmeliği ile belirlenir. Artı Emeklilik Planı'nda bu tutarın bir kısmı ilk yıl içinde peşin olarak ödenir, kalan tutar sözleşme başlangıç tarihi itibarı ile 5 yıl süre ile ertelenir. Girişte alınacak olan ve tahakkuk etmiş giriş aidatı tutarları bireysel emeklilik sözleşmesi kapsamında zorunlu haller veya emeklilik hariç olmak üzere çıkış veya aktarım anında tahsil edilir.

Artı Emeklilik planında giriş aidatının sözleşme başlangıcında alınacak olan tutarı bireysel emeklilik sözleşmenizin yürürlüğe girdiği yılbaşında belirlenmiş olan aylık brüt asgari ücretin %4,25'i kadar olup, girişte peşin alınır, kalanı ise ertelenir. Ertelenen tutar katılımcının şirketimizdeki kalış sürenize göre hesaplanır. Sözleşmenin, şirketimizde 5 yıl aktif durumda olması veya emeklilik hakkı elde edilmesi halinde tahsil edilmez. Sözleşmenin, şirketimizde 5 yıl aktif durumda olması veya ölüm veya maluliyet nedeniyle yahut emeklilik hakkını kullanarak ayrılanlardan ertelenmiş şekildeki giriş aidatı tahsil edilemez.

Aktarımla gelen sözleşmelerde giriş aidatı alınmaz. Katılımcının aynı şirkette birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, bu sözleşmelerden sadece ilki için giriş aidatı alınır.

Artı Emeklilik Planı kapsamında farklı yatırımcı profillerine uygun dört fon karması sunulur. Risk algılamanızın değişmesi ile birlikte fon dağılım oranlarınızı dilediğiniz gibi yılda 6 kez değiştirebilirsiniz.

 • Korumacı

Karmanın temel amacı, yatırımları zamana, enflasyon ve beklenmeyen ekonomik dalgalanmalara karsı korumaktır. Belirlenen dagılım sayesinde katılımcılar mümkün oldugunca az risk almakta, portföyünde agırlıklı olarak sabit getirili menkul kıymetlere, repo ve mevduata yer verilmekte bununla beraber karmada yer alan esnek fonlar ile çesitlendirilerek uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Portföyle ilgili düsük miktarda bir kaybı kabul edebilen yatırımcılar için uygundur.

FON ADI

ÖNERİLEN ORAN

Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF

% 55

Standart EYF

% 40

Esnek EYF

% 5

 • Dengeli

Karmanın temel amacı, uzun vade performansını gelistirmek üzere kısa vadede piyasada olusan dalgalanmaları ve kısmi kayıpları tolere edebilen, enflasyonun üzerinde getiri elde etmeyi amaçlayan belli oranda risk alabilen yatırımcılar için uygundur. Belirlenen dagılım sayesinde katılımcılar muhafazakar öneriye göre daha yüksek bir oranda esnek fonlara yatırım yaparken orta seviyede risk almaktadır. Portföylerinde agırlıklı olarak sabit getirili menkul kıymetlere, repo ve mevduat'a yer verilmekle birlikte karmada yer alan esnek fonlarda yer alan hisse senetleri yatırımları ile çesitlendirilerek uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesi amaçlanmaktadır.

FON ADI

ÖNERİLEN ORAN

Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF

% 50

Esnek EYF

% 30

Büyüme Amaçlı Esnek EYF

% 20

 • Girişimci

Karmanın temel amacı, yatırımlarında enflasyon üzerinde reel kazanç elde etmeyi hedefleyen, orta-uzun vadeli döneme odaklanarak , kısa vadede birikimlerimin deger kaybetmesi ihtimalini göze alabilen, yüksek düzeyde riskli finansal yatırım araçlarına portföyününde kısmen yer verebilecek yatırımcı profili için uygundur. Riskin dengelenmesi için sabit getirili kamu borçlanma araçlarına da agırlıklı olarak karmada yer almakla beraber Esnek ve Hisse fon üzerinden katılımcılar hisse senedi yatırımları yapmaktadır. Fon karması makroekonomik göstergelerin iyi seyrettigi dönemlerde olumlu etkilenirken, ekonomik ve politik belirsizlik durumlarında olumsuz etkilenirler.

