Sağlık Olsun Sigortası

Sağlığınız korumamız altında!

Sağlık Olsun Sigortası
  Paylaş

  Sağlık Olsun Sigortası ile yurt içinde gerçekleşen yatarak sağlık giderleriniz güvencemiz altında… Üstelik ferdi kaza teminatı ile Vefat ve Sürekli Sakatlık risklerine karşı kendinizi ve sevdiklerinizi koruma altına alın.

  Ülkemiz sınırları içerisinde ikamet eden, 14 günden büyük bebekler ile 65 yaş ve altındaki bireyler sigortalanabilmektedir.

  Yatarak Tedavi Teminatı

  Hastane Tedavi Teminatı

  Ameliyat gerektrimeyen ve tedavinin hastanede en az 24 saat yatırılarak ( normal oda ya da   yoğun bakım) yapılması durumunda ilgili tüm giderler.

  • Ameliyat Teminatı
  • Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz
  • Suni Uzuv

  Suni el, kol, bacak ve göz  protezlere ait giderler. (olay başı ve yıllık 5.000 TL’ye kadar teminat dahilinde karşılanır.)

  • Küçük Müdahale
   • Yatış süresi 24 saati aşmayan ameliyatsız tedaviler
   • Türk Tabipler Birliği(TTB) asgari ücret tarifesine göre 150 br’e kadar olan cerrahi ve ortopedik müdahaleler yıllık 500 TL’ye kadar teminat kapsamındadır.
  • Oda, Yemek, Refakatçi
  • Ameliyat Tazminat Teminatı (ATT)

  Teminat kapsamındaki ameliyat giderlerinin, Sigortacı’dan talep edilmemesi ve ameliyatın doktor raporları ile belgelenmesi kaidesiyle Sigortalı’ya ilgili ameliyatın bedeli Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği(SUT) limiti ile sınırlı olmak kaydı ile ödenir.

  • Acil Ulaşım

  Acil durum hallerinde Sigortalı’nın yerinde müdahale ve/veya en yakın sağlık kurumuna kara ambulansı ile nakli için yapılan masraflar.

  Ferdi Kaza Teminatı

  • Vefat : Sigortalının kapkaç dahil ani ve beklenmedik bir kaza neticesinde yaşamını kaybetmesi durumu.
  • Sürekli Sakatlık : Sigortalının kapkaç dahil ani ve beklenmedik bir kaza neticesinde sürekli sakat kalması durumu.     

  Diş Muayenesi ve Röntgen

  Sağlık Olsun Sigortası'ndan, anlaşmalı sağlık kuruluşlarından yıllık 40.000 TL limit ve %90 teminat yüzdesi ile karşılanır. Anlaşmasız sağlık kuruluşlarından da Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi ile ile yıllık 40.000 TL limit ve %90 teminat yüzdesi ile karşılanır.

  *TEB A.Ş., Zurich Sigorta A.Ş.’nin yetkili acentesi olup; Sağlık Olsun Sigortası Zurich Sigorta A.Ş. aracılığı ile sunulmaktadır

  Sayfa içeriğini puanla