FON ADI

ÖNERİLEN ORAN

Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF

% 50

Büyüme Amaçlı Esnek EYF

% 40

Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF

% 10

 • Atılgan

Karmanın temel amacı, yatırımlarında enflasyon üzerinde reel kazanç elde etmeyi hedefleyen, uzun vadeli döneme odaklanarak olusturulan hisse senedi yogun karmanın getirisinden yararlanmak isteyen, kısa vadede piyasada olusan dalgalanmaları ve olası yüksek kayıpları tolere edebilen yatırımcılar için uygundur. Karmanın performansı ülke ekonomisinin büyüme hızında artısın, reel faizlerde düsüsün yasandıgı, yani makroekonomik göstergelerin iyi seyrettigi dönemlerde borsada olusabilecek yükselis trendlerinden olumlu etkilenirken, her tür ekonomik ve politik belirsizlik ortamı karma performansını olumsuz etkiler.

FON ADI

ÖNERİLEN ORAN

Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF

% 40

Büyüme Amaçlı Esnek EYF

% 30

Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF

% 30

*TEB A.Ş. BNPP Cardif Emeklilik A.Ş.’nin yetkili acentesi olup, Artı Emeklilik Planı BNPP Cardif Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmaktadır.

Bireysel Emeklilik Yönetmeliği uyarınca katılımcılara sunulan hizmetler, ilgili kuruluşlara yapılan bildirimler gibi maliyetlerin karşılanabilmesi için katılımcıların yatırdıkları katkı paylarından Yönetim Gideri Kesintisi yapılabilir.

Artı Emeklilik Planı'nda Yönetim Gideri Kesintisi yıllık olarak sözleşmenin ilk yılı için bireysel emeklilik sözleşmenizin yürürlüğe girdiği yılbaşında belirlenmiş olan aylık brüt asgari ücretin %4,25'i kadar olup, yönetim gideri kesintisinin yapılacağı kalan 4 yıl için ilgili yılın başında geçerli olan aylık brüt asgari ücretin %8,5’ine karşılık gelen tutarda yapılacaktır. Yapılacak olan yönetim gideri kesintisi tutarı, tercih edilen katkı payı ödeme dönemine göre Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık veya Yıllık tutarda ödenen katkı veya ek katkı payları üzerinden alınacaktır.

İlgili sözleşme yılında varsa tahsil edilemeyen giriş aidatı ve/veya yönetim gideri kesinti tutarları ilgili sözleşme yılı sonunda katılımcının birikiminin anaparası üzerinden tahsil edilir.

İndirimli Yönetim Gider Kesinti Uygulaması: Bu plan kapsamında tahsil edilen katkı payı ve ek katkı payı tutarı toplamı Tablo 1’de belirtilen sabit limitlere ulaştığında yönetim gideri kesintisi oranları için Tablo 1’de yer alan oranları uygulanır. Bu hak bir kez kazanıldığında başka bir koşul aranmadan sözleşme süresince uygulanacaktır.

 

KÜMÜL KATKI PAYI TOPLAMI (TL) 

YÖNETIM GIDERI KESINTISI

15.000 TL - 29.999 TL

1. Yıl % 2,125, kalan yıllar % 4,25

30.000 TL ve üzerinde 

 0%

Bu plan kapsamında Katkı Payına Ödemeye Ara Vermeden Kaynaklanan Ek Yönetim Gideri Kesintisi yapılmamaktadır.

Erken Çıkış Durumunda Yapılacak Olan Kesintiler

Sözleşmeniz kapsamında ilk 5 yıl içerisinde zorunlu sebepler veya emeklilik sebebi dışında Çıkış veya Aktarım yapmanız halinde 5 yıllık dönem içerisinde emeklilik şirketinin yasal olarak yapacağını belirttiği kesintiler kapsamında, ayrılma veya aktarım tarihi itibarı ile 5 yıllık sürenin tamamlanmasına kadar geçecek olan süredeki tahsil edilmemiş olan tutarlar “ertelenmiş giriş aidatı” olarak aşağıda belirtilen formül ile hesaplanarak katılımcının birikiminin anaparası üzerinden tahsil edilecektir. Başka şirkete aktarım talebinde bulunan ve ertelenmiş giriş aidatı borcu olan mevcut ve yeni sözleşmelerde giriş aidatı borcu tahsil edilene kadar aktarım işlemi yapılmayacaktır. Birikimin yetersiz olduğu durumlarda ertelenmiş giriş aidatının şirket tarafından tahsil edilemeyen kısmı katılımcıdan ayrıca tahsil edilebilir.

Bu hesaplamadaki kesintiler kapsamında Toplam Fon Varlık Değeri üzerinden yapılacak olan Fon Toplam Gider Kesintisi dikkate alınmayacaktır.

5 Yıllık Toplamda Alınabilecek Olan Kesinti Tutarı - Sözleşme çıkış Tarihine kadar yapılmış olan kesinti tutarı = Çıkışa Ertelenmiş Giriş Aidatı Tutarı

Yukarıda yazılan formül için hesaplamaya esas olacak olan azami değerlerin hesaplanmasında kullanılacak olan Aylık Asgari Brüt Ücret tutarı; sözleşme kapsamında geçen yıllar için ilgili yıla ait tutar, henüz cari olmayan yıllar için ise en sözleşmenin çıkış anında bulunduğu yılda hesaplanan Aylık Asgari Brüt Ücret tutarı olarak kabul edilecektir.

Sözleşme kapsamında düzenli ödeme süre kriteri;

İlk açık ödeme vadesini takip eden 3 aylık dönemde ilgili vadeye ilişkin ödeme olmaması halinde sözleşmede düzenli ödeme yapılmadığı kabul edilmektedir. Düzenli Ödeme statüsüne dönmek için açık olan tüm vadelerin ödenmesi gerekmektedir. Sözleşme kapsamında Düzenli Ödeme yapılıp yapılmaması sözleşmenin 6. yılından sonra yapılacak olan iadelerin hesabını etkileyecektir.

Plan Kapsamında Sunulan Fonlar ve Fon Toplam Gider Kesintisi:

Bu plan kapsamında bulunan fonlar için uygulanmakta olan fon toplam gider kesintileri fon bazında aşağıdaki tablodaki gibidir.

Plan kapsamında sunulan fonlar:

 • Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
 • Standart Emeklilik Yatırım Fonu
 • Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
 • Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
 • Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
 • Altın Emeklilik Yatırım Fonu
 • Gelir Amaçlı Birinci Kamu Dış Borçlanma Emeklilik Yatırım Fonu
 • Gelir Amaçlı İkinci Kamu Dış Borçlanma Emeklilik Yatırım Fonu
 • Para Piyasası Birinci Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
 • Katkı Emeklilik Yatırım Fonu*

* Katkı Emeklilik Yatırım Fonu Devlet Katkısı tutarlarının yatırıma yönlendirildiği fon olup katılımcının fon dağılım oranlarında kullanılamaz.

 

Fon Adı

Fon İşletim Gider Kesintisi

Azami Fon Toplam Gider Kesintisi

Günlük (Yüzbinde)

Yıllık (Yüzde)

Günlük (Yüzbinde)

Yıllık (Yüzde)

BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF

5,15

1,88

5,25

1,91

BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Standart EYF

5,15

1,88

5,25

1,91

BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Esnek EYF

5,70

2,08

6,25

2,28

BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF

6,00

2,19

6,25

2,28

BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF

5,70

2,08

6,25

2,28

BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Altın EYF

5,00

1,83

5,25

1,91

BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Katkı EYF

0,99

0,361

1,00

0,365

BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF

5,05

1,84

5,25

1,91

BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF

5,05

1,84

5,25

1,91

BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Birinci Likit Esnek EYF 

2,80 

1,02 

3,00 

1,09 

Sayfa içeriğini puanla